เตียงตรวจสูตินรีเวช ปรับไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมทไฟฟ้า ชนิดเท้า (Foot switch) แบบ 2 ตอน(YFDC-LT06)

เงื่อนไขเฉพาะ
– ผลิตภายใต้ระบบคุณภาพ ISO9001 ISO13485 ISO14001 และ CE mark
– สินค้านำเข้าจากประเทศจีน
– รับประกันคุณภาพการใช้งาน 3 ปี