รถเข็นไฟฟ้า แบบปรับเอนนอน (Wheelchair Series)(PS91 )

– ใช้กำลังไฟข้างละ 168 วัตต์
– สามารถข้ามสิ่งกีดขวางที่มีความสูงประมาณ 4 ซม. เช่น ธรณีประตูได้
– รับสินค้าประกัน 1 ปื