เปลสนามพับเก็บได้ Folding Litter(PP140)

Width 55 x Length 180 cm.
Strong canvas foor Foldable
A Painted steel frame
B.Stainless steel frame