เก้าอี้นั่งถ่ายอลูมิเนียม ปรับระดับได้ ไม่มีล้อ พร้อมเบาะรอง(PS122A)

– อปุกรณ์เสริม มีถง้รองถ่ายเป็นพลาสติกมีหูหิ้ว
– มีปุ่มปรับระดับสูงต่ำ ได้ 5 ระดับ
– สินค้านำเข้า รับประกัน 1 ปี