BERRY B GROUP CO., LTD. | บริการให้คำปรึกษาและจำหน่ายเครื่องมือพิสูจน์หลักฐานพยานดิจิทัล

Berry B Group Co., Ltd.

ผู้นำเข้า-ผู้แทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถูกแต่งตั้งประเทศไทย
บริการ -จำหน่าย DIGITAL FORENSIC-พิสูจน์หลักฐานดิจิทัล | กู้ข้อมูล อุปกรณ์ DIGITAL FORENSIC & บริการ TRAINING COURSE ตามมาตรฐานสากล โดยผู้เชี่ยวชาญ

Berry B Group Co., Ltd.

BERRY B GROUP CO., LTD. | เราคือผู้บริการตรวจพิสูจน์หลักฐานพยานดิจิทัล พร้อมให้คำปรึกษาในชั้นศาล

บริการตรวจพิสูจน์หลักฐานพยานดิจิทัล พร้อมให้คำปรึกษาในชั้นศาล

         หากต้องรวบรวมหลักฐานหาผู้กระทำความผิดในการดำเนินคดี เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลตาม Chain of custody โดยผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล

        หากเกิดเหตุขัดข้องด้านความมั่นคงปลอดภัย และต้องหาผู้กระทำความผิดอย่างชัดแจ้ง คงมีแต่การพิสูจน์หลักฐานพยานดิจิทัล พร้อมรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์และออกรายงาน เพื่อนำไปใช้ระบุผู้กระทำความผิดด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงการเป็นพยานในการทำงานเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาล ตาม Chain of custody โดยผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

Digital forensicsmore

DIGITAL FORENSIC PRODUCE & SERVICE

Berry B Group Co., Ltd. 
ให้คำปรึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565 (PDPA)รวมถึงตามนโยบาย สกมช. และ
พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเป็นทางการโดยผู้เชี่ยวชาญ

BERRY B GROUP CO., LTD. | เราคือผู้แทนจำหน่าย ถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในไทย

DIGITAL FORENSIC PRODUCE & SERVICE

Cellebrite Forensic

Cellebrite UFED 4PC
UFED 4PC | โปรแกรมถอดรหัสข้อมูลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ
 
       UFED 4PC เป็นชุดโปรแกรมประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นสะดวกสาหรับพนักงานสืบสวนหรือหน่วยข่าวกรองที่ต้องการชุดเครื่องมือนิติวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่บนพีซีหรือแล็ปท็อปที่มีอยู่

         UFED 4PC ได้เพิ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่น่าเชื่อถือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถอดรหัสข้อมูลขั้นสูงได้พร้อมกับชุดแอ็พพลิเคชัน UFED Physical Analyzer และ UFED Link Analysis พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมสาหรับการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ UFED 4PC สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของ บริษัท อื่นได้

ปรึกษา CLICK ME!

Cellebrite UFED Touch 2

UFED TOUCH 2 เป็นชุดโปรแกรมประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นสะดวกสาหรับพนักงานสืบสวนหรือหน่วยข่าวกรองที่ต้องการชุดเครื่องมือนิติวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่บนพีซี.

อุปกรณ์ถอดรหัสข้อมูลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ
 
โปรแกรมถอดรหัสข้อมูลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ
การพิสูจน์หลักฐานข้อมูลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ
UFED TOUCH 2 เป็นชุดโปรแกรมประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นสะดวกสาหรับพนักงานสืบสวนหรือหน่วยข่าวกรองที่ต้องการชุดเครื่องมือนิติวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่บนพีซีหรือแล็ปท็อปที่มีอยู่ UFED TOUCH 2 ได้เพิ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่น่าเชื่อถือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถอดรหัสข้อมูลขั้นสูงได้พร้อมกับชุดแอ็พพลิเคชัน UFED Physical Analyzer และ UFED Analysis พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมสาหรับการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ UFED TOUCH 2 สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของ บริษัท อื่นได้
Cellebrite UFED Touch 3

Cellebrite UFED Touch 3 – data extraction from mobile devices, SIM cards, drones

 • enhanced ruggedness – MIL-STD-810G military standard
 • open Windows image
 • 8 inch high resolution screen
 • built-in cameras (front and rear) for record keeping convenience
 • stand included

UFED Touch 3 allows you to extract data from:

 • cell phones
 • smartphones
 • tablets
 • drones
 • flash drives
 • memory sticks
 • SD cards
 • SIM cards

The latest version of UFED’s popular software for extracting and analyzing all kinds of data from mobile devices in mobile version. UFED Touch3 is a ruggedized tablet that meets military ruggedness standards – MIL-STD-810G

ปรึกษา CLICK ME!

Cellebrite Physical Analyzer

คุณสมบัติหลักของผลิตภัณฑ์ของซอฟต์แวร์วิเคราะห์เชื่อมโยงของข้อมูลหลักฐานจากเครื่องโทรศัพท์มือถือสาหรับทาการสืบสวน
– รองรับการนาเข้าข้อมูลหลากหลายประเภท:
รองรับการนาเข้าข้อมูลประเภท *.xml, *.txt, *.xls, *.xlsx , *.ufdr และ *.csv ได้เป็นอย่างน้อย
– เข้าถึงประเภทของข้อมูลที่หลากหลาย:
ข้อมูลแอพพลิเคชั่น ,ตาแหน่ง, รูปภาพ, วิดีโอ, ประวัติการโทร, SMS, MMS และข้อความอีเมล และอื่นๆ พร้อมทั้งสามารถสามารถทาการเพิ่มเติมรายละเอียดของข้อมูลหลักฐานโทรศัพท์มือถือได้ เช่น ข้อมูลชื่อ, ที่อยู่อาศัย ,รูปภาพได้เป็นอย่างน้อย
– แสดงความเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ:
สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลหลักฐานของเครื่องโทรศัพท์มือถือที่เลือกและจะทาการแสดงความเกี่ยวข้องกันได้ ในรูปแบบเชื่อมโยง (Link Analysis) โดยอัตโนมัติ เช่น ติดต่อสื่อสาร, สมุดรายชื่อ, SMS, MMS, email, chats เป็นต้น
– มีร่องรอยการสืบสวนอย่างรวดเร็ว:
สามารถทาการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงประวัติของข้อมูล ในรูปแบบของเส้นทางการเชื่อมโยงได้

ปรึกษา CLICK ME!

Cellebrite UFED Cloud Analyzer
UFED Cloud Analyzer
 
      เครื่องมือวิเคราะห์ UFED Cloud Analyzer ที่มีประสิทธิภาพของ Cellebrite ช่วยให้ผู้สืบสวน สามารถแยกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีสื่อสังคมออนไลน์
 
     เมื่อผู้คนได้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์และการบริการอื่น ๆ ภายใต้ระบบคลาวด์เพื่อทาการ
เชื่อมต่อกับผู้คนอื่น ๆ ในการเก็บข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลการใช้ชีวิต, ซงึ่ ข้อมูลหลักฐานดิจิทัลเหล่านีที้่
สามารถช่วยแก้ปัญหาได้มักอยู่นอกเหนือจากอุปกรณ์ของเป้าหมาย โดยการเข้าถึงข้อมูลจากโปรไฟล์ผู้ใช้
แบบสาธารณะหรือแบบส่วนตัวจะอยู่ในแอพพลิเคชันและการบริการของระบบคลาวด์ต่างๆ จะต้องมีความ
รวดเร็วและเป็นประโยชน์ เพื่อให้การสืบสวนก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ
      เครื่องมือวิเคราะห์ UFED Cloud Analyzer ที่มีประสิทธิภาพของ Cellebrite ช่วยให้ผู้สืบสวน
สามารถแยกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและบริการ
คลาวด์รวมทัง้ Dropbox, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, iTunes, iCloud, Google Drive, Microsoft Onedrive และอื่น ๆ การเข้าถึงประเภทของที่เก็บไฟล์และเนือ้ หาบัญชีแบบ Cloud basedนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่จาเป็นสาหรับการตรวจสอบที่รวดเร็วและในที่สุดจะสามารถแก้ปัญหาอาชญากรรมได้มากขึน้ นักวิจัยสามารถค้นหาช่วงวันเวลาหรือคัดกรองประเภทของข้อมูลและจัดเรียงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพื่อค้นหา “ใคร ? เมื่อไหร่ ? ที่ไหน” แม้ว่าอุปกรณ์จะยังคงล็อกอินอยู่ก็ตาม UFED CloudAnalyzer สามารถเข้าถึงข้อมูลคลาวด์ได้โดยใช้ Credential Token และ Manual ที่ได้มาจากการทางานร่วมกับชุดอุปกรณ์ตรวจพิสูจน์หลักฐานแบบ Standalone เช่น UFED Touch2, UFED DESKTOP KIOSK
Cellebrite Pathfinder

Cellebrite Pathfinder
Eliminates the time-consuming and manual review of digital data. It is a force multiplier that uses scalable IT infrastructure, Artificial Intelligence (AI)

Digital data can no longer be ignored in modern day investigations. With an ever-growing variety of digital devices and cloud sources producing volumes of highly valuable data, investigative teams need an intuitive tool to leverage this critical source when resources and time are limited. Cellebrite Pathfinder eliminates the time-consuming and manual review of digital data. It is a force multiplier that uses Artificial Intelligence (AI), and machine learning algorithms, to automatically identify patterns, reveal connections and uncover leads with greater speed and accuracy.

As a single source of truth for analysts, investigators, and prosecutors, Cellebrite Pathfinder identifies patterns, reveals connections and uncovers leads with greater speed and accuracy.

ปรึกษา CLICK ME!

Cellebrite Digital Collector

Digital Collector – Enterprise Solutions – Cellebrite
A powerful forensic imaging software solution to perform triage, live data acquisition and targeted data collection for Windows and Mac computers. Get Started.

ปรึกษา CLICK ME!

Cellebrite Responder
Cellebrite Responder | Securely Collect Digital Data
Cellebrite Responder empowers investigative field teams to securely collect digital data and surface insights from the widest range of devices.
Cellebrite Premium ES

Cellebrite Premium ES is an industry-leading, server-based solution that increases the capacity of agency labs to lawfully access a wide range of iOS and Android mobile devices from multiple Cellebrite UFED end points.

 • Unlock iOS and Android devices
 • Support for the widest range of device
 • Centralized user and fleet management
 • Physical and sound full file-system data extraction

ปรึกษา CLICK ME!

Cellebrite Frontliner

Cellebrite Frontline
Cellebrite Frontline simplifies digital data collection by empowering field officers to effectively and securely collect digital data in real-time.

ปรึกษา CLICK ME!

Cellebrite Reader

Cellebrite Reader is intuitive, simple and easy to use and is the ideal way to thoroughly review evidence and flag important mobile data.

ปรึกษา CLICK ME!

Cellebrite Inspector

The Premier Computer Data Analysis Solution for Windows and Mac
All the functionality you need to conduct in-depth analysis and generate custom reports to reveal the truth.

ปรึกษา CLICK ME!

Cellebrite Crypto Solution powered by CipherTrace
Without the right tools, even forensic crypto investigators find complex crypto-related crimes almost impossible to crack.
 
Investigators need to connect cryptocurrency transactions with real-world entities so they can recognize the crime, build the evidence and, ultimately, convict the criminals.
Cellebrite Endpoint Inspector

Access Endpoints Safely & Securely Anytime, Anywhere

Remote work is here to stay, and no matter where employee endpoints are located, organizations need the ability to access, preserve, collect and review data from devices and cloud workplace applications quickly and efficiently – without disrupting employee productivity.

ปรึกษา CLICK ME!

Enterprise Solutions
Cellebrite’s Enterprise Solutions
 
How Cellebrite’s Enterprise Solutions Solve Your Challenges: · Industry-leading remote collection capabilities for mobile devices, computers and cloud workplace.

BERRY B GROUP CO., LTD. | เราคือผู้แทนจำหน่าย ถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในไทย

ปรึกษา CLICK ME!

DIGITAL FORENSIC PRODUCE & SERVICE

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

BERRY B GROUP CO., LTD. | เราคือผู้แทนจำหน่าย ถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในไทย

Computer & Mobile Forensic

1. Mobile Forensic Software

Mobile Master Forensic

 

Mobile Master Forensic​
 
     Mobile Master (MM-1) is a mobile forensic solution that enables investigators to acquire and analyze data from handsets efficiently than ever.
 
     ​MM-1 leverages the acquisition software Mobile Master to acquire, extract and analyze data from more than 2000 handset models covering Motorola P2K series, iOS, Android, Symbian, Windows Mobile, MTK, and other platforms.
Contact Us
MOBILedit Forensic

 

 MOBILedit Forensic is a phone extractor, data analyzer and report generator all in one solution. A powerful 64-bit application using both the physical and logical data acquisition methods, MOBILedit Forensic is excellent for advanced application analyzer, deleted data recovery, live updates, a wide range of supported phones including most feature phones, fine-tuned reports, concurrent phone processing, and easy-to-use user interface. With the password and PIN breaker, you can gain access to locked ADB or iTunes backups with GPU acceleration and multi-threaded operations for maximum speed. 
info more…

CONTACT US
Magnet DVR Examiner

Magnet DVR Examiner can recover video and metadata from password protected, broken, and burnt CCTV and Surveillance DVRs in most cases, even when the data…

-Reduce Time To Evidence
-Recover The Unrecoverable
-Playback Proprietary Video
-Date And Time Correction
-Handle Complex Cases
-One Easy-to-use Tool

Contact us
Oxygen Forensic Detective

 

OXYGEN FORENSIC DETECTIVE
 
   All-In-One forensic software to extract and analyze data from Mobile Devices, Their Backups, Cloud Services and Call Data Records.

 
Special Features: 
-Finds passwords to encrypted backups and images
-Bypasses screen lock on popular Android OS devices
-Acquires locations history and media files from drones
-Extracts data from clouds: iCloud, Google, Microsoft, etc.
-Offers import and analysis of call data records
Contact Us
Oxygen Forensic Kit
​OXYGEN FORENSIC KIT
 
     Oxygen Forensic® Kit is a unique mobile solution. Designed for investigators looking to always have their equipment ready for the toughest conditions. No additional installation or settings are required, all is done prior to shipping; switch the Tablet PC on, choose a cable from the cable set, launch the Oxygen Forensic® Extractor, and connect a device.
CONTACT US
ADF Mobile Device Investigator
IOS AND ANDROID FORENSIC SOFTWARE
 
With the easy-to-use Mobile Device Investigator® investigators can leverage the power of Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) to quickly and easily collect evidence from iOS and Android phones and tablets. MDI is the ultimate field mobile forensics for the front-line solution for police, sheriffs, school resource officers, field agents, and investigators. 
Contact Us
ADF Mobile Device Investigator - Field Tablet

MOBILE FORENSIC TRIAGE FIELD TABLET

With the Mobile Device Investigator® Field Tablet, you can quickly and easily collect evidence from iOS and Android devices, and perform mobile phone forensic analysis. The MDI Field Tablet is built for front-line police, sheriffs, school resource officers, field agents, and investigators Connect a suspect device via a USB port to quickly collect evidence and perform an advanced logical acquisition.

Contact Us
Elcomsoft iOS Forensic Toolkit

Elcomsoft iOS Forensic Toolkit
Perform full file system and logical acquisition of iPhone, iPad and iPod Touch devices. Image device file system, extract device secrets (passwords, encryption keys and protected data) and decrypt the file system image.

 • Full file system extraction and keychain decryption without a jailbreak
 • Logical acquisition extracts backups, crash logs, media and shared files
 • Passcode unlock and physical acquisition for legacy devices
 • Extracts and decrypts protected keychain items
 • Repeatable, forensically sound extraction for select iPhone and iPad models through modified bootloader
 • Automatically disables screen lock for smooth, uninterrupted acquisition

Supports: all generations of iPhone, iPad, iPad Pro and iPod Touch with and without jailbreak; Apple Watch and Apple TV 4 and 4K; all versions of iOS from iOS 7.0 to iOS 16.3

ปรึกษา CLICK ME!

Contact us
Cellebrite UFED

UFED Ultimate – Cellebrite
UFED Ultimate. The industry standard. Cellebrite’s complete collection solution examines more types of devices and data to produce meaningful insights quickly

ปรึกษา CLICK ME!

Cellebrite Pathfinder

Cellebrite Pathfinder
Eliminates the time-consuming and manual review of digital data. It is a force multiplier that uses scalable IT infrastructure, Artificial Intelligence (AI)

Digital data can no longer be ignored in modern day investigations. With an ever-growing variety of digital devices and cloud sources producing volumes of highly valuable data, investigative teams need an intuitive tool to leverage this critical source when resources and time are limited. Cellebrite Pathfinder eliminates the time-consuming and manual review of digital data. It is a force multiplier that uses Artificial Intelligence (AI), and machine learning algorithms, to automatically identify patterns, reveal connections and uncover leads with greater speed and accuracy.

As a single source of truth for analysts, investigators, and prosecutors, Cellebrite Pathfinder identifies patterns, reveals connections and uncovers leads with greater speed and accuracy.

ปรึกษา CLICK ME!

SmartPhone and Desktop Triage

SmartPhone Triage / Desktop Triage products are aimed at law enforcement and corporate security departments. They provide a new way to store and collect

SmartPhone Triage is an innovative solution combining digital forensics and blockchain to collect mobile and cloud data. The tool has been focusing vigorously on the law enforcement agencies and corporate security departments as a whole.

Case Management
Choose between Automatic, Batch Automatic, Single, Semi-Automatic, File import, scheduled screenshot, screen recording modes to meet different needs.

Android and iOS Evidence Collection
With Optical Character Recognition, context of the captured images can be identified and filtered.

OCR and Keyword Filtering
Extract from H264, exclude moving ones and conduct video OCR. Motion Detection Algorithm.

Reporting
Export all captured evidence or just selected ones as docx, csv or pdf. Hash value of pdf report can be uploaded to blockchain. By permanently stored on blockchain, the admissibility of evidence is secured.

Triage, prioritize and perform evidence extraction on-site!

A Reliable Data Extraction Expert Tool, giving you the Peace of Mind you Deserve.

ปรึกษา CLICK ME!

2. Computer Forensic Software

EnCase Forensic

 

EnCase Forensic v8.08: The Fastest, Most Comprehensive Forensic Solution Available
EnCase® Forensic is the global standard in digital investigation technology for forensic practitioners who need to conduct efficient, forensically-sound data collection and investigations using a repeatable and defensible process

EnCase Forensic is recognized globally as the Gold Standard for digital forensics and is the only court-proven solution built for deep-level digital forensic investigation, powerful processing, and integrated investigation workflows with flexible reporting options. It is built with a deep understanding of the digital investigation life cycle and the importance of maintaining evidence integrity. With its new user interface and streamlined workflows, EnCase Forensic empowers any examiner to seamlessly complete any investigation, even those involving mobile devices.
info more…

ปรึกษา CLICK ME!

Contact us
Magnet AXIOM

Magnet AXIOM is a complete digital investigation platform that allows examiners to seamlessly acquire and analyze forensic data, as well as share their findings. This webinar will help you learn more about this new solution with an overview of the capabilities and features of AXIOM – the evolution of Magnet IEF.

Magnet Forensics tools recover the deepest artifact data available and give the most relevant starting point for your investigation. Magnet AXIOM then allows you to drill down into the digital evidence in the file system to find more data and verify source location. With AXIOM Smartphone’s advanced carving and extensive support for third party apps to find more deleted, encoded or encrypted data. Recover evidence from the leading mobile apps including WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, and more.
info more…

CONTACT US
Magnet AUTOMATE

Magnet AUTOMATE
AUTOMATE amplifies the processing and analytics power of Magnet AXIOM to help you complete your investigations more efficiently and effectively. AUTOMATE also…
info more…

CONTACT US
RECON LAB

 

   RECON LAB is SUMURI’s newest flagship forensic suite that is designed using common sense. You wouldn’t trust a doctor to perform surgery knowing that they only looked at half of your medical results. Similarly, as a forensic examiner, why would you continue to use tools that miss data that is readily available? Common sense and your reputation can answer that question for you.
info more…

CONTACT US
BlackLight Forensic
Blacklight Analyze
 
It’s simply the best option available for smart, comprehensive analysis. Windows Forensics: Memory: Process hiberfil.sys (Vista and later), pagefile.sys, crash..

​BlackLight Forensic Software

Cellebrite BlackLight | Analyze Windows and Mac Computer 
      Enhance investigation insights with new data from Windows-based and Mac computers . The market-leading solution for the quick and comprehensive analysis of macOS and Windows computer volumes.
      Cellebrite BlackLight enables the in-depth analysis of computer volumes to shed light on user actions and surface leads. With advanced searching and filtering capabilities, Cellebrite BlackLight is the best in class analysis tool for computer data.
 
       BlackLight quickly analyzes computer volumes and mobile devices. It sheds light on user actions and now even includes analysis of memory images. BlackLight allows for easy searching, filtering and otherwise sifting through large data sets. It can logically acquire Android and iPhone/iPad devices, runs on Windows and Mac OS X, and can analyze data from all four major platforms within one interface. It’s simply the best option available for smart, comprehensive analysis.

More info…

Contact us
MACQUISITION

 

​MACQUISITION

3-in-1 solution for live data acquisition, targeted data collection, and forensic imaging.
 
Special Features: 
-Live data acquisition
-Targeted data collection
-Forensic imaging
Contact us
NUIX Investigator

 

  Big data is a crisis point for digital investigations. The number, size, and complexity of digital evidence sources per case is constantly increasing. Despite this, law enforcement agencies still use digital forensics workflows, processes, and tools that were designed for a bygone era when bits and bytes on a single hard drive were the most important evidence source.

More info…

Contact us
Belkasoft X

 

Belkasoft X (Belkasoft Evidence Center X) is a flagship tool by Belkasoft for computer, mobile and cloud forensics. It can help you to acquire and analyze a wide range of mobile devices, run various analytical tasks, perform case-wide searches, bookmark artifacts, and create reports.
info more…

CONTACT US
Detego

Detego Case Manager is a one-stop platform that enables the effective end-to-end management of investigations, incidents, risks, evidence and compliance

         Detego MD combines Hancom’s leading data extraction and decryption capability with Detego Analyse’s robust analytics, automation and reporting to provide access to 1,000s of devices and apps.
•Gather forensically sound data from tens of thousands of phone models and more than 2,000 apps
•Extract data from IoT devices, smart TVs, Sat Navs, drones and more
•The gold standard for unlocking and accessing data from Android devices
iOS support including backup file decryption and keychain extraction
•Carry out physical and logical extractions on Android, iOS, Windows OS, Tizen OS and other mobile OS 
More…

ปรึกษา CLICK ME!

Contact Us
X-Ways Forensics

X-Ways Forensics comprises all the general and specialist features known from WinHex, such as…

 • Disk cloning and imaging
 • Ability to read partitioning and file system structures inside raw (.dd) image files, ISO, VHD, VHDX, VDI, and VMDK images
 • Complete access to disks, RAIDs, and images more than 2 TB in size (more than 232 sectors) with sector sizes up to 8 KB
 • Built-in interpretation of JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 5EE, and RAID 6 systems, Linux software RAIDs, Windows dynamic disks, and LVM2
 • Automatic identification of lost/deleted partitions
 • Native support for FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, TFAT, NTFS, Ext2, Ext3, Ext4, Next3®, CDFS/ISO9660/Joliet, UDF
 • Superimposition of sectors, e.g. with corrected partition tables or file system data structures to parse file systems completely despite data corruption, without altering the original disk or image

ปรึกษา CLICK ME!

Passware Kit Forensic

Passware Kit Forensic

Passware Kit Forensic is the complete encrypted electronic evidence discovery solution that reports and decrypts all password-protected items on a computer. The software recognizes 340+ file types and works in batch mode recovering passwords.

ปรึกษา CLICK ME!

Elcomsoft Premium Forensic Bundle
Elcomsoft Premium Forensic Bundle
 
Every tool we make in a deeply discounted value pack. Extract data from mobile devices, unlock documents, decrypt archives, break into encrypted containers, view and analyze evidence.
 • The complete set of tools for desktop and mobile forensics
 • Hardware-accelerated password recovery on up to 10,000 computers
 • Includes all relevant tools for decrypting data, extracting and analyzing mobile devices
 • Tools for logical, physical and over-the-air acquisition of mobile devices
 • Extract data and user passwords from Apple, Microsoft and Google cloud services
 • Access to deleted evidence and forensically sound extraction

Supports: all versions of Microsoft Office, OpenOffice, Encrypted File System, Windows and macOS passwords, macOS Keychain, ZIP/RAR/RAR5, PDF, BitLocker, PGP, TrueCrypt, VeraCrypt and many more. Instantly extracts passwords from instant messengers, email clients, Web browsers and many other products. Physical, logical and over-the-air acquisition of all generations of iOS devices.

ปรึกษา CLICK ME!

Cellebrite Digital Collector

DIGITAL COLLECTOR

Cellebrite Digital Collector is a powerful forensic imaging software solution to perform triage, live data acquisition, and targeted data collection for Windows and mac OS Computers

ปรึกษา CLICK ME!

ADF Digital Evidence Investigator
Digital Evidence Investigator
COMPUTER FORENSICS FOR LAB EXAMINERS AND INVESTIGATORS
 
Forensic Examiners and Investigators around the world rely on Digital Evidence Investigator® to investigate computers and devices in their forensic lab or on-scene. DEI prioritizes and collects files and artifacts fast with suspect, witness, or victim evidence presented in a timeline view…
ADF Triage-G2
Triage-G2
RAPID INTELLIGENT MEDIA EXPLOITATION
 
Triage-G2® is ADF’s award-winning media exploitation tool deployed by special forces, military, and intelligence agencies worldwide. As the ultimate cyber triage tool, Triage-G2 has a proven track record supporting sensitive site exploitation operations (including DOMEX, MEDEX, and tactical media exploitation as a key component of biometric identity kits).
ADF Triage-Investigator

Triage-Investigator
RAPID EVIDENCE COLLECTION, ANALYSIS, AND REPORTING

Triage-Investigator® is ADF’s automated intelligent forensic triage tool designed for field deployment with Digital Evidence Investigator®. The software has a proven track record of providing easy and quick access to court defendable evidence. Forensic Examiners can process cases and leverage investigators to assist forensic labs with the rapid collection, analysis, reporting, and management of digital forensic backlogs.

ปรึกษา CLICK ME!

BERRY B GROUP CO., LTD. | เราคือผู้แทนจำหน่าย ถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในไทย

More

DIGITAL FORENSIC PRODUCE & SERVICE

Berry B Group Co., Ltd. 
ให้คำปรึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565 (PDPA)รวมถึงตามนโยบาย สกมช. และ
พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเป็นทางการโดยผู้เชี่ยวชาญ

Forensic Duplication & Triage Hardware-Destruction

3. Video and Image-DVR Forensics

Amped Authenticate

 

Amped Authenticate
 
            Amped Authenticate is a software package for forensic image authentication and tamper detection on digital photos. Authenticate provides a suite of different tools to determine whether an image is an unaltered original, an original generated by a specific device, or the result of a manipulation with a photo editing software and thus may not be accepted as evidence. Current products and processes are focused on one or a relative few scientific tools. Authenticate puts the power of multiple tests, procedures, and reporting in one package to improve the user’s ability to detect tampered images or determine originality.
 
Amped DVRConv

 

Amped DVRConv
 
       Amped DVRConv is the easiest way to convert unplayable video files. Videos from proprietary DVR systems (Digital Video Recorders), CCTV systems (Closed Circuit Television), dash cams, body worn cameras and any other video source, can now be converted with just one click. With Amped DVRConv, you just drag, drop and you’re done.
 
Amped FIVE

 

Amped FIVE
 
      Amped FIVE is the leading forensic image and video enhancement software and is acclaimed for its simplicity, ease-of-use and completeness. Amped FIVE is specifically designed for investigative, forensic, military and security applications. Its primary purpose is to provide a complete solution to process and restore, clarify, and analyze images and video in a simple, fast, and precise way.
 
     Amped FIVE is used by the world’s top forensic labs, law enforcement, government, military, and security organizations. Municipalities, court experts and private companies working in the surveillance and forensic fields also benefit from this revolutionary solution.
 
Amped Replay

Amped Replay
Amped Replay is an enhanced video player that allows police investigators, detectives, frontline officers, first responders, security personnel and CCTV operators to conduct a first-level analysis of their video evidence, bridging the gap between a player and a forensic analysis suite. It empowers investigators to view their video footage quickly and expedite their case, ruling out what is and isn’t pertinent footage in the first instance.

More info

ปรึกษา CLICK ME!

4. Forensic Duplication & Triage Hardware-Destruction

Atola TaskForce

 

Atola TaskForce

        Atola TaskForce is a high-speed evidence acquisition tool capable of working with both good and damaged media, developed specifically for forensic use. It supports SAS, SATA, USB and IDE drives via 18 ports, and other storage devices via Thunderbolt, Apple PCIe, and M.2 SSD extension modules. TaskForce can be operated either in standalone mode or by multiple users from any number of devices within the same local network..
 
Forensic Magicube V3

 

Forensic Magicube V3

    Forensic MagiCube is an all-in-one solution for scene digital investigations. In addition to its compelling appearance and portable design, the Forensic MagiCube provides powerful support for investigators to perform hard drive duplication, forensic analysis, and live OS emulation. It also allows remote duplication through networks. It makes scene digital investigations simpler and easier.
 
SUMURI TALINO

 

SUMURI TALINO

         The SUMURI TALINO KA brand of computers is built on the most reliable and stable platform designed by Certified Forensic Computer Examiners. Each custom workstation is built with expandability and a future proof mindset so that you are not replacing the computer every few years with an entirely new computer. We give you the highest quality proprietary chassis to start with and load it with all high end components that are ALWAYS at the top end of the spectrum in speed for each specific model. With partners like Samsung and EVGA we lead the pack in high end workstations with unbeatable pricing.
 
RECON ITR

RECON ITR
RECON ITR brings both Bootable and Live imaging options into one. An indispensable tool for anyone who needs to image and capture data from all Intel macOS computers.

RECON ITR is designed for both novice and advanced investigators. Be up and running to get answers in seconds with limitless reporting options.

RECON forensic solutions are built natively on the macOS platform to support imaging and triaging a Mac natively. With RECON ITR there is no need to wait for answers like other solutions. RECON ITR does the triage and analysis within the same tool. With RECON ITR there is no need to collect data with one tool then purchase another tool to do the analysis. Get the answers you need right now.​

More info

ปรึกษา CLICK ME!

Sumuri recon - Mac OS Forensics

 

Sumuri recon – Mac OS Forensics

          Now anyone has the ability to analyze a Mac as an expert would, in minutes! With the click of a button,RECON for Mac OS X automatically finds important artifacts, parses the data and presents them to you in a unified format that can be refined to produce
 
Special Features:
-Software Write-Blocker, Imager and Full Forensic Suite included
-Advanced Timeline Analysis
-Process forensic images or live Macs
sumuri CARBON - Virtual Forensic Suite

 

Sumuri CARBON – Virtual Forensic Suite

     CARBON is a revolutionary new product in computer forensics, it allows you to virtualize any Windows computer instantly.
 
Special Features: 
-Virtual forensics: no disassembly required
-Windows logon passwords automatically bypassed
-Write-blocking and imaging included
​-Data carving and advanced searching
Sumuri recon imager

 

Sumuri recon imager

     RECON IMAGER is the most complete imaging tool in the world, taking the guess work out of advanced imaging processes so you can focus on the broader task at hand, and get more work done, faster.
 
Special Features: 
-Image all Intel® based Macs
-Image any drive with FileVault encryption
-Rolling update structure to stay current with newest MacOS releases
-RAM imager – admin password not required
Atola Disk Recycler

 

Atola Disk Recycler

Model: DEY-DR

      High-speed hard drive tester, wiper and repairer that supports SAS, SATA and IDE interfaces. Each single disk works independently without impacting each other.
 
Special Features: 
-Professional testing, wiping and repairing
-Up to 28GB/min (470 MB/s) data transfer speed
-Each port works independently
NSA Degausser

 

NSA Degausser

Model: MagWiper MW-1B

NSA listed data degausser, fast, safe, light and portable.
 
Special Features: 
-Approved and listed by NSA
-Ensures user safety
-Light and portable
Degausser (30X) / (25x) / (15x)

DEA-MD30X / DEA-MD25X / DEA-MD15X
The standard compliant degaussers have a patent “Inclined Plane System”. Optional managing software can start each erasure by a mouse-click and ease the auditing process.

Special Features: 

 • Comply with standards
 • Safe for human health
 • Software audit & report

ปรึกษา CLICK ME!

Portable Degausser

 

Portable Degausser

Model: DEA-10K
Secure and fast data deletion for hard drives, tapes etc. by generating a magnetic field of 10,000 Oe or above.
 
Special Features: 
-Fast, complete and permanent erasure
-Generate a magnetic field of 10,000 Oe or above
-Light and small equipment for easy carrying
Anti-Drone Gear

Anti-Drone Gear
Low altitude drone quick defense system

Special Features: 

 • Counter all remote control frequency band, support frequency band customized
 • Full modular design, easy to use and maintenance
 • Smart unattended charging system, secure and faster
 • Optimized antenna system

ปรึกษา CLICK ME!

In-Depth DVR
In-Depth DVR scans the entire hard drive for every frame that might exist on the hard drive. Then this tool creates a full report for every possible video chunk or frame on the drive. A must have tool for your DVR examinations.
With In Depth DVR you can:
 
 • Scans at the raw level
 • Will analyze the hard drive at the frame level
 • Scan Report will give examiners information about every frame or video chunk
 • Information about the DVR record history
 • Information about suspicious interactions
 • Detects any anomalies during the recording, date and time change
 • Forensic path (offset) for every frame or video chunk

ปรึกษา CLICK ME!

Digital Intelligence Fred Units
Digital Intelligence
Is a proven leader in the field of digital forensics and eDiscovery their sole mission is to empower our clients by creating and providing the best hardware, software, training and professional services. The synergies between their product development, professional services and training teams drive them. To build better products. To be more creative. To continually tackle new challenges in an ever changing field of digital evidence. H-11 is proud to offer you their stellar FRED workstations
 
Tableau Bridges
Tableau Bridge is client software that runs on a machine in your network. The client works in conjunction with Tableau Cloud to keep data sources that connect to private network data, which Tableau Cloud can’t reach directly, up to date. Private network data includes on-premises data and virtual cloud data.
 
UltraBlock Write Blockers Forensic Hardware

 

UltraBlock Write Blockers Forensic Hardware

      The UltraBlock Write Blockers is a portable kit containing a selection of the most popular UltraBlock hardware write blockers along with adapters and connectors for use in acquiring a forensically sound image of hard drives or storage devices. Simply select the appropriate Write Protected UltraBlock and attach it to the source drive and use your desktop or laptop to acquire a forensically protected disk image to an internal drive or externally connected drive enclosure.
 
The Ultra box can be customized by selecting the available options for additional hardware write blockers or adapter kits
 
High-performance Forensic Workstation Forensic Hardware

 

High-performance Forensic Workstation Forensic Hardware

 High-performance Forensic Workstation to Optimize Any Digital Investigation. Built to assist digital forensic examiners and investigators in handling the most rigorous datasets for digital intelligence and eDiscovery work.
 
Forensic tower

 

Forensic tower

    Forensic Tower, the evolutional computer forensic device, is an intelligent, powerful, easy-to-use digital forensic workstation which enables investigators to start their work after a short term of training or even without training.

Special Features:
-Parallel Forensic Technology
-Super Compatible
-Digital Analysis
-System Emulation
 
MSAB XRY Mobile Forensic
MSAB Office is the all-purpose forensic system from MSAB; offering the XRY product solutions in a package. MSAB XRY allows investigators to access all possible methods to recover data from a mobile device.
 
​The XRY system is the first choice among law enforcement agencies worldwide, and represents a complete mobile forensic system supplied with all the components to perform a digital forensic examination of a mobile device – straight out of the box.
 
​​More info

BERRY B GROUP CO., LTD. | เราคือผู้แทนจำหน่าย ถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในไทย

More

CRIME SCENE INVESTIGATIONmore

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

TACTICAL EQUIPMENTmore

ปรึกษา CLICK ME!

TACTICAL EQUIPMENT

BERRY B GROUP CO., LTD. | เราคือผู้แทนจำหน่าย ถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในไทย

TACTICAL EQUIPMENT

Berry B Group Co., Ltd. 
ให้คำปรึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565 (PDPA)รวมถึงตามนโยบาย สกมช. และ
พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเป็นทางการโดยผู้เชี่ยวชาญ

ปรึกษา CLICK ME!

Polygraph Test - เครื่องจับเท็จmore

เครื่องจับเท็จ ตัวช่วยตำรวจทางคดีนิติวิทยาศาสตร์

    เครื่องจับเท็จ คือเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมตำรวจผู้สืบสวน ประเมินบุคคลที่เข้าข่ายผู้ต้องสงสัย ให้เข้าใกล้ความจริงได้มากขึ้น โดยใช้หลักการทางจิตวิทยาและฟิสิกส์มาประมวลผลด้วยกราฟหลายเส้น เครื่องจับเท็จจึงมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Polygraph ได้รับความสนใจ และพัฒนาโดยนักวิจัยชาวอเมริกันมาเป็นเวลานาน และผู้ที่จะใช้เครื่องมือนี้ได้ต้องได้รับการฝึกฝน ผ่านการรับรอง More…

 • General / Corporate Investigations
 • Intellectual Property Investigations and Representation
 • Corporate Fraud Investigations, Prevention and Detection
 • Insurance Claim Investigations
 • Due Diligence Investigations
 • Business Research
 • Employment Screening & Background Checks
 • Polygraph / Lie Detector Tests
 • Surveillance and Counter Surveillance
 • Credit Screening and Checking
 • Computer and Mobile Phone Forensics
 • Electronic Data Acquisition and Analysis
 • Data Recovery and Forensic Deletion Services
 • Email and Website Investigations and Monitoring
 • Software Audits and Expert Testimony
 • Computer Forensics Training for legal, IT and security professionals
 • Legal Services – Individual and Corporate
 • Mystery Shopping
 • Security Audit Services
 • Stock Audits

     Polygraph instrumentation and equipment, distributing credibility assessment instruments to private examiners, government, and military organizations around the world.

ปรึกษา CLICK ME!

ปรึกษา CLICK ME!

BERRY B GROUP CO., LTD.

ผู้นำเข้า-ผู้แทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถูกแต่งตั้งประเทศไทย