บริการพัฒนาเว็บไซต์ตามความต้องการ

Website Development

Our developing team gives a strong passion in web designing and web programming. By putting our client’s preference as a main idea andto give the easiest way for users to access the information they need, You’ll be able to take a step ahead in your business games.
We put a lot effort into making your website perfect in every available internet browsers and we also make sure that your websites are SEO friendly with easy content management system.

‘ความประทับใจ’

‘ความประทับใจ’ทีมพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการออกแบบ และ web programming
 
การออกแบบของเราเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายที่สุด เพราะนั่นถือเป็นหัวใจของการนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และแน่นอนว่าถ้าผู้ใช้รับรู้ข้อมูลของคุณได้มากกว่าคู่แข่ง ก็ทำให้คุณชนะไปอีกหนึ่งก้าวแล้ว
 

web programming ที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือเว็บไซต์ของคุณจะต้องแสดงผลถูกต้องบนทุก browser (support all browsers), SEO-friendly และ มีระบบจัดการเนื้อหา (CMS : Content Management System) และถ้าหากคุณไม่ต้องการให้ลูกค้าพลาดข้อมูลของคุณ เราขอแนะนำช่องทางใหม่ๆในการนำเสนอข้อมูล เช่น Facebook applications และ mobile website

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

    เรามุ่งมั่นพัฒนาเว็บไซต์ที่สะท้อนตันตนธุรกิจและสินค้า (Brand) ของคุณให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงใช้กลยุทธ์ต่างๆ ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด
 

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

  เราสามารถจัดการธุรกิจที่ยุ่งยากและซับซ้อนของคุณ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน
 

หลากหลายเทคโนโลยี เพื่อให้เหมาะสมกับคุณมากที่สุด

    เราให้บริการด้วยมาตรฐานชั้นนำระดับโลก ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง เพื่อใช้ในการพัฒนาโอเพนซอร์ส
 

พัฒนาเว็บไซต์ E-COMMERCE

    เราออกแบบเว็บไซต์ให้ผู้ประกอบการที่กำลังมองหาการสร้างเว็บไซต์ E-COMMERCE ตอบรับทุกความต้องการของธุรกิจคุณ
 

พัฒนา HTML5

    เราพัฒนาเว็บหรือโมบายแอฟพลิเคชันโดยใช้ HTML 5 เพื่อรองรับเบาว์เซอร์และแพลตฟอร์ม ชนิดต่างๆ
 

ให้บริการครบวงจรสำหรับองค์กรและผู้ประกอบการ

      เรารับพัฒนาแบบครบวงจรทั้ง CRM EMR Loyalty Programs และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อครบวงจร รวมไปถึงสร้างความปลอดภัยทั้งต่อผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ
 

RESPONSIVE WEB DESIGN

    เราออกแบบการแสดงผลที่รองรับทุกการใช้งาน บนที่อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้มากที่สุด
 

การปรับแต่งในแบบของคุณ

   การออกแบบ พัฒนาและปรับแต่งโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรองรับการใช้งานและเหมาะสมกับความต้องการมากที่สุด

Website E-commerce

We develop spectacular website that reflects your company brand,thoughts  and strategy.Designs that accommodate  future changes.

WEB DESIGN & DEVELOPMENT

We develop spectacular website that reflects your company brand,thoughts  and strategy.Designs that accommodate  future changes.

WEB APPLICATION DEVELOPMENT

We provide world-class solutions with high performance & functionality  using cost effective open source  development technology.

OPEN SOURCE DEVELOPMENT

We develop spectacular website that reflects your company brand,thoughts  and strategy.Designs that accommodate  future changes.

ECOMMERCE WEBSITE DEVELOPMENT

We develop spectacular website that reflects your company brand,thoughts  and strategy.Designs that accommodate  future changes.

HTML5 DEVELOPMENT

We develop Enterprise web solutions like CRM, EMR, Loyalty Programs etc.,that  provides secure unified access point  to both User and Admin.

ENTERPRISE WEB SOLUTION

Our developing team gives a strong passion in web designing and web programming.
By putting our client’s preference as a main idea and to give the easiest way for users to access the information they need,
You’ll be able to take a  step ahead in your business games.

Website E-commerce

From design, themes to functionality more can be easily customized by our  expert developers to fit the needs  and scale of your project.

CUSTOMIZATION

We develop spectacular website that reflects your company brand,thoughts  and strategy.Designs that accommodate  future changes.

RESPONSIVE WEB DESIGN

Contact

Line@berryb | Tel:061-524-1661