ตู้ข้างเตียงพลาสติก(SL-G01)

– มีลิ้นชักถาด 1 ช่อง ลิ้นชัก 1 ช่อง และประตูใส่ของ 1 ช่อง
– มีจุดห้อยอุปกรณ์ 4 จุด (ซ้าย2 ขวา2)
– มีหูหิ้วเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้าย