องค์ประกอบที่สำคัญในการทำฟาร์มอัจฉริยะจะต้องมี 3 ด้านด้วยกัน จึงจะทำให้ฟาร์มอัจฉริยะมีประสิทธิภาพนั่นคือ

ระบบของ SMART FARM ทำอะไรได้บ้าง?

แนวคิดของการทำเกษตรอัจฉริยะ

       แนวคิดของการทำเกษตรอัจฉริยะ คือ การเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture หรือ Precision Farming) โดยเป็นการทำการเกษตรให้เข้ากับสภาพพื้นที่ เน้นพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่เกษตรขนาดใหญ่ เน้นประสิทธิภาพในการเพาะปลูก ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์จนถึงกระบวนการปลูกที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจวัดทั้งเรื่องของสภาพดิน ความชื้นในดิน แร่ธาตุในดิน ความเป็นกรดด่าง สภาพปริมาณแสงธรรมชาติ รวมถึงเรื่องศัตรูพืชต่าง ๆ บางประเทศมีการควบคุมสิ่งแวดล้อมผ่านการปลูกในโรงเรือน เพื่อป้องกันศัตรูพืชและสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ได้เข้มงวดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ฟาร์มอัจฉริยะ

    ฟาร์มอัจฉริยะมีความต้องการและมีความแตกต่างจากการทำเกษตรแบบปกติเป็นอย่างมาก โดยมีวัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่งคือ ไม่ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ดังนั้น ความแม่นยำในการเสริมปัจจัยต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด จึงเป็นกุญแจสำคัญในการทำเกษตรอัจฉริยะที่ได้ประสิทธิภาพ การทำฟาร์มอัจฉริยะเป็นเรื่องของความแม่นยำเพื่อนำไปสู่การเพาะปลูกพืชที่เข้ากับพื้นที่บริเวณนั้น ผ่านการตัดสินใจบนข้อมูลที่ถูกต้อง โดยช่วยลดต้นทุนกระบวนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ สร้างมาตรฐานการผลิต ควบคุมคุณภาพผลผลิตได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ผลผลิตจึงได้ราคาสูงกว่าฟาร์มทั่วไป

สารอินทรีย์สำหรับปรับปรุงดิน

เกษตรในศตวรรษที่ 21

       ทุกวันนี้อุปกรณ์ไฮเทคต่าง ๆ เริ่มหาซื้อได้ง่ายขึ้น แม้ว่านวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตรจะหายากและราคาค่อนข้างแพง แต่หากการพัฒนามีอย่างต่อเนื่องและรัฐบาลสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างครอบคลุม เชื่อได้เลยว่า การพัฒนาเกษตรไทยจะไม่น้อยหน้าชาติใดแน่นอน ปัจจุบันความรู้ทางด้านการเกษตรอัฉริยะมีมากขึ้นในอินเทอร์เน็ต เพราะเป็นแนวโน้มที่สำคัญของการทำการเกษตรในศตวรรษที่ 21 หลายฟาร์มเริ่มมีการนำเอาเทคโนโลยี Precision Farming เพื่อควบคุมความแม่นยำทั้งการให้น้ำที่ถูกต้องทั้งปริมาณ ระยะเวลา ผ่านสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ของฟาร์มเอง มีการนำเอาเซ็นเซอร์มาควบคุมเพื่อวัดอุณหภูมิร่วมกับการปล่อยน้ำเพื่อรักษาอุณหภูมิ รวมไปถึงการให้ปุ๋ยผ่านการให้น้ำ

Service Application & Solution

บริการออกแบบ ติดตั้ง จำหน่าย ระบบคุมควบฟาร์มอัจฉริยะ และอุปกรณ์ IoT (INTERNET OF THINGS)

ONLINE / OFFLINE STATION

ระบบจะทำงานผ่านสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online) ได้แก่ LAN, WiFi และ 3G และในกรณีไม่มีสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ไฟดับ สัญญาณขาด หรือไม่ได้ต่อสัญญาณ ระบบก็ยังคงทำงานต่อได้ในแบบ Offline แต่จะทำงานตามการตั้งค่าครั้งสุดท้ายที่บันทึกไว้

CROP PROFILE

Crop Profile จะช่วยให้ชีวิตเกษตรกรง่ายขึ้น หากผู้ใช้ทราบวิธีการปลูกหรือดูแลพืชชนิดใดชนิดหนึ่งแบบละเอียด ผู้ใช้สามารถสร้างเป็น Crop Profile ตั้งแต่ก่อนเริ่มปลูก และให้ระบบทำงานดูแลพืชตั้งแต่วันแรกของการปลูกจนถึงวันเก็บเกี่ยว

DATA REPORT

ระบบจัดเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่อง โดยเก็บค่าวันที่ใช้งาน ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด และระยะเวลาทำงานต่อครั้ง พร้อมจัดเก็บค่าตัวเลขจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ ซึ่งระบบจะแสดงผลค่าตัวเลขเป็นตาราง, กราฟแท่ง, กราฟเส้น และผู้ใช้ยังดาวน์โหลดข้อมูลเก็บได้อีกด้วย

SMART DEVICES SYSTEM

ระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับการปลูกพืช เช่น ปั๊มน้ำ โซลินอยด์วาล์ว พัดลมระบายอากาศ ไฟสำหรับปลูกพืช ม่านบังแดดสำหรับโรงเรือน เป็นต้น โดยเป็นการควบคุมผ่านสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเช่นกัน

SMART IRRIGATION SYSTEM

ระบบควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Smart Box ลูกค้าสามารถตั้งเปิด/ปิดน้ำ (Timer) ได้ตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด โดยตั้งค่าผ่านระบบ และบันทึกเก็บไว้เป็นชุดตารางการให้น้ำ (Schedule)

SMART SENSORS

ระบบสามารถเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้เซ็นเซอร์ช่วยวัดค่าตัวเลขที่มีความสำคัญต่อพืชหรือผลผลิต เช่น ค่าอุณหภูมิอากาศ, ความชื้นในอากาศ/ในดิน, ค่าวัด PH / EC ในน้ำ, ค่าความเข้มและปริมาณแสง PPFD เป็นต้น

อุปกรณ์ CONTROLLER

ระบบจัดการการปลูกพืชที่ใช้อุปกรณ์ IoTs

CONTROL SYSTEM

สามารถควบคุมการสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าได้สูงสุด 8 โซนต่อเครื่อง, รองรับพื้นที่เกษตรกรรมสูงสุดถึง 20 ไร่ หรือ 8,000 ตารางวา และควบคุมปั๊มน้ำได้แรงสุด 40 A

INTERNET CONNECTION

อุปกรณ์ถูกออกแบบเพื่อให้รองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลาย ได้แก่ สาย LAN ที่เชื่อมต่อจาก Router, สัญญาณไร้สาย WiFi และสัญญาณ 3G ,4G ,5G

DEVICES GUARANTEE

รับประกันตัวเครื่องนาน 1 ปี และรับประกันอุปกรณ์เซ็นเซอร์นาน 6 เดือน หลังจากวันที่ติดตั้งระบบ โดยไม่รวมกรณีความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือจากความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการติดตั้ง

STANDARD DEVICES

เราเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. จึงมั่นใจได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยในการนำไปใช้ เช่น อุปกรณ์ป้องกันไฟตก, โซลินอยด์วาล์ว Hunter, รีเลย์ Omron และ Schneider เป็นต้น

PILOT LIGHT

ไฟแสดงสถานะการทำงาน โดยจะแสดงตามจำนวนโซนที่ติดตั้ง ช่วยให้ทราบสถานะการทำงานของแต่ละโซน, ง่ายต่อการสังเกตการณ์ และผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น

EMERGENCY STOP SWITCH

ผู้ใช้สามารถกดสวิทช์หยุดการทำงานฉุกเฉินได้ และเครื่องจะหยุดการทำงานในทันที เพื่อรองรับกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อปัองกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ

บริการออกแบบ ติดตั้ง จำหน่าย ระบบคุมควบฟาร์มอัจฉริยะ และอุปกรณ์ IoT (INTERNET OF THINGS)

NETWORK SECURITY & SMART IOT

ปรึกษาฟรี

Line@Berryb | Tel:095-789-8287