ตัวอย่าง บริการระบบของ SMART FARM ทำอะไรได้บ้าง?

แนวคิดของการทำเกษตรอัจฉริยะ

แนวคิดของการทำเกษตรอัจฉริยะ คือ การเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture หรือ Precision Farming) โดยเป็นการทำการเกษตรให้เข้ากับสภาพพื้นที่ เน้นพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่เกษตรขนาดใหญ่ เน้นประสิทธิภาพในการเพาะปลูก ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์จนถึงกระบวนการปลูกที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจวัดทั้งเรื่องของสภาพดิน ความชื้นในดิน แร่ธาตุในดิน ความเป็นกรดด่าง สภาพปริมาณแสงธรรมชาติ รวมถึงเรื่องศัตรูพืชต่าง ๆ บางประเทศมีการควบคุมสิ่งแวดล้อมผ่านการปลูกในโรงเรือน เพื่อป้องกันศัตรูพืชและสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ได้เข้มงวดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

SERVICE APPLICATION & PRODUCT

เปิดบริการแพลตฟอร์ม SMART FARM

 
ONLINE / OFFLINE STATION

ระบบจะทำงานผ่านสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online) ได้แก่ LAN, WiFi และ 3G และในกรณีไม่มีสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ไฟดับ สัญญาณขาด หรือไม่ได้ต่อสัญญาณ ระบบก็ยังคงทำงานต่อได้ในแบบ Offline แต่จะทำงานตามการตั้งค่าครั้งสุดท้ายที่บันทึกไว้

CROP PROFILE

Crop Profile จะช่วยให้ชีวิตเกษตรกรง่ายขึ้น หากผู้ใช้ทราบวิธีการปลูกหรือดูแลพืชชนิดใดชนิดหนึ่งแบบละเอียด ผู้ใช้สามารถสร้างเป็น Crop Profile ตั้งแต่ก่อนเริ่มปลูก และให้ระบบทำงานดูแลพืชตั้งแต่วันแรกของการปลูกจนถึงวันเก็บเกี่ยว

DATA REPORT

ระบบจัดเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่อง โดยเก็บค่าวันที่ใช้งาน ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด และระยะเวลาทำงานต่อครั้ง พร้อมจัดเก็บค่าตัวเลขจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ ซึ่งระบบจะแสดงผลค่าตัวเลขเป็นตาราง, กราฟแท่ง, กราฟเส้น และผู้ใช้ยังดาวน์โหลดข้อมูลเก็บได้อีกด้วย

SMART DEVICES SYSTEM

ระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับการปลูกพืช เช่น ปั๊มน้ำ โซลินอยด์วาล์ว พัดลมระบายอากาศ ไฟสำหรับปลูกพืช ม่านบังแดดสำหรับโรงเรือน เป็นต้น โดยเป็นการควบคุมผ่านสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเช่นกัน

SMART IRRIGATION SYSTEM

ระบบควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Smart Box ลูกค้าสามารถตั้งเปิด/ปิดน้ำ (Timer) ได้ตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด โดยตั้งค่าผ่านระบบ และบันทึกเก็บไว้เป็นชุดตารางการให้น้ำ (Schedule)

SMART SENSORS

ระบบสามารถเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้เซ็นเซอร์ช่วยวัดค่าตัวเลขที่มีความสำคัญต่อพืชหรือผลผลิต เช่น ค่าอุณหภูมิอากาศ, ความชื้นในอากาศ/ในดิน, ค่าวัด PH / EC ในน้ำ, ค่าความเข้มและปริมาณแสง PPFD เป็นต้น

อุปกรณ์ CONTROLLER

ระบบจัดการการปลูกพืชที่ใช้อุปกรณ์ IoTs

CONTROL SYSTEM

สามารถควบคุมการสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าได้สูงสุด 8 โซนต่อเครื่อง, รองรับพื้นที่เกษตรกรรมสูงสุดถึง 20 ไร่ หรือ 8,000 ตารางวา และควบคุมปั๊มน้ำได้แรงสุด 40 A

INTERNET CONNECTION

อุปกรณ์ถูกออกแบบเพื่อให้รองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลาย ได้แก่ สาย LAN ที่เชื่อมต่อจาก Router, สัญญาณไร้สาย WiFi และสัญญาณ 3G ,4G ,5G

DEVICES GUARANTEE

รับประกันตัวเครื่องนาน 1 ปี และรับประกันอุปกรณ์เซ็นเซอร์นาน 6 เดือน หลังจากวันที่ติดตั้งระบบ โดยไม่รวมกรณีความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือจากความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการติดตั้ง

STANDARD DEVICES

เราเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. จึงมั่นใจได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยในการนำไปใช้ เช่น อุปกรณ์ป้องกันไฟตก, โซลินอยด์วาล์ว Hunter, รีเลย์ Omron และ Schneider เป็นต้น

PILOT LIGHT

ไฟแสดงสถานะการทำงาน โดยจะแสดงตามจำนวนโซนที่ติดตั้ง ช่วยให้ทราบสถานะการทำงานของแต่ละโซน, ง่ายต่อการสังเกตการณ์ และผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น

EMERGENCY STOP SWITCH

ผู้ใช้สามารถกดสวิทช์หยุดการทำงานฉุกเฉินได้ และเครื่องจะหยุดการทำงานในทันที เพื่อรองรับกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อปัองกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ

บริการออกแบบ ติดตั้ง จำหน่าย ระบบคุมควบ & อุปกรณ์ IoT (INTERNET OF THINGS)

ปรึกษา 092-247-9741 เพิ่มเติม Click me!
ตัวอย่าง CLICK ME!

เปิดบริการแพลตฟอร์ม SMART SHOP 360 องศา

SMART SHOP คืออะไร

Smart Shop คือ การจัดทำการ Shop บน Web Site แบบ 360 องศาผ่าน Online ใช้ในการนำเสนอองค์ความรู้ ห้องแสดงผลงาน หรือนำเสนอสินค้า เป็นแนวความคิดใช้งานได้จริง ทั้งยังเป็นเป็นวิธีที่สามารถสร้างโอกาสของการเห็นการรับชมได้ง่าย เป็นอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มยอดขายยอดคนเข้าชมสามารถดูสถิติได้ และการเรียนรู้ เพิ่มความสะดวกสบายอยู่ที่ใหนก็สามารถเข้าชมได้ และช่วยลดการเเพร่เชื้อโรค Covid-19อีกด้วย…

เปิดบริการแพลตฟอร์ม SMART HOME

ความปลอดภัยอัจริยะ
   เพื่อความอุ่นใจต่อความปลอดภัยในบ้านของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อระบบได้ทุกที่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถตรวจดูความเรียบร้อยภายในบ้าน แม้กระทั่งการล็อคประตู

     ให้พื้นที่การใช้ชีวิตของคุณควบคุมผ่านระบบอัตโนมัติ คุณสามารถควบคุมม่าน เปิดปิดไฟ และเสียงดนตรี แม้กระทั่งการล็อคประตูในขณะที่คุณกำลังจะเข้านอนแล้วได้ทั่วทั้งบ้านด้วยระบบอัตโนมัติ

บ้านอัจฉริยะคืออะไร
ถึงแม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ Smart Product ออกมามากมายในปัจจุบัน แต่อุปกรณ์เหล่านั้นก็ยังคงไม่สามารถเชื่อมตัวและทำงานร่วมกันได้เพียงพอที่จะให้คุณได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของสมาร์ทโฮม

ตัวอย่าง Click me!
ปรึกษา 092-247-9741 เพิ่มเติม CLICK ME!

OUR SERVICE- บริการของเรา

ขอใบเสนอราคา

เราผู้ให้คำปรึกษาด้าน IoT Security | Tel:092-247-9741

NETWORK SECURITY & IOT

สรุปประเด็นด้านความปลอดภัยของ IoT ในปัจจุบัน

   Forrester หน่วยงานวิจัยและให้คำแนะนำทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจชั้นนำของโลก ได้ทำการวิเคราะห์ปัญหาและความท้าทายของเทคโนโลยี Internet of Things ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

  • อุปกรณ์ IoT ส่วนใหญ่ยังคงขาดศักยภาพพื้นฐานด้านความปลอดภัย
  • มาตรฐานและโปรโตคอลสำหรับ IoT มีจำนวนมากจนเกินไป ทำให้เป็นจุดบอดทางด้านความปลอดภัย
  • ขอบเขตและการขยายระบบของ IoT ก่อให้เกิดปัญหาด้าน Visibility
  • ความปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลยังคงที่ถกเถียงกันสำหรับการใช้ IoT

ที่มา:https://www.catcyfence.com/it-security/article/6-technology-in-iot-security/

6 เทคโนโลยีด้าน IoT Security ที่ควรจับตามอง

    จากปัญหาและความท้าทายที่ได้กล่าวไปข้างต้น Forrester ได้ทำการวิเคราะห์และคาดการณ์ถึงเทคโลยีสำคัญ 6 รายการทางด้าน IoT Security ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอนาคต ดังนี้

1. ความปลอดภัยบนเครือข่าย IoT

2. การพิสูจน์ตัวตนบน IoT

3. การเข้ารหัสข้อมูลบน IoT

4. PKI สำหรับ IoT

5. การทำ Security Analytics บน IoT

6. ความปลอดภัยของ API บน IoT

ดังนั้น เราจึงมีการจำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองความต้องการทุกกลุ่มลูกค้า

ที่มา:https://www.catcyfence.com/it-security/article/6-technology-in-iot-security/

บริการให้คำปรึกษาฟรี

แค็ตตาล็อก Catalog ผลิตภัณฑ์ สอบถามเพิ่มเติม Line@Berryb.