Berry B Group Co., Ltd.

บริษัท เบอร์รี่ บี กรุ๊ป จำกัด.


ผู้พัฒนาระบบเว็บนิทรรศการออนไลน์Virtual Exhibition Platform 360 องศา เสมือนจรีง,Smart Shop Virtual Tour 360° Platform,
AR–VR METAVERSE PLATFORM | Virtual SMART City PLATFORM | Virtual Mall Platform
Digital Forensics Solution ,บริการอื่นๆเพิ่มเติมด้าน AI & All IT Solution and High Technology Equipment แบบ customization.

Berry B Group Co., Ltd.

ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ เป็นผู้แทนเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ มอบของที่ระลึกให้กับ
บริษัท เบอร์รี่ บี กรุ๊ป จำกัด

More

         Berry B Group Co., Ltd. | Product and Service | บริการด้าน Software | Hardware | Application
 All IT Solution and High Technology Equipment, Virtual Web & Event Platform Medical Equipment and Cosmetic, Digital Marketing, Media and Organizer, Importer and ExporterImport-ExportProduct ผลิตรถเสาน้ำเกลือเด็ก นำเข้า-ส่งออก  อุปกรณ์ทางการแพทย์ ,Hospital Product & Service

          Service & Solutions บริการด้าน Innovation E-Exhibition & 3D Web Application, VR Application ,Network SecurityInternet of Things (IoT)Artificial Intelligence (AI) & Chatbot ,Smart RobotSMART INNOVATION ,Digital MarketingDigital Forensic & Spy Lawyers | เป็นที่ปรึกษาด้าน Data Analytics & Data Science ,บริการ Training CourseEvent & Organizer & ให้คำปรึกษาทางธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ | บริการพัฒนาระบบตามลูกค้าต้องการ Click

Expand Your Audience Across Asia’s Markets

            Target new markets all over the globe with virtual events and virtual exhibitions. we enables brands to market to and network with a host of new leads and global business partners at a scale that would be impossible by purely physical methods and established expert on Asia’s markets, with connections and experience that stretch across new customers in Asian territories such as Thailand, Vietnam ,Philippines ,Hong Kong, Japan, Mainland China, Malaysia, Singapore, South Korea, Taiwan, and Worldwide ( Platform & Customization ).

บริการ 3 กลุ่มหลักๆดังนี้

More Click

บริการ 3 กลุ่มหลักๆดังนี้

1. กลุ่ม All IT High Technology Solution & SERVICES | บริการด้านซอฟต์แวร์ & ฮาร์ดแวร์

บริการด้าน Software | Hardware | Application | All Solution

Our Virtual Exhibition Platform for Your Online Events 
Manage your online exhibitions, the best virtual event software for trade shows, virtual fairs, conferences , etc and customization.  As experts in the Asia market, our platform can help you reach new customers in Asian territories such as Thailand, Vietnam ,Philippines ,Hong Kong, Japan, Mainland China, Malaysia, Singapore, South Korea, Taiwan, and Worldwide. ( Platform & Customization )

บริการ VIRTUAL EXHIBITION PLATFORM | Virtual Tour 360° | Virtual Smart City and METAVERSE PLATFORM |Virtual Event & Conference

AI-HITECH & APPLICATION 

บริการกลุ่ม High Technology เราคือ บริษัท พัฒนาและจำหน่ายหุ่นยนต์ และผู้พัฒนาระบบ AI ในประเทศไทย


ผลิตและพัฒนา Smart Robot ต้อนรับ สำหรับธุรกิจ องค์กร บริษัทห้างร้าน ต่างๆ
ผลิตและพัฒนา Security Robot 
ผลิตและพัฒนา Smart Car รถงคับส่งอาหารและยา
ผลิตและพัฒนา Smart Car for kids
พัฒนาระบบ Artificial Intelligence (AI) & Chatbot

บริการด้านซอฟต์แวร์ & ฮาร์ดแวร์

ㆍ บริการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ Application Health Tech นวัตกรรมสุขภาพ ที่เข้ามาพัฒนาวงการเเพทย์
ㆍ บริการออกแบบ และพัฒนซอฟต์แวร์โซลูชั่นตามความต้องการของลูกด้ในทุกๆแพลตฟอร์ม
ㆍ บริการออกแบบ และพัฒนาฮาร์ดแวร์เพื่อตรวจวัด และควบคุม เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสารประกอบในอากาศ และอื่นๆ 
ㆍ บริการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมแขนกล หุ่นยนต์ และสายพานลำเลียง
ㆍ บริการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์โมบายแอพพลิเคชั่น (Application)
ㆍ บริการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ พัฒนาฮาร์ดแวร์ ระบบ RFID / Internet of Things (IoT)
ㆍ บริการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบ Chatbot for Business / Image Recognition อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ㆍ Virtual E-Exhibition มิติมุมมองใหม่นิทรรศการ-ศูนย์แสดงสินค้าออนไลน์เสมือนจริงกับระบบที่เสมือนจริง
ㆍ บริการออกแบบ ระบบ ERP ทั้งระบบ รวมทั้ง inventory mobile app
ㆍ บริการ ทำ WARROOM และระบบการทำ video streaming และ broadcasting รวมถึง Video on-demand สำหรับการ playback เพื่อวิเคราะห์ข่าว
ㆍ ระบบประมูล AUCTION PLATFORM | E-BIDDING PLATFORM – ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ㆍ เรารับพัฒนา ระบบอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดยทีมเชี่ยวชาญ
ㆍ ทั้งนี้ ทั้งสินค้าที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ระบบเราสามารถพัฒนา ซอฟต์แวร์ และปรับแต่ง (customization) ให้รองรับได้ทั้งหมด


VIRTUAL E-EXHIBITION

ผู้พัฒนาระบบเว็บนิทรรศการออนไลน์ – Virtual Exhibition Platform 360 องศา เสมือนจรีง 

E-commerce & Omnichannel Platform
1.1 E-Commerce
1.2 Big Data
1.3 Cloud Infrastructure
1.4 E-Payment
1.5 CRM / ERP
1.6 Artificial Intelligence(AI)
Retail Innovation
2.1 Internet of Things
2.2 AR / VR
2.3 AI / Machine Learning
2.4 RFID / Beacon / NFC
2.5 and much more…
Digital Academy
Cryptocurrency
Blockchain
Digital Marketing & SEO
AI-Hitech & Application
Spy Lawyers & Digital Forensic
Network Security & IoT Solutions (IoT)
Data Analytics & Data Science
Cyber security Solutions
VIRTUAL E-EXHIBITION

    Digital Forensics Solution & Service

     เพื่อความครบวงจรเราจึงเป็น ผู้นำเข้า ส่งออก ตัวแทนจำหน่าย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ความสำคัญถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาทักษะ ความรู้ และศักภาพสินค้าเราเป็นผู้จำหน่ายโซลูชั่นด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Solutions) และให้บริการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับองค์กร Application Health Tech Security & IoT  Digital Marketing Agency สร้างแบรนด์และออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อกลุ่มธุรกิจ เราพร้อมส่งเสริมและพัฒนา INNOVATION ,SMART HOME ,SMART SHOP ,SMART Robot ,Smart City, SMART FARM เน้นการเกษตรอัจฉริยะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง… รวมไปถึงบริการ นำเข้า-ส่งออก Import-Export (FDA registration service) สินค้าและบริการต่างๆพร้อมที่ปรึกษาทางกฎหมาย(Spy Lawyers & Forensic) ตามความต้องการของ บริษัท ห้างร้าน องค์กร ร้านค้า โรงพยาบาล คลีนิก อื่นๆอีกมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า มุ่งเน้นสินค้ามีมาตรฐานมีคุณภาพ สร้างให้ผู้ประกอบการ SMEs มีศักยภาพในการทำธุรกิจโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบบริหารจัดการที่มาจากต่างประเทศ ในราคาที่เหมาะสม พร้อมกับคุณภาพ เพื่อเป็นผู้นำในตลาดก่อนใคร รวมถึงเรามีสินค้าที่เกี่ยวข้องจำหน่ายเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าเราครบจบในที่เดียว Shop now…

 

AI (Artificial Intelligence and Chatbot Developers)

AI-HITECH & APPLICATION | HOSPITAL-Clinic & HEALTH CARE |Data Analytics&Data Science

เปิดบริการ AI CHATBOT & CALL CENTER (สามารถใช้ร่วมกับ VIRTUAL SMART CITY & MALL อื่นๆได้)more

ระบบเราสามารถพัฒนา ซอฟต์แวร์ และปรับแต่ง ให้ใช้ร่วมกับระบบที่ลูกค้ามีอยู่ (Customization)
ให้ตามความต้องการคุณลูกค้าได้

ตัวอย่าง CLICK ME!

เปิดบริการ AI Chatbot & Call center chatbot for Business

    AI Chat Bot คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่สามารถคุยโต้ตอบกับมนุษย์ได้ โดยสามารถนำมาประยุกต์เข้ากับหลากหลายธุรกิจเพื่อช่วยทำหน้าที่ในการให้ข้อมูล ข่าวสารแก่ลูกค้าและธุรกิจของท่าน

       โดย Chat Bot แบ่งเป็น 3 ประเภทเช่น Text Chat Bot / Voice Chat Bot / 3D Chat Bot เรายังนำเทคโนโลยี ระบบ Chat Bot มาปรับใช้ให้เข้ากับ Smart Home ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

    AI Chat Bot อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง สำหรับตอบโจทย์ลูกค้าองค์กร เช่น AI Chatbot for Healthcare & Business ,แชทบอทบน SOCIAL MEDIA เช่น LINE chatbotFacebook chatbot … หรือ Call center chatbot  การตั้งค่าง่าย มีหลากหลายฟังก์ชั่น มีระบบ REPORT ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจต่างๆได้มากขึ้น

More…


AI (Artificial Intelligence and Chatbot Developers)
-Digital Forensic
-Computer Networks
-Computer Security
-Unix Systems
-IRCA ISO27001 Auditor
-ITILv3 Foundation
-E-Commerce & Startup
-Ethical Hacking.
-Cisco Configuration.
-Computer Networking, Network Design, System and Network Security.
-Operating System (Windows, Linux)
-Multimedia (SIP, CDN Proxy, XML, VolP)
-Webserver, AD Server.
-Web Design (HTML5, CSS, Ajax, JQuery, JavaScript)
-Python
-Raspberry Pi.
-Information Security Management.
-RFID.(Radio Frequency Identification )
-IoT(Internet of Things‎)
-Image Recognition
-DIGITAL MARKETING & SEO
อื่นๆ Click…
——————————-
Training on ISO27001, ITIL, CobiT, IT Security ,Digital Forensic,Computer Networks,Computer Security,Unix System,-E-Commerce & Startup,Ethical Hacking,Cisco Configuration,Raspberry Pi ( IoT )

Mr.Nont Paworn👨‍🏫
– อดีต อาจารย์คณะเทคโนโลยี่สารสนเทศ มหาวิทยาลัย มหานคร, Technical Consultant ให้บริษัทต่างๆ ,IBMSD
– Linked in: https://th.linkedin.com/in/nont-paworn-b8067179

สินค้าอื่นๆตามต้องการ ปรึกษาฟรี More..

2. กลุ่มเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก ตัวเเทนจำหน่าย

ผลิตรถเข็นเสาน้ำเกลือเด็ก & สินค้าอุปกรณ์เด็ก


เราคือคือผู้ผลิตรถมีด้ามเข็นเสาน้ำเกลือเด็ก มีไม่มีระบบไฟฟ้า และมีระบบไฟฟ้า Smart ควบคุมด้วยApplication

ผลิตรถเข็นเสาน้ำเกลือเด็ก & สินค้าอุปกรณ์เด็ก รวมถึง  เชื่อมต่อกับ Application ต่างๆโดยผู้เชี่ยวชาญ…

     เพื่อความครบวงจรเราจึงเป็น ผู้นำเข้า ส่งออก ตัวแทนจำหน่าย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ความสำคัญถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาทักษะ ความรู้ และศักภาพสินค้า
         กลุ่มHospital equipment หรือ อุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศเตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ มือหมุน เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า 3-5 ฟังชั่นหัว-ท้าย ABS รถเข็นผู้ป่วยแบบธรรมดา,รถเข็นผู้ป่วยแบบไฟฟ้า รถเข็นนั่งถ่าย รถเข็นปรับนั่ง-นอน เก้าอี้นั่งถ่าย เก้าอี้สำหรับอาบน้ำ อุปกรณ์กายภาพ rollator ตู้ข้างเตียง อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกับเตียงผู้ป่วย,อะไหล่เตียงผู้ป่วยมือหมุนและไฟฟ้า อะไหล่รถเข็น,บริการรับซ่อมนอกสถานที่และบริการออกแบบเตียง ตามความต้องการของผู้ใช้งานและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาล งานเหล็ก และสแตนเลส และสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของลูกค้า

        เหมาะสำหรับ กลุ่มสำหรับโรงพยาบาลต่างๆ ครุภัณฑ์โรงพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ คลินิก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ บุคคลทั่วไป ร้านขายยา สถาบันการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาซื้อ บริจาคเพื่อการกุศลให้กับโรงพยาบาล ไปจนถึงการซื้อใช้ในครัวเรือน สำหรับโรงพยาบาล, ศูนย์การแพทย์ คลินิกแพทย์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชราและห้องปฐมพยาบาลตามโรงเรียนและโรงงานต่างๆ

       สินค้ามีรับประกันจากศูนย์ มีบริการหลังการขาย มีรับประกัน มีบริการซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ มีรับประกันจากศูนย์ มีบริการงานซ่อม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ครบวงจร ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีบริการ

บริการ Import-Export (FDA registration service)

1.การจัดการขนส่งทางทะเล “One Stop Service”
“เราบริหารจัดการตารางขนส่งให้ได้ตามข้อตกลงของลูกค้า”
      เราพร้อมจัดหาพื้นทีบนเรือ ราคาแข่งขันได้กับลูกค้าทุกรายของ การขนส่งทางเรือ คือการขนส่งที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพทางนึง บริษัทคู่ค้าพันธมิตร สายการเดินเรือที่มีบริการไปยังนานาประเทศทั่วโลก ไว้วางใจและพร้อมให้บริการกับลูกค้าทุกรายเสมือนลูกค้าสำคัญ

2.การจัดการขนส่งทางอากาศ “One Stop Service”
     ด้วยประสบการณ์ทางการขนส่งสินค้าทางอากาศเพื่อให้บริการ ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง เพื่อให้สินค้าได้ถูกจัดส่งได้ทันเวลา เหตุผลหลักๆของการเลือกใช้การขนส่งทางอากาศ คือความรวดเร็ว และสินค้าจัดส่งได้ทันเวลา

3.การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร “One Stop Service”
      การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าระหว่างประเทศต้องผ่านพิธีการศุลกากรก่อนนำสินค้าชิ้นหรือลงเรือ/เครื่องบิน
การดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยผู้ชำนาญการด้านพิธีการศุลกากร ซึ่งต้องมีความรู้ ความเข้าใจกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก เรามีการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและเป็นตัวแทนในการออกสินค้า รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีในการนำเข้า-ส่งออกให้แก่ลูกค้า

สินค้าอื่นๆตามต้องการ ปรึกษาฟรี More

3. กลุ่ม Digital Marketing Agency

   

Digital Marketing Agency

       3. บริการ ด้าน Digital Marketing Agency & Branding & Identity Design สร้างแบรนด์และออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อกลุ่มธุรกิจ 
           บริหารการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ บริการของเราได้แก่ การสร้างและออกแบบ Website, Google AdWords การโฆษณาบนหน้าแรกของระบบค้นหาที่ใหญ่ที่สุดอย่าง Google, การทำ SEO และการโฆษณาบน Social Media ต่างๆ

Digital Marketing Agency
         เราช่วยให้คุณบรรลุทุกเป้าหมายทางธุรกิจ โปรโมทเว็บไซต์ โปรโมทสินค้าและบริการ ด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการงบประมาณ การตลาดออนไลน์และการทำโฆษณาออนไลน์ Google ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด….

บริการให้คำปรึกษา
          เราให้คำปรึกษา สร้างเว็บไซต์ที่เร็ว รองรับทุกอุปกรณ์ ใช้งานง่าย รวมไปถึงการโฆษณา Google Ads, Facebook และ SEO สำหรับธุรกิจของคุณให้เกิดผลการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด….

ช่วยวางแผนการตลาด
          บริการวางแผนการตลาดออนไลน์โดยเข้าใจในตลาดนั้นๆ เรามีความพร้อมและมั่นใจในศักยภาพของทีมงาน โดยโฆษณาที่มีทีมงานมืออาชีพและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้าน การโฆษณาออนไลน์กับ Google เเละพร้อมให้บริการคุณ….

Branding & Identity Design

ACCOUNT
Customer Relationship
Partnership Management
Project Management & Workflow
Project Timeline & Budgeting
Briefing & Collecting Report

STRATEGY
Brand Consulting & Development
Communication Strategy & Creative
Social Media Strategy
Big Idea & Touchpoint Development
Customer Relationship Plan
Research & Qualitative Interview

MEDIA
Media & Ecosystem Planning
Media Purchasing
KOL Management
Media Optimization
Data Gathering & Social Listening Tools

CREATIVE
Big Idea development
TVC / Online Storyboard
O2O Activity Engagement
Content Development

DESIGN
Branding & Identity Design
Graphic & Content Design
Infographic & Character Design
Website, App, UX I UI Design
Animation & GIF

PRODUCTION & TECHNICAL
VDO Production
Website Development
CRM Marketing Tools
Other Content Platforms

สินค้าอื่นๆตามต้องการ ปรึกษาฟรี More..

4. กลุ่ม อื่นๆ ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ และเป็นที่ปรึกษาตามความต้องการของลูกค้า

บริการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ

ทั้งหมดนี้เหมาะกับ INDUSTRIES-ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

INDUSTRIES-ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน HOSPITAL&HEALTH CARE
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน SME & E-Commerce
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Education
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Jewelry
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Real Estates
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Travel & Hotel
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Technology
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Automotive
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Food & Drink
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Retails & Consumer Goods
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Event & Organizer
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Financial & Banking
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Industrial & Energy
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Cosmetic & Beauty
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้านLogistics & Transportation
– บุคคลทั่วไป บริษัทห้างร้าน องค์กร หน่วยงานต่าง
-Multifamily Real Estate – คอนโดมิเนียม, หอพัก
-Places of Interest – พิพิธภัณฑ์, สถานที่สำคัญต่างๆ เป็นต้น
-Travel and Hospitality – โรงแรม, รีสอร์ท, สปา
-Business Listings – ร้านค้าปลีกต่างๆ, ร้านอาหาร, ค่าเฟ่
-Commercial Real Estate – โกดัง, อาคารสำนักงาน, อสังหาริมทรัพย์
-Industrial – โรงงานอุตสาหกรรม
-อื่นๆ เช่น สนามกอล์ฟ, ไร่, ฟาร์ม, สถานที่จัดงานอีเวนท์, โชว์รูม ,ร้านค้า ฯลฯ

บริการ เป็นปรึกษา ตามต้องการ More..

บริการ TRAINING ทั้งแบบ ONLINE และ OFFLINE

บริการ TRAINING ทั้งแบบ ONLINE และ OFFLINE Click…

Licenses & Certifications

ICSI |CNSS Certified Network Security Specialist

International Cyber Security Institute (ICSI) More…

Accessdata Certified Examiner (ACE)

more..

Certified Hacking Forensic Investigator (CHFI)

more…

EC-Council Certified Security Analyst (ECSA)

more…

Certified Ethical Hacker (CEH)

more…

Other-อื่นๆ ปรึกษาฟรี | Line@Berryb

ประกวดในงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2563

NIA ชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563”

     Berry B Group.co.,Ltd ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมประกวดในงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม Click…

Google Premier Partner

  Berry B Group .co.,Ltd ได้ร่วมกับ ArioMarketing เราคือ บริษัทรับดูแลบริหารการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็น Google Premier Partner อย่างเป็นทางการ บริการของเราได้แก่ การสร้างและออกแบบ Website, Google AdWords การโฆษณาบนหน้าแรกของระบบค้นหาที่ใหญ่ที่สุดอย่าง Google, การทำ SEO และการโฆษณาบน Social Media ต่างๆ

DIGITAL FORENSICS

Get to a comprehensive view of exactly what happened and who was involved. With our digital forensics expertise, AccessData gives you the tools to help you analyze computers, mobile devices and network communications. When you know more, you can do more.

COLLECTION & ANALYSIS

Want to handle even the most massive collection requirements with less cost and fewer resources? Need to mitigate risk or ensure compliance? AccessData’s targeted, forensically sound collection, preservation, hold, processing and data assessment tools lower costs and reduce risks.

RISK & COMPLIANCE

Find information risks across enterprise endpoints and destroy them with powerful, proven enterprise search, forensic collection and analysis to locate data and assess compliance. Stop risk in its tracks with remediation that gives you the ability to delete offending files, kill processes and stop non-compliant activities across endpoints.

AI Chatbot for Business & E-commerce

Chatbots have been proved that it is a key factor in the success of business communications.

With the state-of-the-art Thai natural language processing based-on Deep learning technology developed  Technology, We developed the most accurate and the most comprehensive Thai Chatbot Engine service for you.

AI Development Service & Application

With our talented data scientists in natural language processing, computer vision, deep learning, and machine learning fields, you can rest assured on the development of your artificial intelligence projects and  Technology.

AI On-Promise & Face recognition

If you need the high bandwidth AI throughput such as the CCTV realtime detection or the face recognition server of a building, you have just found the right AI providers.

We are a very few AI provider who can install our AI on your site with our on-premise solutions.

บริการเพิ่มเติม 

  • บริการกู้ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ -โทรศัพท์
  • บริการตรวจสอบสถานที่ทำงาน
  • บริการพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์(Computer Forensics)
  • บริการสืบสวนสำหรับบริษัท/วิจัยทางธุรกิจ
  • บริการตรวจสอบสอบภูมิหลังของบริษัท/บุคคล
  • บริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  • บริการให้คำปรึกษาด้าน IoT ,Smart Farming เกษตรอัจฉริยะ

โครงสร้างองค์กร

พันธกิจ

พันธกิจ

    มุ่งมั่นสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจ เฉพาะเจาะจง เพื่อสรรหาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตราฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามุ่งเน้นสินค้าที่หลากหลาย มีประโยชน์ เป็นที่ต้องการ ของตลาดและยอมรับของลูกค้า ควบคู่กับการพัฒนาองค์กรให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการลูกค้า ตลอดจนให้บริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้า มีความพอใจสูงสุด อย่างสมบูรณ์แบบในทุกๆด้าน.

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

1. เพื่อเป็นผู้นำระดับแนวหน้าในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจอันดับ1 ในประเทศไทย โดยผู้เขี่ยวชาญ
2. แสวงหาสินค้าและบริการที่เป็นที่นิยมอยู่เนื่องๆ ให้ทันต่อความต้องการและมีประโยชน์ของลูกค้า 
3. มีความมุ่งมั่นที่พัฒนาองศ์กรให้มีประสิทธิภาพ และมีความสุขให้การทำงาน เพื่อส่งต่อให้ลูกค้า มีความพอใจสูงสุด.

ปรัชญา

PHILOSOPHY – ปรัชญา

  INTEGRITY : ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ เรามุ่งมั่นเพื่อสามารถสร้างโลกแห่งการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน สร้างสรรค์จินตนาการ เรียนรู้ จดจำ เข้าสังคม และยัง เสริมสร้างทักษะต่างๆ เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบที่ดีต่อไปในอนาคต.

PEOPLE
PASSION : หลงใหลทุ่มเทเพื่องานที่รัก
PROCESS
PROFESSIONALISM : ดำเนินงานอย่างมืออาชีพ
PRODUCT
INNOVATIVE : สร้างสรรค์โครงการด้วยนวัตกรรม
PUBLIC
CARING : ใส่ใจให้คุณค่าต่อสาธารณ:

OUR CLIENTS

บริการก่อนการขายและหลังการขาย สินค้ามีรับประกัน

OUR CLIENTS – ลูกค้าเรา

   ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าทุกๆท่านที่ไว้วางใจเรา เราจะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อให้คุณลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดจากเรา เราไม่เคยคิดที่จะทิ้งลูกค้า เราภาคภูมิใจที่มีคุณลูกค้าเดินเคียงข้างเสมอมา และที่แสดงเป็นเพียวส่วนหนึ่งของลูกค้าเราเท่านั้น ขอขอบคุณลูกค้าทั่วไปทุกๆท่าน รวมถึง บริษัท ร้านค้า หน่วยงานรัฐและเอกชน โครงการหมู่บ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ สถานศึกษา โรงเรียน สถานพยาบาล คลีนิก โรงแรม และสถานบันเทิง สถานประกอบการต่างๆ ที่สนับสนุนกตลอดมา และขออภัยที่เรานำ Logo ขึ้นได้ไม่หมด ณ ที่นี้ด้วย 

PRODUCT & SERVICE SOLUTION