เก้าอี้แพทย์ สแตนเลส(PP073-ก)( PP073-ข)

– สามารถปรับสูง-ต่ำได้ประมาณ 50-70 ซม.
– (เฉพาะ รุ่น PP073ข) ใส่ลูกล้อ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ
– ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย