เสาน้ำเกลือสแตนเลส ฐาน 4 แฉก 2 ขอ(PS32 ) (Copy) (Copy)

– ฐานเป็นแบบ  4  แฉก
– ใส่ลูกล้อขนาด  2″  จำนวน  4  ล้อ
– ผลิตจากประเทศไทย