ตู้ข้างเตียง สแตนเลส แบบขอบหงาย(PP071-ง)

– มีประตูเปิด-ปิด 1 บาน พร้อมมือจับทำด้วยเพลาสแตนเลส สำหรับดึงเข้า-ออกได้สะดวก
– มีล้อขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก
– ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย