ฉากกั้นพับเก็บได้ สแตนเลส พร้อมผ้า(PP074-ข)

– ขนาดล้อบอล ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 ล้อ
– ผ้าฉากทำจากผ้า TC สีฟ้า
– ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย