NETWORK SECURITY & IOT

สรุปประเด็นด้านความปลอดภัยของ IoT ในปัจจุบัน

   Forrester หน่วยงานวิจัยและให้คำแนะนำทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจชั้นนำของโลก ได้ทำการวิเคราะห์ปัญหาและความท้าทายของเทคโนโลยี Internet of Things ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

  • อุปกรณ์ IoT ส่วนใหญ่ยังคงขาดศักยภาพพื้นฐานด้านความปลอดภัย
  • มาตรฐานและโปรโตคอลสำหรับ IoT มีจำนวนมากจนเกินไป ทำให้เป็นจุดบอดทางด้านความปลอดภัย
  • ขอบเขตและการขยายระบบของ IoT ก่อให้เกิดปัญหาด้าน Visibility
  • ความปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลยังคงที่ถกเถียงกันสำหรับการใช้ IoT

ที่มา:https://www.catcyfence.com/it-security/article/6-technology-in-iot-security/

6 เทคโนโลยีด้าน IoT Security ที่ควรจับตามอง

    จากปัญหาและความท้าทายที่ได้กล่าวไปข้างต้น Forrester ได้ทำการวิเคราะห์และคาดการณ์ถึงเทคโลยีสำคัญ 6 รายการทางด้าน IoT Security ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอนาคต ดังนี้

1. ความปลอดภัยบนเครือข่าย IoT

2. การพิสูจน์ตัวตนบน IoT

3. การเข้ารหัสข้อมูลบน IoT

4. PKI สำหรับ IoT

5. การทำ Security Analytics บน IoT

6. ความปลอดภัยของ API บน IoT

ดังนั้น เราจึงมีการจำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองความต้องการทุกกลุ่มลูกค้า

ที่มา:https://www.catcyfence.com/it-security/article/6-technology-in-iot-security/

บริการให้คำปรึกษาฟรี

แค็ตตาล็อก Catalog ผลิตภัณฑ์ สอบถามเพิ่มเติม Line@Berryb.