ถังทิ้งขยะแบบกลม(PP134ก – PP134ข )

– ขนาดถังขยะ 12 นิ้ว x 16 นิ้ว
– (เฉพาะ รุ่น PP134ข) ล้อบอล ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 ลูก
– ผลิตจากประเทศไทย