โต๊ะคร่อมเตียง วัสดุโครงสร้างเหล็กและ พลาสติก Polypropylene มีล้อเลื่อน(SL-L01)

– ขนาด กว้าง 45 x ยาว 90 x สูง 70-97 ซม. (450 x 900*)
– โครงสร้าง ทำจากเหล็กและพลาสติก Polypropyl
– ล้อ 4 ล้อ ขนาดละ 2 นิ้ว คุณภาพดีสามารถล็อคได้