รับพัฒนาระบบ-Platform ( Custom Software Development)

Software - Application & PDPA (PDPC Thailand)

PDPA (PDPC Thailand) | PDPA CONSULTING SERVICES

บริการรับพัฒนาระบบ-Platform ( Custom Software Development)

เราสามารถพัฒนา ซอฟต์แวร์ และปรับแต่ง ให้ใช้ร่วมกับระบบที่ลูกค้ามีอยู่(Customization)ให้ตามความต้องการคุณลูกค้าได้

SERVICES PLATFORM & APPLICATION

Al Chatbot & Al Call Center Platform

AI Chatbot services platform

    AI Chatbot services platform : Service to answer customer questions automatically close the sale by yourself. In an era where social media technology has increasingly played an important role in daily life. that is moving all the time making it a very popular online business channel Therefore, it is an opportunity to allow businesses to earn more. 

Read More

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

Customer relationship management software (CRM)

Customer relationship management software (CRM)

   Customer relationship management software (CRM) Customer relationship management Or, commonly known as Customer relationship management or CRM, is a sales strategy. customer service customer follow-up To build relationships with both new and existing customers that are valuable to the organization to come back to use the service again.

Read More

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

ERP (Enterprise Resource Planning)

ERP (Enterprise Resource Planning)

   ERP stands for Enterprise Resource Planning, which is the planning of the overall use of business resources of an organization. in order to maximize the utilization of available resources It will link various systems together, for example, if the company’s ERP will include from the system.

Read More

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

Loyalty Program

Loyalty Program (โปรแกรมความภักดี สำหรับบริหารการจัดการลูกค้า)

Why have a loyalty program Did you know that Retaining an “existing customer” costs 10-25 times less than acquiring new customers. Because there is no need to spend a huge marketing budget like finding new customers. To create awareness, reach and influence to buy our products or services. It’s really not that easy.

Read More

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

POINT OF SALE SYSTEM (POS)

POINT OF SALE SYSTEM (POS)

       In the era of higher commercial business competition whether it is a grocery store Retail stores, drugstores, restaurants, movie theaters, and department stores. which entrepreneurs are aiming for tools to help businesses Whether it is product inspection, product price, cost-profit calculation Stocking of products, various reports, including a point of sale system for the convenience of customers, that is, a POS (Point Of Sale) system or a point of sale system.

Read More

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

Survey System

Survey System(ระบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ)

      When the organization was established What follows is communication, service, information, and if it’s a large organization. And having to serve a large number of users, there must be a system for management.

Read More

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

Auction System

Auction Platform (ระบบประมูล)

        Online auction system It was created as an intermediary to facilitate the purchase of goods or services between buyers and sellers who compete for a favorable price at a specific time through the online auction system. where buyers and sellers can be in any corner of the world Just have internet access.

Read More

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

War Room system

War Room system

     WARROOM helps you maximize customer satisfaction as the platform provides an all-in-one and user-friendly system that gathers data from all of your available online customer touchpoints. Never miss a single message while monitoring any online mention about brand using keywords.
 
-CONVENIENTLY MANAGE YOUR SOCIAL MEDIA CONVERSATIONS WITH YOUR CUSTOMERS
-GAIN ACCESS TO REAL-TIME INCOMING MESSAGES​
-SECURE MULTI-USER PERMISSION​
-MANAGE AND CONTROL DAILY WORKLOAD​
-TRACK AGENT PERFORMANCE FOR EFFICIENCY IMPROVEMENT​
E-Commerce Platform

Restaurant booking system

    E-Commerce solutions to maximize your sales online More than 50 million Thai digital consumers now shop online. The E-Commerce market is growing rapidly due to a massive shift in Thai consumers’ buying behavior. Is here to align your offline & online strategies and help you become an omni-channel E-Commerce marketing champion.
91% of Thai consumers search online before purchasing
87% visited and ecommerce store before making a purchase
85% of Thai consumers purchase products/services online
74%of Thai consumers purchase online via mobile phones

Read More

 
Restaurant booking system

Restaurant booking system

    When new technology comes in every day with the social world both online and offline. or the coronavirus situation (COVID-19) that cannot be confirmed when it will end causing restaurants to adapt to a highly competitive situation An efficient restaurant management system is needed that will facilitate the restaurant’s customers and employees.
 
 
 
Live streaming Platform

IPTV / Streaming / Digital Broadcasting System

    Streaming and IPTV technologies have become increasingly popular in recent years. This is because of the convenience of access control, content management, billing, and cost control.With expertise in streaming management and transcoding, as well as writing software This allows us to create solutions to Capture / Encode / Transcode and Stream Content both video and audio through various formats. It depends on the needs of customers in many ways, whether. Read More

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

Veeam Cloud Backup as a Service Platform

Veeam Cloud Backup as a Service Platform

Nowadays, the issue of backup is very important. Starting to play more roles in every organization that must pay attention to For preventing loss of data and systems of corporate data caused by unexpected events in the future, whether it is a damaged device, being attacked by a virus, being a malicious target by a hacker or a bad person, an error in data transmission. Read More

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

VMware vRealize Automation Plug-in for Veeam Backup and Replication

VMware vRealize Automation Plug-in for Veeam Backup and Replication

First let’s get to know vRealize Automation, vRA abbreviated as one of VMware’s vRealize Suite solutions that lets you build and manage your own private cloud, either manually or automatically. easily Through a single dashboard, vRealize Automation simplifies the infrastructure and applications of the system. by being in control of the best security Allows you to configure anything as a service in your Vmware vCenter. Read More

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

Virtual Training/Meeting Platform

Virtual Training/Meeting Platform

     Virtual Training/Meeting Platform or Virtual Classroom / Online Seminar system or virtual classroom arrangement It is an Internet-based teaching and learning system that can be accessed by learners anywhere in the world where the Internet is available. There will be a classroom management system such as arranging teaching schedules, making appointments, making personal appointments, etc. Read More

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

SMS Alert

SMS Alert (ระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ผ่าน Application)

SMS Alert is a short messaging system for notification of events. to mobile phone which can be connected to the software system other that the organization has a variety of styles. Users can identify, resolve, and respond to any issues that may affect critical applications and business operations. pre-defined alarm You can use the SMS system to send messages to the person you want, and it can also be used with other systems. Read More

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

VOIP SERVICE AND IVR DEVELOPMENT

VOIP SERVICE AND IVR DEVELOPMENT

-Planning and designing VolP system to create a call center which able to use with other application, enabling you to save on resource administrative costs. This system delivers diverse customizations for calling.
-Design IVR built into call center system to respond to customers automatically.
-Manage a basic system such as transferring to each departure until an advanced system as a bank customer service system.
-We give an expert advice, design, development, system
programming, and overall organization of call center, VolP and IVR. Read More

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

SERVICES PLATFORM & APPLICATION

Aesthetic clinic software (CLINIC SOFT)

      ซอฟต์แวร์บริหารคลินิก และสถานเสริมความงาม สปา รักษา ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาล คลินิกสัตวแพทย์ ครบวงจร

App สำหรับคลินิก บริหารคลินิก เต็มรูปแบบ
    Software และ Application สำหรับสถานเสริมความงาม และ งานด้านดูแลสุขภาพ เป็นระบบการจัดการและบริหาร คลินิค สถานเสริมความงาน และหน่วยงานด้านสุขภาพ ที่ทำงานบนเว็บไซต์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกแผลก ซึ่งทำงานได้กับ สถานเสริมความงาน โพลีคลินิก ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาล คลินิกสัตวแพทย์ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คลินิกทั่วไป คลินิกงานหัตถการทุกประเภท ร้านสปา ร้านนวด ร้านขายยา Physical medicine and rehabilitation ศูนย์กายภาพและการฟื้นฟู ศูนย์รักษา และอื่นๆ 
 
ซอฟต์แวร์บริหารคลินิก และสถานเสริมความงาม สปา รักษา ครบวงจร
ซอฟต์แวร์บริหารครบวงจรสำหรับโพลีคลินิก ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาล คลินิกสัตวแพทย์ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คลินิกทั่วไป คลินิกเสริมความงาม (Aesthetic clinic software) คลินิกงานหัตถการทุกประเภท ร้านสปา ร้านนวด ร้านขายยา Physical medicine and rehabilitation ศูนย์กายภาพและการฟื้นฟู ศูนย์รักษา และอื่นๆ
 
-การส่งข้อมูลสะดวกและรวดเร็ว
-ลดระยะเวลา ง่ายต่อการบริหารงาน
 
-มีฟังก์ชั่นที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร พัฒนาบนเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมด
 
-ประหยัดเวลา
-ประหยัดเวลาการทำงาน
-จัดการระบบผ่านออนไลน์ได้
 
-ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่าย
-ไม่ซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก 

Read More

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

Virtual Exhibition & Event Platform

Virtual Exhibition Platform ระบบจัดนิทรรศการเสมือนจริง

Virtual Exhibition Platform It’s about Virtual Exhibition, but with the epidemic status of the new breed of corona virus 2019 or (COVID-19), many people have to stay at home. Social distancing must be established while organizing parties, exhibitions, concerts, events, contests, etc. has been suspended to keep social distances for many people to enter. Read More

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

LINE Integration and Messaging API Service

LINE Integration and Messaging API Service

LINE Integration and Messaging API Service LINE is one of the applications that Thai people use the most nowadays and it can be said that every person with a mobile phone must install such application. It also supports working as a social network built-in, as well as opening a way for developers to use features and benefits that instead of just talking, will be able to add many features. Read More

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

IoT & RFID Platform

IoT Devices and Appliances

    IoT Devices and Appliances, or IoT, is a fairly broad principle. in applications We may be able to conclude that it is an environment of mechanical and intelligent devices. It works on sensor connectivity and processing technology. Read More

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

QR Code Payment Gateway System Platform

QR Code Payment Gateway System Platform

QR Code Payment Gateway It is a payment system via QR Code developed to help customers pay conveniently and quickly. which can be used in both business systems and individuals Users can scan the QR Code received from the seller. products or create your own QR Code from various sales applications that support use. and confirm the payment via filling in amount and confirm the transaction This payment will be linked to the user’s bank account. Make payments safer and more convenient. Read More

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

Smart Import-export System Platform

Import-export System Platform

Import-export System Platform to help import – export agricultural products It is now an important economic activity. of the country is very especially Thailand which is an export base for a variety of products Both from Thai entrepreneurs and from foreign investors. Read More  
 
Application

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

-Develop useful applications features to hit the market efficiently.
-Design a user-friendly mobile app.
-Enable support both of iOS and Android
-We provide all mobile apps types (Native Apps, Web Apps, Hybrid Apps)

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

Website & Programming

WEB DESIGN AND DEVELOPMENT

-We provide Fast turnaround time with Best quality at reasonable
price
-We create static websites, WordPress, Joomla, Drupal,CMS,Custom
Programming etc.
-Professional creative web design at affordable price.

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

รับพัฒนาระบบ-Platform ( Custom Software Development)

SOFTWARE DEVELOPMENT

-We provide a comprehensive range of software development from
feasibility, analysis, development,deployment and implementation.
-You will get up-to-date applications to fit your business needs with a
reasonable price.
-Provide the expert team to be significant support your projects.
-You will satisfy for an advanced service with an affordable price.

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION(ON-PAGE AND OFF-PAGE)
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION(ON-PAGE AND OFF-PAGE)

-Website design & infrastructure consultancy services for optimizing
SEO, Google search engine.
-Providing software and monitoring for simplify SEO.
-Providing a datacenter to help you for making SEO consideration.

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

CALL CENTER OUT-SOURCING
CALL CENTER OUT-SOURCING
-Provide a call center system service for customers who have no plan to create the system by themselves or invest for any devices or outsourcing.
-Device serving by global-leading brand such as Juniper, HP, Dell, UPS.
-We have a promptly well-respected devices and supporters to serve you with affordable price. Read more

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

MEDIA STREAMING
MEDIA STREAMING
-Provides the implementation of solutions in the field of professionalaudio / video streaming online with high quality.
-Radio Online
-Video Ondemand
-Live event (Audio/Video)
-Open / Private video conference
-Mobile devices support (iOS / Android). Read more

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

GRAPHIC DESIGN
GRAPHIC DESIGN
– graphics for website
– Banner
– Video
– UX
– UI
– App Design
– print design
– Including various 3D works such as Character Design , Product Design , Interior / Exterior , Ad Commercial , Map / Geography , AR /VR Interactive.
Read more

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

SOFTWARE-AS-A-SERVICE (SAAS)
SOFTWARE-AS-A-SERVICE (SAAS)
With a strong foundation on cloud-enabled infrastructure in our own data center, we could be able to provide Software-as-a-Service(Saas) which allow organizations to install and run applications on our infrastructure without investment on hardware. No provisioning, maintenance and software licensingform customer perspectives.
Read more

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

EMAIL AND MESSAGING SECURITY
EMAIL AND MESSAGING SECURITY
Providing protection system for against Spam mail messages with executable virus/spyware/malware/adware files or links leading to a web page that contains malicious by using the filtering/email security testing facility from awards-winning email security solution at Cellopoint.
Read more

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

หมายเหตุ: ระบบเราสามารถพัฒนา ซอฟต์แวร์ และปรับแต่ง ให้ใช้ร่วมกับระบบที่ลูกค้ามีอยู่(Customization)ให้ตามความต้องการคุณลูกค้าได้

ปรึกษาฟรี | CLICK ME!

หมายเหตุ: เนื่องจากเรามีนโยบายรักษาความลับของลูกค้า เราจึงไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อของลูกค้าในเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตามเราสามารถส่งข้อมูลอ้างอิงตามคำขอของท่านได้

BERRY B GROUP CO., LTD.

ผู้นำเข้า-ผู้แทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถูกแต่งตั้งประเทศไทย