Hospital Product & Service

ผู้ผลิต และจำหน่าย สินค้า & บริการ
ผลิตรถเสาน้ำเกลือเด็ก(ไม่มีระบบไฟฟ้า)
-ผลิตรถเสาน้ำเกลือบังคับผ่าน APP
-ผลิต SMART ROBO CARVID ต้อนรับ
-ผลิต SMART CAR รถบังคับส่งอาหาร
-ผลิตฉากกั้นอะคริลิคใส-อุปกรณ์กันCOVID-19
-หน้ากากอนามัยและวัสดุสิ้นเปลืองในห้องผ่าตัด
-ผลิต SMART ROBOT บังคับส่งอาหาร-ยา
-ผลิต SMART ROBOT FOR BUSINESS
-Application ต่างๆ สำหรับโรงพยาบาล คลีนิก…

    เหมาะสำหรับ โรงพยาบาล หรือ คลีนิก ทั้งใหญ่ๆและเล็ก ทั้งภาครัฐ และเอกชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ บุคคลทั่วไป วัสดุโครงฐานมาตรฐาน สินค้ามีรับประกัน มีบริการหลังการขาย ….

Health Care Product

    ศูนย์จำหน่าย ONLINE คือห้างสรรพสินค้าออนไลน์ที่เป็นศูนย์จำหน่าย
-ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม
-เตียงผู้ป่วยและที่นอนลม
รถเข็นผู้ป่วย รถวิวแชร์
-รถเข็นไฟฟ้า
-เครื่องวัดอุณหภูมิ
-เก้าอี้อาบน้ำนั่งถ่าย
-อุปกรณ์ช่วยเดิน
-เครื่องวัดความดัน
-เครื่องตรวจเบาหวาน
-เครื่องวัดสภาพอากาศ(PM2.5) อะไหล่/อุปกรณ์ผู้ป่วย
-สินค้าผู้สูงอายุ เด็กผู้ใหญ่ครบวงจร
-กลุ่มสินค้าอุปกรณ์ช่วยป้องกัน Covid-19 อื่นๆ
-สินค้าอีกมากมายตามต้องการ

     เหมาะสำหรับ โรงพยาบาล หรือ คลีนิก ทั้งใหญ่ๆและเล็ก ทั้งภาครัฐ และเอกชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ บุคคลทั่วไป วัสดุโครงฐานมาตรฐาน สินค้ามีรับประกัน มีบริการหลังการขาย ….

More
Health Care Product
กลุ่มเทคโนโลยี บริการApplication Health Tech Security & IoT  Digital Marketing Agency สร้างแบรนด์และออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย…
อุปกรณ์ช่วยป้องกันCOVID-19

อุปกรณ์ช่วยป้องกันCOVID-19

    ศูนย์จำหน่าย ONLINE คือห้างสรรพสินค้าออนไลน์ที่เป็นศูนย์จำหน่าย
-ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม
-เตียงผู้ป่วยและที่นอนลม
รถเข็นผู้ป่วย รถวิวแชร์
-รถเข็นไฟฟ้า
เครื่องวัดอุณหภูมิ
-เก้าอี้อาบน้ำนั่งถ่าย
ฉากกั้นอะคริลิก
-อุปกรณ์ช่วยเดิน
-เครื่องวัดความดัน
-เครื่องตรวจเบาหวาน
-เครื่องวัดสภาพอากาศ(PM2.5) อะไหล่/อุปกรณ์ผู้ป่วย
-สินค้าผู้สูงอายุ เด็กผู้ใหญ่ครบวงจร
-กลุ่มสินค้าอุปกรณ์ช่วยป้องกัน Covid-19 อื่นๆ
-สินค้าอีกมากมายตามต้องการ

     เหมาะสำหรับ โรงพยาบาล หรือ คลีนิก ทั้งใหญ่ๆและเล็ก ทั้งภาครัฐ และเอกชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ บุคคลทั่วไป วัสดุโครงฐานมาตรฐาน สินค้ามีรับประกัน มีบริการหลังการขาย ….

More

ขอใบเสนอราคา / ปรึกษาฟรี

สอบถาม สั่งซื้อ Hotline:061-524-1661 | Line@Berryb