DIGITAL FORENSIC คือ ?

             การพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล คือ การเก็บรวบรวมและการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินคดีในทางกฎหมาย การวิเคราะห์พิสูจน์หลักฐานจากคอมพิวเตอร์ เป็นกระบวนการของการได้รับหลักฐานจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และการรักษาหลักฐาน กระบวนการนี้อาจรวมถึงการกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบ เช่น เอกสารกราฟฟิกและภาพถ่าย, ไฟล์ที่ซ่อนอยู่ ไม่สามารถมองเห็นได้โดยทั่วไป ต้อง ใช้เทคนิคการทำ computer forensics เท่านั้นจึงจะสามารถมองเห็นได้, การวิเคราะห์ไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่ออธิบายว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์, กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มักเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นผลดีกับคอมพิวเตอร์ เช่น การทำงานของ malware เพื่อให้ผลการตรวจพิสูจน์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในชั้นศาลนั้น การดำเนินการตามกระบวนการตรวจพิสูจน์ต้องเป็นไปตามหลักการมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ
ที่มา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Digital forensic www.cifs.moj.go.th | More…

Computer Forensic Hardware Solutions | Data Recovery & Digital Forensics

Forensic Magicube V3

    Forensic MagiCube is an all-in-one solution for scene digital investigations. In addition to its compelling appearance and portable design, the Forensic MagiCube provides powerful support for investigators to perform hard drive duplication, forensic analysis, and live OS emulation. It also allows remote duplication through networks. It makes scene digital investigations simpler and easier.
 
CONTACT US

Atola TaskForce

        Atola TaskForce is a high-speed evidence acquisition tool capable of working with both good and damaged media, developed specifically for forensic use. It supports SAS, SATA, USB and IDE drives via 18 ports, and other storage devices via Thunderbolt, Apple PCIe, and M.2 SSD extension modules. TaskForce can be operated either in standalone mode or by multiple users from any number of devices within the same local network..
 
CONTACT US

SUMURI TALINO

         The SUMURI TALINO KA brand of computers is built on the most reliable and stable platform designed by Certified Forensic Computer Examiners. Each custom workstation is built with expandability and a future proof mindset so that you are not replacing the computer every few years with an entirely new computer. We give you the highest quality proprietary chassis to start with and load it with all high end components that are ALWAYS at the top end of the spectrum in speed for each specific model. With partners like Samsung and EVGA we lead the pack in high end workstations with unbeatable pricing.
 
CONTACT US

UltraBlock Write Blockers Forensic Hardware

      The UltraBlock Write Blockers is a portable kit containing a selection of the most popular UltraBlock hardware write blockers along with adapters and connectors for use in acquiring a forensically sound image of hard drives or storage devices. Simply select the appropriate Write Protected UltraBlock and attach it to the source drive and use your desktop or laptop to acquire a forensically protected disk image to an internal drive or externally connected drive enclosure.
 
The Ultra box can be customized by selecting the available options for additional hardware write blockers or adapter kits
 
CONTACT US

High-performance Forensic Workstation Forensic Hardware

 High-performance Forensic Workstation to Optimize Any Digital Investigation. Built to assist digital forensic examiners and investigators in handling the most rigorous datasets for digital intelligence and eDiscovery work.
 
CONTACT US

Forensic tower

    Forensic Tower, the evolutional computer forensic device, is an intelligent, powerful, easy-to-use digital forensic workstation which enables investigators to start their work after a short term of training or even without training.

Special Features:
-Parallel Forensic Technology
-Super Compatible
-Digital Analysis
-System Emulation
CONTACT US

Sumuri recon – Mac OS Forensics

          Now anyone has the ability to analyze a Mac as an expert would, in minutes! With the click of a button,RECON for Mac OS X automatically finds important artifacts, parses the data and presents them to you in a unified format that can be refined to produce
 
Special Features:
-Software Write-Blocker, Imager and Full Forensic Suite included
-Advanced Timeline Analysis
-Process forensic images or live Macs
CONTACT US

Sumuri CARBON – Virtual Forensic Suite

     CARBON is a revolutionary new product in computer forensics, it allows you to virtualize any Windows computer instantly.
 
Special Features: 
-Virtual forensics: no disassembly required
-Windows logon passwords automatically bypassed
-Write-blocking and imaging included
​-Data carving and advanced searching
CONTACT US

Sumuri recon imager

     RECON IMAGER is the most complete imaging tool in the world, taking the guess work out of advanced imaging processes so you can focus on the broader task at hand, and get more work done, faster.
 
Special Features: 
-Image all Intel® based Macs
-Image any drive with FileVault encryption
-Rolling update structure to stay current with newest MacOS releases
-RAM imager – admin password not required
CONTACT US

Forensic Duplication & Password Recovery Technologies | Data security & Destruction

Tableau TX1 Forensic Imager (TX1)

        In the lab, or in the field, the NEW Tableau Forensic Imager (TX1) acquires more data, faster, from more media types, without ever sacrificing ease-of-use or portability. Successor to the Tableau TD3 and redesigned from the circuit board up, the TX1 is built on a custom Linux kernel, making it lean and powerful. Every component is hand-selected and tested to guarantee reliability and performance when conducting forensic imaging operations.
 
CONTACT US

Tableau Password Recovery (TPR1)

    Tableau Password Recovery (TPR) is a powerful, drop-in solution that streamlines and accelerates the process of decrypting password-protected files and recovering their corresponding password. TPR is a Guidance Software solution, built in collaboration with our partners Digital Intelligence and Passware.
 
CONTACT US

Atola Disk Recycler

Model: DEY-DR

      High-speed hard drive tester, wiper and repairer that supports SAS, SATA and IDE interfaces. Each single disk works independently without impacting each other.
 
Special Features: 
-Professional testing, wiping and repairing
-Up to 28GB/min (470 MB/s) data transfer speed
-Each port works independently
CONTACT US

NSA Degausser

Model: MagWiper MW-1B

NSA listed data degausser, fast, safe, light and portable.
 
Special Features: 
-Approved and listed by NSA
-Ensures user safety
-Light and portable
CONTACT US

Portable Degausser

Model: DEA-10K
Secure and fast data deletion for hard drives, tapes etc. by generating a magnetic field of 10,000 Oe or above.
 
Special Features: 
-Fast, complete and permanent erasure
-Generate a magnetic field of 10,000 Oe or above
-Light and small equipment for easy carrying
CONTACT US

OTHER SOLUTIONS

COBWEBS | ระบบสืบค้นข้อมูลเว็บและข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์more

SMART VIS FACE | ระบบวิเคราะห์ใบหน้าบุคคลmore

LIVE BODYCAMS | กล้องถ่ายทอดทางยุทธวิธี

GROUND SENSORS | เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวภาคพื้นดินmore

บริการออกแบบและติดตั้ง DIGITAL FORENSIC LABORATORY ตามมารตฐานสากล

บริการออกแบบและติดตั้ง DIGITAL FORENSIC LABORATORY

   Digital Forensic Lab is a solution which provide customer total support on the digital forensic investigation. So far by now, Berry B Group has completed more than Pre-examination Area , Cases Exhibit Wall , Data Recovery Room , Mobile Forensic Room , Intelligence Analysis Area , Computer Forensic Area , Meeting Room . Digital Forensic Lab constructions, which are highly awarded by customers.

POLYGRAPH - เครื่องจับเท็จ

POLYGRAPH – เครื่องจับเท็จ
     Polygraph instrumentation and equipment, distributing credibility assessment instruments to private examiners, government, and military organizations around the world.

ครื่องจับเท็จ ตัวช่วยตำรวจทางคดีนิติวิทยาศาสตร์

    เครื่องจับเท็จ คือเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมตำรวจผู้สืบสวน ประเมินบุคคลที่เข้าข่ายผู้ต้องสงสัย ให้เข้าใกล้ความจริงได้มากขึ้น โดยใช้หลักการทางจิตวิทยาและฟิสิกส์มาประมวลผลด้วยกราฟหลายเส้น เครื่องจับเท็จจึงมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Polygraph ได้รับความสนใจ และพัฒนาโดยนักวิจัยชาวอเมริกันมาเป็นเวลานาน และผู้ที่จะใช้เครื่องมือนี้ได้ต้องได้รับการฝึกฝน ผ่านการรับรอง More..