เก้าอี้ 3 ขา นั่งถ่าย Size S-M-L (PS123 – PS125)

– ความกว้างเก้าอี้ วัด ระหว่าง ขา 2 ขา ด้านหลัง
PS123 Size S ขนาด 45.5 cm.
PS124 Size M ขนาด 50 cm.
PS125 Size L ขนาด 52 cm.
– ความสูงเก้าอี้ วัดจากพื้นถึงขอบฝารองนั่ง
PS123 Size S ขนาด 27 cm.
PS124 Size M ขนาด 41 cm.
PS125 Size L ขนาด 51 cm.
– ความยาววัดจากขาด้านหน้าถึงฝารองนั่งด้านหลัง 50 cm.
PS123 Size S ขนาด 48 cm.
PS124 Size M ขนาด 50 cm.
PS125 Size L ขนาด 51 cm.