About Us

Berry B Group .co .,Ltd
      บริษัท เบอร์รี่ บี กรุ๊ป จำกัด คือผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก ตัวแทนจำหน่าย  เราเป็นผู้ผลิตรถมีด้ามเข็นเสาน้ำเกลือเด็ก มีบริการกลุ่ม Technology เราเป็นผู้จำหน่ายโซลูชั่นด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Solutions) และให้บริการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับองค์กร Application Health Tech Security & IoT  Digital Marketing Agency สร้างแบรนด์และออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อกลุ่มธุรกิจ เราพร้อมส่งเสริมและพัฒนา INNOVATION ,SMART HOME ,SMART SHOP ,SMART Robot ,Smart City, SMART FARM เน้นการเกษตรอัจฉริยะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง… รวมไปถึงบริการ นำเข้า-ส่งออก Import-Export (FDA registration service) สินค้าและบริการต่างๆพร้อมที่ปรึกษาทางกฎหมาย(Spy Lawyers & Forensic) ตามความต้องการของ บริษัท ห้างร้าน องค์กร ร้านค้า โรงพยาบาล คลีนิก อื่นๆอีกมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า มุ่งเน้นสินค้ามีมาตรฐานมีคุณภาพ สร้างให้ผู้ประกอบการ SMEs มีศักยภาพในการทำธุรกิจโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบบริหารจัดการที่มาจากต่างประเทศ ในราคาที่เหมาะสม พร้อมกับคุณภาพ เพื่อเป็นผู้นำในตลาดก่อนใคร รวมถึงเรามีสินค้าที่เกี่ยวข้องจำหน่ายเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าเราครบจบในที่เดียว Shop now…

AI-HITECH & APPLICATION | HOSPITAL-Clinic & HEALTH CARE |Data Analytics&Data Science

บริการด้านซอฟต์แวร์-ฮาร์ดแวร์ และที่ปรึกษา
ㆍ บริการออกแบบ และพัฒนซอฟต์วรโซลูชั่นตามความต้องการของลูกด้ในทุกๆแพลตฟอร์ม
ㆍ บริการออกแบบ และพัฒนาฮาร์ดแวร์เพื่อตรวจวัด และควบคุม เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสารประกอบในอากาศ และอื่นๆ 
ㆍ บริการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมแขนกล หุ่นยนต์ และสายพานลำเลียง
ㆍ บริการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์โมบายแอพพลิเคชั่น (Application)
ㆍ บริการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์ พัฒนาฮาร์ดแวร์ ระบบ RFID / Internet of Things (IoT)
ㆍ บริการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์ ระบบ Chatbot for Business / Image Recognition อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ㆍ บริการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์ ระบบ Application Health Tech นวัตกรรมสุขภาพ ที่เข้ามาพัฒนาวงการเเพทย์
ㆍ บริการออกแบบ และบริหารจัดการโกดัง สำนักงาน คอนโด อสังหาฯต่างๆด้วยนวัตกรรม INNOVATION

-AI (Artificial Intelligence and Chatbot Developers)
-Digital Forensic
-Computer Networks
-Computer Security
-Unix Systems
-IRCA ISO27001 Auditor
-ITILv3 Foundation
-E-Commerce & Startup
-Ethical Hacking.
-Cisco Configuration.
-Computer Networking, Network Design, System and Network Security.
-Operating System (Windows, Linux)
-Multimedia (SIP, CDN Proxy, XML, VolP)
-Webserver, AD Server.
-Web Design (HTML5, CSS, Ajax, JQuery, JavaScript)
-Python
-Raspberry Pi.
-Information Security Management.
-RFID.(Radio Frequency Identification )
-IoT(Internet of Things‎)
-Image Recognition
-DIGITAL MARKETING & SEO
อื่นๆ Click…
——————————-
Training on ISO27001, ITIL, CobiT, IT Security ,Digital Forensic,Computer Networks,Computer Security,Unix System,-E-Commerce & Startup,Ethical Hacking,Cisco Configuration,Raspberry Pi ( IoT )

Mr.Nont Paworn👨‍🏫
– อดีต อาจารย์คณะเทคโนโลยี่สารสนเทศ มหาวิทยาลัย มหานคร, Technical Consultant ให้บริษัทต่างๆ ,IBMSD
– Linked in: https://th.linkedin.com/in/nont-paworn-b8067179

Licenses & Certifications

ICSI |CNSS Certified Network Security Specialist

International Cyber Security Institute (ICSI) More…

Accessdata Certified Examiner (ACE)

more..

Certified Hacking Forensic Investigator (CHFI)

more…

EC-Council Certified Security Analyst (ECSA)

more…

Certified Ethical Hacker (CEH)

more…

อื่นๆ….

Google Premier Partner

  Berry B Group .co.,Ltd ได้ร่วมกับ ArioMarketing เราคือ บริษัทรับดูแลบริหารการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็น Google Premier Partner อย่างเป็นทางการ บริการของเราได้แก่ การสร้างและออกแบบ Website, Google AdWords การโฆษณาบนหน้าแรกของระบบค้นหาที่ใหญ่ที่สุดอย่าง Google, การทำ SEO และการโฆษณาบน Social Media ต่างๆ

DIGITAL FORENSICS

Get to a comprehensive view of exactly what happened and who was involved. With our digital forensics expertise, AccessData gives you the tools to help you analyze computers, mobile devices and network communications. When you know more, you can do more.

COLLECTION & ANALYSIS

Want to handle even the most massive collection requirements with less cost and fewer resources? Need to mitigate risk or ensure compliance? AccessData’s targeted, forensically sound collection, preservation, hold, processing and data assessment tools lower costs and reduce risks.

RISK & COMPLIANCE

Find information risks across enterprise endpoints and destroy them with powerful, proven enterprise search, forensic collection and analysis to locate data and assess compliance. Stop risk in its tracks with remediation that gives you the ability to delete offending files, kill processes and stop non-compliant activities across endpoints.

AI Chatbot for Business & E-commerce

Chatbots have been proved that it is a key factor in the success of business communications.

With the state-of-the-art Thai natural language processing based-on Deep learning technology developed  Technology, We developed the most accurate and the most comprehensive Thai Chatbot Engine service for you.

AI Development Service & Application

With our talented data scientists in natural language processing, computer vision, deep learning, and machine learning fields, you can rest assured on the development of your artificial intelligence projects and  Technology.

AI On-Promise & Face recognition

If you need the high bandwidth AI throughput such as the CCTV realtime detection or the face recognition server of a building, you have just found the right AI providers.

We are a very few AI provider who can install our AI on your site with our on-premise solutions.

บริการเพิ่มเติม 

  • บริการกู้ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ -โทรศัพท์
  • บริการตรวจสอบสถานที่ทำงาน
  • บริการพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์(Computer Forensics)
  • บริการสืบสวนสำหรับบริษัท/วิจัยทางธุรกิจ
  • บริการตรวจสอบสอบภูมิหลังของบริษัท/บุคคล
  • บริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  • บริการให้คำปรึกษาด้าน IoT ,Smart Farming เกษตรอัจฉริยะ

เราคือผู้ผลิตรถเข็นเสาน้ำเกลือเด็ก & สินค้าอุปกรณ์เด็ก สำหรับโรงพยาบาล คลีนิก...more

ผลิตรถเข็นเสาน้ำเกลือเด็ก & สินค้าอุปกรณ์เด็ก รวมถึง  Application ต่างๆโดยผู้เชี่ยวชาญ…

พันธกิจ

พันธกิจ

    มุ่งมั่นสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจ เฉพาะเจาะจง เพื่อสรรหาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตราฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามุ่งเน้นสินค้าที่หลากหลาย มีประโยชน์ เป็นที่ต้องการ ของตลาดและยอมรับของลูกค้า ควบคู่กับการพัฒนาองค์กรให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการลูกค้า ตลอดจนให้บริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้า มีความพอใจสูงสุด อย่างสมบูรณ์แบบในทุกๆด้าน.

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

1. เพื่อเป็นผู้นำระดับแนวหน้าในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจอันดับ1 ในประเทศไทย โดยผู้เขี่ยวชาญ
2. แสวงหาสินค้าและบริการที่เป็นที่นิยมอยู่เนื่องๆ ให้ทันต่อความต้องการและมีประโยชน์ของลูกค้า 
3. มีความมุ่งมั่นที่พัฒนาองศ์กรให้มีประสิทธิภาพ และมีความสุขให้การทำงาน เพื่อส่งต่อให้ลูกค้า มีความพอใจสูงสุด.

ปรัชญา

ปรัชญา

    เรามุ่งมั่นเพื่อสามารถสร้างโลกแห่งการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน สร้างสรรค์จินตนาการ เรียนรู้ จดจำ เข้าสังคม และยัง เสริมสร้างทักษะต่างๆ เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบที่ดีต่อไปในอนาคต.

โครงสร้างองค์กร