Berry B Group Co., Ltd. นำเข้า-ผู้แทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถูกแต่งตั้งประเทศไทย

บริการ -จำหน่าย DIGITAL FORENSIC & SPY LAWYERS | พิสูจน์หลักฐานดิจิทัล | กู้ข้อมูล

อุปกรณ์ DIGITAL FORENSIC & บริการ TRAINING COURSE | พิสูจน์หลักฐานดิจิทัลตามมาตรฐานสากล

DIGITAL FORENSIC คือ ?

การพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล คือ การเก็บรวบรวมและการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินคดีในทางกฎหมาย การวิเคราะห์พิสูจน์หลักฐานจากคอมพิวเตอร์ เป็นกระบวนการของการได้รับหลักฐานจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และการรักษาหลักฐาน กระบวนการนี้อาจรวมถึงการกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบ เช่น เอกสารกราฟฟิกและภาพถ่าย, ไฟล์ที่ซ่อนอยู่ ไม่สามารถมองเห็นได้โดยทั่วไป ต้อง ใช้เทคนิคการทำ computer forensics เท่านั้นจึงจะสามารถมองเห็นได้, การวิเคราะห์ไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่ออธิบายว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์, กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มักเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นผลดีกับคอมพิวเตอร์ เช่น การทำงานของ malware เพื่อให้ผลการตรวจพิสูจน์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในชั้นศาลนั้น การดำเนินการตามกระบวนการตรวจพิสูจน์ต้องเป็นไปตามหลักการมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ
ที่มา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Digital forensic www.cifs.moj.go.th | More…

COMPUTER FORENSIC SOFTWARE

MOBILE FORENSIC TECHNOLOGIES SOLUTIONS

Cellebrite UFED Touch 2 | อุปกรณ์ถอดรหัสข้อมูลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ

Detail-รายละเอียด
Cellebrite UFED Touch 2 | อุปกรณ์ถอดรหัสข้อมูลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ
 
โปรแกรมถอดรหัสข้อมูลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ
การพิสูจน์หลักฐานข้อมูลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ
UFED TOUCH 2 เป็นชุดโปรแกรมประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นสะดวกสาหรับพนักงานสืบสวนหรือหน่วยข่าวกรองที่ต้องการชุดเครื่องมือนิติวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่บนพีซีหรือแล็ปท็อปที่มีอยู่ UFED TOUCH 2 ได้เพิ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่น่าเชื่อถือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถอดรหัสข้อมูลขั้นสูงได้พร้อมกับชุดแอ็พพลิเคชัน UFED Physical Analyzer และ UFED Analysis พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมสาหรับการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ UFED TOUCH 2 สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของ บริษัท อื่นได้
การใช้งาน
UFED Touch 2 | อุปกรณ์ถอดรหัสข้อมูลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ
 
UFED TOUCH 2 เป็นเครื่องมือด้านการพิสูจน์หลักฐานทางนิติเวช ที่มีชื่อเสียงของ Cellebrite รวมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
– เพิ่มความยืดหยุ่นและความสะดวกในการสืบสวน
– รองรับประเภทของข้อมูลที่หลากหลาย
– รองรับการใช้งานร่วมกับ Windows และปรับให้เข้ากับขั้นตอนการทำงานที่หลากหลายของผู้ใช้และสภาพแวดล้อม
– สภาพแวดล้อมแบบปิดและอยู่ได้ด้วยตนเองเพื่อกระบวนการพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
– ให้ความสามารถในการสกัดข้อมูลทั้งหมด
– สามารถดำเนินการพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันบนแพลตฟอร์มเดียว
– เพิ่มความคล่องตัวของงานให้มากขึ้น มาพร้อมกับชุดโปรแกรม: UFED 4PC Software, UFED Physical/Logical Analyzer, UFED Phone Detective และ UFED Reader
– มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับรุ่นโทรศัพท์เครื่องใหม่เมื่อเข้าสู่ตลาด
– ออกแบบมาให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ที่มีหน้าจอสัมผัส (Touch screen) ได้
ความสามารถ
UFED Touch 2 | อุปกรณ์ถอดรหัสข้อมูลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ
 
– รองรับการดึงข้อมูลและถอดรหัสข้อมูลในรูปแบบ Physical extraction และสามารถทาการถอดรหัส โดยสามารถทาการข้ามล็อกหน้าจอ/รหัสผ่าน/ การเข้ารหัส PIN จากอุปกรณ์แอนดรอยด์ ได้แก่ Samsung Galaxy S family, LG, HTC, Motorola เป็นอย่างน้อย
– การดึงข้อมูลและถอดรหัสข้อมูลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ชั่น 4.2-4.4.3 ด้วยวิธีการทางกายภาพ (Physical Extraction) และข้อมูลระบบ (File system extraction)
– การดึงข้อมูลทางกายภาพ (Physical extraction ) จากเครื่องโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ BlackBerry ที่ใช้งาน OS 4 – 7 การถอดรหัสพิเศษ: ข้อมูล BBM, แอป, อีเมล, บลูทูธ
– รองรับการดึงข้อมูลและถอดรหัสจากอุปกรณ์ยี่ห้อ Apple
– การดึงข้อมูลและการถอดรหัสทางกายภาพ (Physical Extraction) จากอุปกรณ์ Nokia BB5 ที่เข้ารหัสอยู่ได้
– สามารถทาการเข้าถึงอุปกรณ์ที่เข้ารหัสอยู่ได้โดยการ ข้ามรหัสผ่าน, ค้นหารหัสผ่าน และปิดการเข้ารหัสของผู้ใช้งาน
– การดึงข้อมูลและถอดรหัสข้อมูลทางกายภาพ (Physical Extraction) จากอุปกรณ์โทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 8.0 – 8.1
– รองรับการดึงข้อมูลไฟล์ระบบ จากอุปกรณ์ Windows Phone, HTC, Samsung, Huawei และ ZTE
– กู้คืนข้อมูลจานวนมากที่ถูกลบออกจากพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกจัดสรรไว้ในหน่วยความจาแฟลชของอุปกรณ์
– ถอดรหัสการสกัดทางกายภาพของ JTAG จากชุดข้อมูลที่หลากหลาย
– การดึงข้อมูลจากอุปกรณ์นาทาง GPS ได้ เช่น TomTom เป็นต้น
– สามารถถอดรหัส ฐานข้อมูลของประวัติการใช้งาน WhatsApp ได้
– อุปกรณ์มีความสามารถในการดึงข้อมูลในเครื่องโทรศัพท์มือถือ และซิมการ์ด ได้แก่ Call History, SMS message, contacts, calendar, email, chat, media file, geo tags, และ passwords ได้เป็นอย่างน้อย
– สามารถทางานร่วมกับระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือชนิด Windows Mobile, Symbian, iOS, Android และโทรศัพท์มือถือจากประเทศจีนได้เป็นอย่างน้อย
– มีเมนูการใช้งานและแสดงรายละเอียดในรูปแบบภาษาไทย
– การคัดลอกข้อมูลของซิมการ์ดเพื่อแยกโทรศัพท์จากกิจกรรมเครือข่ายระหว่างการวิเคราะห์
– มีการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นประจาเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้ตามที่ได้รับการแนะนาให้รู้จักกับตลาด
CONTACT Us - ติดต่อเรา

Cellebrite UFED InField | เครื่องถอดรหัสข้อมูลโทรศัพท์มือถือชนิดพกพา

Detail-รายละเอียด
UFED InField | เครื่องถอดรหัสข้อมูลโทรศัพท์มือถือชนิดพกพา
 
         ปลดล็อคข่าวกรองข้อมูลพิสูจน์หลักฐานทางอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ในปัจจุบันข้อมูลหลักฐานในอุปกรณ์เคลื่อนที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือความผิด การเปิดเผยรายละเอียดและความเข้าใจที่ช่วยให้การสืบสวนรวดเร็วยิ่งขึ้น การมีความสามารถในการสกัดข้อมูลหรือดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในภาคสนามนั้นเป็นประสิทธิภาพที่สาคัญในปัจจุบันเพิ่มศักยภาพแพลตฟอร์ม UFED ที่เชื่อถือได้ โดย UFED InField Kiosk มีคุณสมบัติอินเทอร์เฟสสัญชาตญาณ ที่ทาให้การดึงข้อมูลจากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือได้ง่ายขึ้น ประหยัดเวลา ในขณะที่ควบคุมการเข้าถึงได้อย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะอยู่ที่สถานีตารวจ, ด่านตรวจ, ชายแดน หรือสนามบิน เครื่องมือแนวหน้าที่ทนทานนี้จะช่วยให้บุคลากรภาคสนามทุกระดับสามารถปฏิบัติการสกัดข้อมูลเชิงตรรกะที่มีจริยธรรมการพิสูจน์หลักฐานจากข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องผ่านการอบรมที่ซับซ้อน
การใช้งาน
UFED InField | เครื่องถอดรหัสข้อมูลโทรศัพท์มือถือชนิดพกพา
 
UFED InField  เป็นเครื่องมือด้านการพิสูจน์หลักฐานทางนิติเวช ที่มีชื่อเสียงของ Cellebrite รวมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
– เพิ่มความยืดหยุ่นและความสะดวกในการสืบสวน
– รองรับประเภทของข้อมูลที่หลากหลาย
– รองรับการใช้งานร่วมกับ Windows และปรับให้เข้ากับขั้นตอนการทำงานที่หลากหลายของผู้ใช้และสภาพแวดล้อม
– สภาพแวดล้อมแบบปิดและอยู่ได้ด้วยตนเองเพื่อกระบวนการพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
– ให้ความสามารถในการสกัดข้อมูลทั้งหมด
– สามารถดำเนินการพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันบนแพลตฟอร์มเดียว
– เพิ่มความคล่องตัวของงานให้มากขึ้น มาพร้อมกับชุดโปรแกรม: UFED 4PC Software, UFED Physical/Logical Analyzer, UFED Phone Detective และ UFED Reader
– มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับรุ่นโทรศัพท์เครื่องใหม่เมื่อเข้าสู่ตลาด
ความสามารถ
UFED InField | เครื่องถอดรหัสข้อมูลโทรศัพท์มือถือชนิดพกพา
 
การตรวจจับอุปกรณ์ที่ง่าย:
รองรับอุปกรณ์ประเภทโทรศัพท์มือถือโดยรวมได้ 19,776 รุ่น โดยใช้คุณสมบัติตรวจจับโดยอัตโนมัติในการค้นหาและการระบุรุ่นในการเลือกได้

การสกัดข้อมูลเชิงตรรกะ:
มีความสามารถในการดึงข้อมูลที่มีอยู่จากโทรศัพท์มือถือ ซิมการ์ด และอุปกรณ์สื่อจัดเก็บข้อมูล (Memory Card) โดยอุปกรณ์มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล ได้แก่ Contacts, SMS, MMS, email, Calendar, Call logs, Chats, Multimedia, IMEI/ESN, ICCID และ IMSI เป็นต้น

การดึงข้อมูลรหัสผ่าน:
มีความสามารถในการดึงข้อมูลรหัสผ่าน (Password Extraction) จากเครื่องโทรศัพท์มือถือ (Extract/disable user lock) โดยรวมได้ 3,558 รุ่น
การออกแบบการใช้งาน:
มีกระเป๋าสาหรับเก็บอุปกรณ์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง พร้อมหน้าจอใช้งานระบบสัมผัส (Touch Screen)

กาหนดหมายเลขคดี:
สามารถทาการระบุหมายเลขของคดี ซึ่งจะช่วยควบคุมการเข้าถึงของข้อมูลและรักษาความสมบูรณ์ของหลักฐาน
การส่งผ่านข้อมูลเชื่อมต่อระบบเครือข่าย:
แบ่งปันสถิติ รายงานและข้อมูลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือส่งไปยัง ส่วนกลางที่กาหนดไว้ผ่านทางเครือข่าย

การกรองข้อมูล:
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตัวกรองข้อมูลแบบง่าย เช่น รายชื่อ บุคคล และช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังที่ เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม มีความสามารถทาการค้นหาและกรองข้อมูลที่สนใจเป็นพิเศษ (Watch List) ได้

การสร้างรายงาน :
มีความสามารถในการออกรายงานในรูปแบบ Microsoft Word, Excel, XML, HTML,UFDR และ PDF ได้

แสดงเวลาในการปฏิบัติงาน:
มีความสามารถในการแสดงระยะเวลาที่ใช้ในการดึงข้อมูลแต่ละประเภท เช่น Contacts , SMS เป็นอย่างน้อยจากเครื่องโทรศัพท์มือถือได้
รองรับระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย:
มีความสามารถทางานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows Mobile, Symbian, iOS (Iphone), Android, Blackberry ของโทรศัพท์มือถือได้เป็นอย่างน้อย

CONTACT Us - ติดต่อเรา

Cellebrite UFED Cloud Analyzer

Detail-รายละเอียด
UFED Cloud Analyzer
 
      เครื่องมือวิเคราะห์ UFED Cloud Analyzer ที่มีประสิทธิภาพของ Cellebrite ช่วยให้ผู้สืบสวน สามารถแยกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีสื่อสังคมออนไลน์
 
     เมื่อผู้คนได้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์และการบริการอื่น ๆ ภายใต้ระบบคลาวด์เพื่อทาการ
เชื่อมต่อกับผู้คนอื่น ๆ ในการเก็บข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลการใช้ชีวิต, ซงึ่ ข้อมูลหลักฐานดิจิทัลเหล่านีที้่
สามารถช่วยแก้ปัญหาได้มักอยู่นอกเหนือจากอุปกรณ์ของเป้าหมาย โดยการเข้าถึงข้อมูลจากโปรไฟล์ผู้ใช้
แบบสาธารณะหรือแบบส่วนตัวจะอยู่ในแอพพลิเคชันและการบริการของระบบคลาวด์ต่างๆ จะต้องมีความ
รวดเร็วและเป็นประโยชน์ เพื่อให้การสืบสวนก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ

      เครื่องมือวิเคราะห์ UFED Cloud Analyzer ที่มีประสิทธิภาพของ Cellebrite ช่วยให้ผู้สืบสวน
สามารถแยกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและบริการ
คลาวด์รวมทัง้ Dropbox, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, iTunes, iCloud, Google Drive, Microsoft Onedrive และอื่น ๆ การเข้าถึงประเภทของที่เก็บไฟล์และเนือ้ หาบัญชีแบบ Cloud basedนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่จาเป็นสาหรับการตรวจสอบที่รวดเร็วและในที่สุดจะสามารถแก้ปัญหาอาชญากรรมได้มากขึน้ นักวิจัยสามารถค้นหาช่วงวันเวลาหรือคัดกรองประเภทของข้อมูลและจัดเรียงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพื่อค้นหา “ใคร ? เมื่อไหร่ ? ที่ไหน” แม้ว่าอุปกรณ์จะยังคงล็อกอินอยู่ก็ตาม UFED CloudAnalyzer สามารถเข้าถึงข้อมูลคลาวด์ได้โดยใช้ Credential Token และ Manual ที่ได้มาจากการทางานร่วมกับชุดอุปกรณ์ตรวจพิสูจน์หลักฐานแบบ Standalone เช่น UFED Touch2, UFED DESKTOP KIOSK
การใช้งาน
UFED Cloud Analyzer
 
UFED Cloud Analyzer  เป็นเครื่องมือด้านการพิสูจน์หลักฐานทางนิติเวช ที่มีชื่อเสียงของ Cellebrite รวมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
– เพิ่มความยืดหยุ่นและความสะดวกในการสืบสวน
– รองรับประเภทของข้อมูลที่หลากหลาย
– รองรับการใช้งานร่วมกับ Windows และปรับให้เข้ากับขั้นตอนการทำงานที่หลากหลายของผู้ใช้และสภาพแวดล้อม
– สภาพแวดล้อมแบบปิดและอยู่ได้ด้วยตนเองเพื่อกระบวนการพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
– ให้ความสามารถในการสกัดข้อมูลทั้งหมด
– สามารถดำเนินการพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันบนแพลตฟอร์มเดียว
– เพิ่มความคล่องตัวของงานให้มากขึ้น มาพร้อมกับชุดโปรแกรม: UFED 4PC Software, UFED Physical/Logical Analyzer, UFED Phone Detective และ UFED Reader
– มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับรุ่นโทรศัพท์เครื่องใหม่เมื่อเข้าสู่ตลาด
ความสามารถ
UFED Cloud Analyzer
 
           รองรับการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์และแหล่งข้อมูลระบบคลาวด์ของเป้าหมายกว่า 40 รายการ ได้แก่Facebook, Twitter, Gmail, Microsoft OneDrive, Google Drive, Dropbox, Instagram, Vkontakte,WhatsApp, iCloud และอื่น ๆ โดยสามารถทาการเก็บข้อมูลบนหมู่เมฆได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องโทรศัพท์มือถือหรือใช้มือถือ

       เป็นสื่อกลาง โดยเพียงใช้ข้อมูลรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบหรือข้อมูลทสี่ กัดจากโทรศัพท์มือถือ (Token), เครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย หรือ ใช้ข้อมูลรหัสผ่าน (Manual)สามารถเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลสาธารณะ (Public data) ได้โดยง่าย

        สามารถเข้าถึงและรวบรวมข้อมูลสาธารณะไว้ใช้ในการสืบสวนได้อย่างง่ายดาย เช่น ข้อมูลตาแหน่ง, โปรไฟล์รูปภาพ, ไฟล์ และการติดต่อสื่อสารทางสังคมจากแอพพลิเคชันยอดนิยมต่างๆ รวมถึง Facebook, Twitter และ Instagram เป็นต้น

         การรักษาข้อมูลหลักฐานทางดิจิตอล (Forensically preserve data)เข้าสู่ระบบและติดตามกระบวนการสกัดทัง้ หมดเพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล โดยข้อมูลแต่ละประเภทจะถูกแยกออกจากกันและสามารถนำมาเปรียบเทียบกับแหล่งที่มาเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าเป็นหลักฐานทางกฎหมายที่ถูกต้องเพิ่มเติมและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเพื่อความรวดเร็วในการสืบสวนติดตามพฤติกรรมออนไลน์ (Track online behavior) ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความตังใจ, ความสนใจและความสัมพันธ์ของเรื่องราว โดยการวิเคราะห์รูปแบบการโพสต์, การชอบ, กิจกรรมและการ
เชื่อมต่อ, ดูการค้นหาข้อความที่ทาบน Chrome และ Safari ของอุปกรณ์ iOS ที่ได้รับการสารองข้อมูลบน iCloud สามารถทาการดึง

รายละเอียดมากมายจากประวัติเว็บของ Google ซึ่งรวมถึงข้อมูลตาแหน่งส่วนตัวจากผู้ต้องสงสัยหรือผู้เสียหายเพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถติดตามการเคลื่อนไหวทีละนาทีได้ทุกนาทีแสดงภาพมุมมองข้อมูลแบบครบวงจร (Visualize data in a unified format)

        สามารถนาข้อมูลเชิงลึกที่สาคัญมาแสดงผลบนมาตรฐานข้อมูลระบบคลาวด์จากแหล่งที่มาต่างๆ นามาจัดแสดงภาพรวมของข้อมูลในมุมมอง

         หน้าต่างเดียวเพื่อการวิเคราะห์ที่ง่ายขึน้ สามารถทาการเลือกช่วงเวลาของข้อมูลที่จะทาการเก็บจากกลุ่มเมฆ โดยในการค้นหาข้อมูลสามารถทำการเลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการใช้งานจากหมู่เมฆ, การกรองและตรวจสอบข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มตามช่วงเวลา, รูปภาพขนาดย่อ,
ไฟล์รายชื่อหรือแผนที่ เพื่อค้นหาการเชื่อมต่อร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและแสดงความเชื่อมโยงของข้อมูลหลักฐานที่สาคัญ

       ทางานร่วมกันและรวบรวมข้อมูล (Collaborate and integrate data)สามารถทาการแบ่งปันข้อมูลหลักฐานสาคัญกับทีมสืบสวนทัง้ หมด สร้างรายงานรูปแบบไดนามิกได้อย่างง่ายดายซงึ่ สามารถแชร์และสามารถตรวจสอบโดยสมาชิกทีมคนอื่น ๆ พร้อมทัง้ ยังส่งออกข้อมูลไปยังระบบวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนผังความสัมพันธ์ UFED Analytics ของCellebrite หรือเครื่องมือวิเคราะห์ขัน้ สูงอื่น ๆ เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

CONTACT Us - ติดต่อเรา

Cellebrite UFED 4PC | โปรแกรมถอดรหัสข้อมูลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ

Detail-รายละเอียด
UFED 4PC | โปรแกรมถอดรหัสข้อมูลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ
 
       UFED 4PC เป็นชุดโปรแกรมประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นสะดวกสาหรับพนักงานสืบสวนหรือหน่วยข่าวกรองที่ต้องการชุดเครื่องมือนิติวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่บนพีซีหรือแล็ปท็อปที่มีอยู่

         UFED 4PC ได้เพิ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่น่าเชื่อถือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถอดรหัสข้อมูลขั้นสูงได้พร้อมกับชุดแอ็พพลิเคชัน UFED Physical Analyzer และ UFED Link Analysis พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมสาหรับการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ UFED 4PC สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของ บริษัท อื่นได้

การใช้งาน
UFED 4PC | โปรแกรมถอดรหัสข้อมูลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ
 
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
UFED 4PC เป็นเครื่องมือด้านการพิสูจน์หลักฐานทางนิติเวช ที่มีชื่อเสียงของ Cellebrite รวมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
-เพิ่มความยืดหยุ่นและความสะดวกในการสืบสวน
-รองรับประเภทของข้อมูลที่หลากหลาย
-รองรับการใช้งานร่วมกับ Windows และปรับให้เข้ากับขั้นตอนการทางานที่หลากหลายของผู้ใช้และสภาพแวดล้อม
-สภาพแวดล้อมแบบปิดและอยู่ได้ด้วยตนเองเพื่อกระบวนการพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
-ให้ความสามารถในการสกัดข้อมูลทั้งหมด
-สามารถดาเนินการพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันบนแพลตฟอร์มเดียว
-เพิ่มความคล่องตัวของงานให้มากขึ้น มาพร้อมกับชุดโปรแกรม: UFED 4PC Software, UFED Physical/Logical Analyzer, UFED Phone Detective และ UFED Reader
-มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับรุ่นโทรศัพท์เครื่องใหม่เมื่อเข้าสู่ตลาด
-ออกแบบมาให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ที่มีหน้าจอสัมผัส (Touch screen) ได้
ความสามารถ
UFED 4PC | โปรแกรมถอดรหัสข้อมูลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ
 
รองรับการดึงข้อมูลและถอดรหัสข้อมูลในรูปแบบ Physical extraction และสามารถทาการถอดรหัส โดยสามารถทาการข้ามล็อกหน้าจอ/รหัสผ่าน/ การเข้ารหัส PIN จากอุปกรณ์แอนดรอยด์ ได้แก่ Samsung Galaxy S family, LG, HTC, Motorola เป็นอย่างน้อย

-การดึงข้อมูลและถอดรหัสข้อมูลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ชั่น 4.2-4.4.3 ด้วยวิธีการทางกายภาพ (Physical Extraction) และข้อมูลระบบ (File system extraction)

-การดึงข้อมูลทางกายภาพ (Physical extraction ) จากเครื่องโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ BlackBerry ที่ใช้งาน OS 4 – 7 การถอดรหัสพิเศษ: ข้อมูล BBM, แอป, อีเมล, บลูทูธ

-รองรับการดึงข้อมูลและถอดรหัสจากอุปกรณ์ยี่ห้อ Apple
-การดึงข้อมูลและการถอดรหัสทางกายภาพ (Physical Extraction) จากอุปกรณ์ Nokia BB5 ที่เข้ารหัสอยู่ได้
-สามารถทาการเข้าถึงอุปกรณ์ที่เข้ารหัสอยู่ได้โดยการ ข้ามรหัสผ่าน, ค้นหารหัสผ่าน และปิดการเข้ารหัสของผู้ใช้งาน

-การดึงข้อมูลและถอดรหัสข้อมูลทางกายภาพ (Physical Extraction) จากอุปกรณ์โทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 8.0 – 8.1

-รองรับการดึงข้อมูลไฟล์ระบบ จากอุปกรณ์ Windows Phone, HTC, Samsung, Huawei และ ZTE
-กู้คืนข้อมูลจานวนมากที่ถูกลบออกจากพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกจัดสรรไว้ในหน่วยความจาแฟลชของอุปกรณ์
-ถอดรหัสการสกัดทางกายภาพของ JTAG จากชุดข้อมูลที่หลากหลาย

-การดึงข้อมูลจากอุปกรณ์นาทาง GPS ได้ เช่น TomTom เป็นต้น
-สามารถถอดรหัส ฐานข้อมูลของประวัติการใช้งาน WhatsApp ได้

-อุปกรณ์มีความสามารถในการดึงข้อมูลในเครื่องโทรศัพท์มือถือ และซิมการ์ด ได้แก่ Call History, SMS message, contacts, calendar, email, chat, media file, geo tags, และ passwords ได้เป็นอย่างน้อย

-สามารถทางานร่วมกับระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือชนิด Windows Mobile, Symbian, iOS, Android และโทรศัพท์มือถือจากประเทศจีนได้เป็นอย่างน้อย
-มีเมนูการใช้งานและแสดงรายละเอียดในรูปแบบภาษาไทย

-การคัดลอกข้อมูลของซิมการ์ดเพื่อแยกโทรศัพท์จากกิจกรรมเครือข่ายระหว่างการวิเคราะห์
-มีการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นประจาเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้ตามที่ได้รับการแนะนาให้รู้จักกับตลาด

CONTACT Us - ติดต่อเรา

Cellebrite Analytics Enterprise | ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนผังความสัมพันธ์

Detail-รายละเอียด
Analytics Enterprise | ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนผังความสัมพันธ์
 
     Analytics Enterprise ปรับเปลี่ยนรูปแบบ แนวทาง วิธีคิดสาหรับ การสืบสวนและการพิสูจน์ข้อมูลหลักฐานทางดิจิตอล
 
      ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนผังความสัมพันธ์
UFED ANALYTICS ENTERPRISE : UAE
เพื่อให้ทันต่อการพัฒนาอย่างรวดเร็วของข้อมูลและไขคดีให้เร็วขึ้น หน่วยงานจึงจาเป็นต้องมีแนวคิดใหม่และเครื่องมือสาหรับการพิสูจน์หลักฐาน เวลานั้นเป็นสิ่งที่จาเป็นที่สุดสาหรับการสืบสวน การเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่แตกต่างกันและกระบวนการวิเคราะห์ด้วยตนเองไปพร้อมๆกัน เป็นพื้นฐานสาหรับรูปแบบการสืบสวนแบบครบวงจร ด้วยรูปแบบการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลหลักฐานที่ใช้งานได้โดยง่ายพร้อมช่วยให้ผู้ที่รับผิดชอบคดีสามารถทางานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว

       ระบบออกแบบให้ทางานแบบครบวงจรสาหรับกระบวนการขั้นตอนสาหรับการพิสูจน์หลักฐานข้อมูลทางดิจิตอล ขั้นตอนในการวิเคราะห์และการสืบสวนสูญเสียไปในช่วงเวลาเดินทาง ด้วยการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือในการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพที่อยู่ในเซิฟเวอร์ของข้อมูลหลักฐานภายในส่วนกลางโดยจะแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล, ถอดรหัสข้อมูล, และแสดงดัชนีของข้อมูลหลักฐานที่จะเปิดเผยข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ด้วยแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นได้ช่วยให้ผู้ใช้หลายๆ คน ไม่ว่าจะเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวช, นักสืบ, ผู้สืบสวน, นักวิเคราะห์, ผู้ดูแลด้านการบริหารและจัดการหน่วยงาน, ทนายความ และผู้เชี่ยวชาญภายนอกสาหรับการร่วมกันทางานในการวิเคราะห์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีต่างๆ ในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะทาการพิสูจน์ข้อมูลหลักฐานในหน่วยงาน, กลุ่มงาน หรือหลายๆ หน่วยงาน
 
     ระบบจะช่วยลดความยุ่งยากและขั้นตอนในการทางาน ด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลหลักฐานผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดย ผู้ใช้งาน สามารถทาการค้นหา, กรองข้อมูล, ทารายงาน และแบ่งปันข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
การใช้งาน
Analytics Enterprise | ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนผังความสัมพันธ์
 
การจัดการข้อมูลอย่างง่าย
     ระบบช่วยในการจัดการและแสดงความสัมพันธ์ข้อมูลหลักฐานของคดีทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องตามความต้องการได้ ขณะที่ข้อมูลหลักฐานที่มาจากหลายๆ พื้นที่ ถูกจัดเก็บอยู่ภายในหน่วยความจาเสมือนซึ่งเข้าถึงได้โดยผ่านทางเว็บไซด์ ในการเรียกดูแหล่งที่มาของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นจากอุปกรณ์ UFED หรือ อุปกรณ์ดึงข้อมูลหลักฐานอื่นๆ , ระบบคลาวด์ส่วนตัว, Telco, ผู้ให้บริการและอื่นๆ ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน แต่ยังให้ผลตอบแทนจากการที่ลงทุนไปด้วยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของพยานหลักฐานด้วยการกาหนดสิทธิในการทางานช่วยให้ง่ายต่อการบังคับใช้การเข้าถึงข้อมูล, การตรวจสอบการเข้าถึงและรับรองการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานทุกคน ผู้ดูแลระบบสามารถทาการควบคุม โดยใช้ระดับของรูปคดีในการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้, กาหนดการดึงข้อมูล และสิทธิในการเข้าถึงโดยขึ้นอยู่กับ “ รู้แค่ที่จาเป็นต้องรู้” เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเกินหน้าที่รับผิดชอบ ในขณะที่ใช้งานเวิร์กโฟลว์การสืบสวนร่วมกันในทีมแสดงภาพมุมมองขนาดใหญ่

         ข้อมูลที่นาเข้าทั้งหมดจะถูกถอดรหัสโดยอัตโนมัติ, จัดทาดัชนี และจัดเก็บข้อมูลสาหรับทาการค้นหาและนาเสนอข้อมูลแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ,รูปภาพ, วิดีโอ, ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลในการส่งข้อมูลที่ถูกต้องและช่วยให้ฝ่ายสืบสวนทาการหารายละเอียดที่สาคัญของคดีได้แบบเรียลไทม์

       การจัดการการวิเคราะห์ในรูปแบบเดิมทุกวันนี้เมื่อผู้ปฏิบัติงานทาการดึงข้อมูลหลักฐานทางดิจิตอล ผู้สืบสวนจะได้รับรายงานขนาดใหญ่ในรูปแบบ PDF จากหลายๆเครื่อง, หลายๆข้อมูล ทาให้ข้อมูลเอกสารที่ได้รับมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งระบบจะช่วยลดรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสืบสวน ในการค้นหาและประยุกต์ใช้งานร่วมกับคดีที่เกิดขึ้นได้อย่างทันที ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้เห็นผลของการพิสูจน์หลักฐานตั้งแต่ต้นจนจบ

ความสามารถ
Analytics Enterprise | ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนผังความสัมพันธ์
 
– เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่มีลิขสิทธิ์ใช้งาน จานวน ๑๐ ผู้ใช้งาน โดยเพิ่มเติมได้อย่างไม่จากัดมีค่าบริการ
– มีการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ของผู้ใช้งานโดยใช้การล็อกอิน (Login) ผ่านระบบ VPN

– สามารถทางานในรูปแบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งานบนเว็บ (Web Application) โดยรองรับการทางานเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ชนิดต่างๆ เช่น Internet Explorer, Firefox, Google Chrome ได้

– รองรับการนาเข้าข้อมูลหลักฐานจากเครื่องโทรศัพท์มือถือเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลาง โดยใช้งานร่วมกับชุดถอดข้อมูลการใช้งานเครื่องโทรศัพท์มือถือที่กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติดมีอยู่ได้แก่ ชุดถอดรหัสและถ่ายโอนข้อมูลโทรศัพท์มือถือ,ชุดถอดรหัสข้อมูลโทรศัพท์มือถือชนิดพกพา และชุดถอดรหัสข้อมูลโทรศัพท์มือถือชนิดประจาที่

– สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลหลักฐานของเครื่องโทรศัพท์มือถือที่มีความเกี่ยวข้องกันได้ในรูปแบบเชื่อมโยง (Link Analysis) เช่น การเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น
– สามารถนาเสนอข้อมูลหลักฐานของเครื่องโทรศัพท์ที่อยู่ในฐานข้อมูล โดยทาการแยกประเภทของข้อมูลต่างๆได้ตามมาตรฐานของผู้ผลิต เช่น
 
หมายเลขคดี (Case): ข้อมูลหมายเลขคดีที่ระบุขณะทาการดึงข้อมูล
ข้อมูลบุคคล (Person) :ข้อมูลชื่อ
ประเภทของข้อมูล (Types) : Instant Message, Contact, Call, SMS และ Email เป็นต้น
สถานะของข้อมูล : ยังมีอยู่/ลบไปแล้ว
แหล่งที่มาของข้อมูล (Source Application) : WhatApp, Line เป็นอย่างน้อย
ข้อมูลระยะห่าง (Geo Distance) : แสดงระยะห่างของ
ข้อมูลเป้าหมายที่เลือกจากจุดที่กาหนด

– สามารถทาการกรองข้อมูลที่สนใจ (Watch list) โดยทาการกาหนด
ข้อความที่ตั้งไว้ เช่น คาว่า “เงิน” เป็นต้น
– สามารถทาการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อความ (Text Processing)
ได้

– สามารถทาการแสดงผลการวิเคราะห์รูปภาพ (Image Processing)
ได้ เช่น รูปภาพอาวุธ (Weapons) และ รูปภาพเงิน (Money) ได้
เป็นต้น

– สามารถแสดงรายการสืบค้น จากคาสาคัญ (Keyword) ที่ผู้ใช้ป้อน
ได้
CONTACT Us - ติดต่อเรา

Mobile Master Forensic

Detail-รายละเอียด
Mobile Master Forensic​
 
     Mobile Master (MM-1) is a mobile forensic solution that enables investigators to acquire and analyze data from handsets efficiently than ever.
 
     ​MM-1 leverages the acquisition software Mobile Master to acquire, extract and analyze data from more than 2000 handset models covering Motorola P2K series, iOS, Android, Symbian, Windows Mobile, MTK, and other platforms.
CONTACT Us - ติดต่อเรา

Oxygen Forensic Detective

Detail-รายละเอียด
OXYGEN FORENSIC DETECTIVE
 
   All-In-One forensic software to extract and analyze data from Mobile Devices, Their Backups, Cloud Services and Call Data Records.

 
Special Features: 
-Finds passwords to encrypted backups and images
-Bypasses screen lock on popular Android OS devices
-Acquires locations history and media files from drones
-Extracts data from clouds: iCloud, Google, Microsoft, etc.
-Offers import and analysis of call data records
CONTACT Us - ติดต่อเรา

Oxygen Forensic Kit

Detail-รายละเอียด
​OXYGEN FORENSIC KIT
 
     Oxygen Forensic® Kit is a unique mobile solution. Designed for investigators looking to always have their equipment ready for the toughest conditions. No additional installation or settings are required, all is done prior to shipping; switch the Tablet PC on, choose a cable from the cable set, launch the Oxygen Forensic® Extractor, and connect a device.
CONTACT Us - ติดต่อเรา

Video and Image Forensic Technologies

Amped FIVE

Detail-รายละเอียด
Amped FIVE
 
      Amped FIVE is the leading forensic image and video enhancement software and is acclaimed for its simplicity, ease-of-use and completeness. Amped FIVE is specifically designed for investigative, forensic, military and security applications. Its primary purpose is to provide a complete solution to process and restore, clarify, and analyze images and video in a simple, fast, and precise way.
 
     Amped FIVE is used by the world’s top forensic labs, law enforcement, government, military, and security organizations. Municipalities, court experts and private companies working in the surveillance and forensic fields also benefit from this revolutionary solution.
 
CONTACT Us - ติดต่อเรา

Amped Authenticate

Detail-รายละเอียด
Amped Authenticate
 
            Amped Authenticate is a software package for forensic image authentication and tamper detection on digital photos. Authenticate provides a suite of different tools to determine whether an image is an unaltered original, an original generated by a specific device, or the result of a manipulation with a photo editing software and thus may not be accepted as evidence. Current products and processes are focused on one or a relative few scientific tools. Authenticate puts the power of multiple tests, procedures, and reporting in one package to improve the user’s ability to detect tampered images or determine originality.
 
CONTACT Us - ติดต่อเรา

Amped DVRConv

Detail-รายละเอียด
Amped DVRConv
 
       Amped DVRConv is the easiest way to convert unplayable video files. Videos from proprietary DVR systems (Digital Video Recorders), CCTV systems (Closed Circuit Television), dash cams, body worn cameras and any other video source, can now be converted with just one click. With Amped DVRConv, you just drag, drop and you’re done.
 
CONTACT Us - ติดต่อเรา

OTHER SOLUTIONS

COBWEBS | ระบบสืบค้นข้อมูลเว็บและข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์more

SMART VIS FACE | ระบบวิเคราะห์ใบหน้าบุคคลmore

LIVE BODYCAMS | กล้องถ่ายทอดทางยุทธวิธีmore

Click me!

GROUND SENSORS | เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวภาคพื้นดินmore

บริการออกแบบและติดตั้ง DIGITAL FORENSIC LABORATORY ตามมารตฐานสากล

บริการออกแบบและติดตั้ง DIGITAL FORENSIC LABORATORY

   Digital Forensic Lab is a solution which provide customer total support on the digital forensic investigation. So far by now, Berry B Group has completed more than Pre-examination Area , Cases Exhibit Wall , Data Recovery Room , Mobile Forensic Room , Intelligence Analysis Area , Computer Forensic Area , Meeting Room . Digital Forensic Lab constructions, which are highly awarded by customers.

POLYGRAPH - เครื่องจับเท็จ

POLYGRAPH – เครื่องจับเท็จ
     Polygraph instrumentation and equipment, distributing credibility assessment instruments to private examiners, government, and military organizations around the world.

เครื่องจับเท็จ ตัวช่วยตำรวจทางคดีนิติวิทยาศาสตร์

    เครื่องจับเท็จ คือเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมตำรวจผู้สืบสวน ประเมินบุคคลที่เข้าข่ายผู้ต้องสงสัย ให้เข้าใกล้ความจริงได้มากขึ้น โดยใช้หลักการทางจิตวิทยาและฟิสิกส์มาประมวลผลด้วยกราฟหลายเส้น เครื่องจับเท็จจึงมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Polygraph ได้รับความสนใจ และพัฒนาโดยนักวิจัยชาวอเมริกันมาเป็นเวลานาน และผู้ที่จะใช้เครื่องมือนี้ได้ต้องได้รับการฝึกฝน ผ่านการรับรอง More..

หมายเหตุ: เนื่องจากเรามีนโยบายรักษาความลับของลูกค้า เราจึงไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อของลูกค้าในเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตามเราสามารถส่งข้อมูลอ้างอิงตามคำขอของท่านได้