หน้ากากอนามัย ขายยกกล่อง 1 กล่อง มี50 ชิ้น หน้ากากป้องกันฝุ่น กันเชื้อโรค

กระชับรูปหน้า
ออกแบบลงตัวให้รับกับโครงหน้าผู้สวมใส่

หายใจสะดวก
ไม่บีบรัดช่วงปาก
ขณะพูดและหายใจ