หมวกสำหรับแพทย์ใช้ในห้องในห้องผ่าตัด Disposable DOCTOR CAPS , SENSI Brand

กระชับรูปหน้า
ออกแบบลงตัวให้รับกับโครงหน้าผู้สวมใส่

หายใจสะดวก
ไม่บีบรัดช่วงปาก
ขณะพูดและหายใจ