รถเข็นทำแผล สแตนเลส พร้อมอุปกรณ์(PP047)

– โครงสร้างเตียงทำด้วยท่อกลมขนาด 2.5 ซม. มี 2 ลิ้นชัก ทำด้วยสแตนเลส
– มีที่รัดขวดยา จำนวน 6 ช่อง และมีช่องสำหรับวางกระปุกสำลี จำนวน 3 ช่อง
– ใส่ลูกล้อ ขนาด 3 นิ้วไม่มีเบรค จำนวน 4 ลูก