ไม้ค้ำยันรักแร้ แบบไม้ปรับระดับได้ (WALKER)(PS255-259 )

– PS255 ขนาด S ใช้ได้กับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 111 – 122 cm. น้ำหนักไม้เท้า 0.8 kg.
– PS256 ขนาด M ใช้ได้กับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 116 – 127 cm. น้ำหนักไม้เท้า 0.85 kg.
– PS257 ขนาด L ใช้ได้กับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 121 – 132 cm. น้ำหนักไม้เท้า 0.9 kg.
– PS258 ขนาด XL ใช้ได้กับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 126 – 137 cm. น้ำหนักไม้เท้า 0.95 kg.
– PS259 ขนาด XXL ใช้ได้กับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 131 – 142 cm. น้ำหนักไม้เท้า 1 kg.