เมโย สแตนเลส 2 ล้อ และ 4 ล้อ(PP066 PP066A)

– ใส่ล้อบอล ขนาด 2″ จำนวน 2 ล้อ (PP066)
– ใส่ล้อบอล ขนาด 2″ จำนวน 4 ล้อ (PP066A)
– ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย