Ai & Big Data | Data analytics for Business

Catalog Download

 BIG DATA คืออะไร ?

       BIG DATA คืออะไร คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้ามาใช้งานในโลกปัจจุบัน ทำให้เกิดข้อมูลหรือ Data จำนวนมากขึ้นภายในระบเทคโนโลยี ทุกวินาที ซึ่งเมื่อสะสมต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ข้อมูลจะมีปริมาณมหาศาล เกินกว่าขีดความสามารถในการประมวลผล ของระบบฐานข้อมูล ธรรมดาที่จะรองรับได้ นอกจากนั้นข้อมูลที่เกิดขึ้น ยังมีรูปแบบที่ ไม่มีโครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้าง ซึ่งไม่สามารถจะจัดเก็บในระบบ ฐานข้อมูลทั่วไปได้ ข้อมูลลักษณะนี้รู้จักกันในชื่อ “Big Data”

         การนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ ได้กลายเป็นสิ่งที่ แวดวงต่างๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญ และในขั้นสูงสุดของการใช้ ประโยชน์จาก Big Data คือ การน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence หรือที่เรียกกันว่า Al มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้สามารถช่วยผู้บริหารองค์กรตัดสินใจ อย่างชาญฉลาดในเรื่องต่างๆ เช่น การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มกำไรในธุรกิจ การสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน และผลประโยชน์ด้านอื่นๆ

Data Analytics & Data Science

      เทคโนโลยีทางด้านข้อมูล และการประมวลผล ก้าวหน้าไปมากแล้ว บริษัทและองค์กร ที่ตระหนักและเข้าใจถึงศักยภาพของ business analytics ในแบบต่าง ๆ จะสามารถเลือกนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อสร้างเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันได้ในที่สุด  สำหรับสายธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับ “Business Analytics” และสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร หรือ ธุรกิจของคุณ และเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรและธุรกิจของคุณได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะในยุค Big data นี้ ธุรกิจใช้ Data เพื่อหา Insights ที่ซ่อนอยู่ เปลี่ยนข้อมูลที่แสนธรรมดาให้กลายเป็น Insights นำไปสู่การวางเเผนเเละตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ .

ขอใบเสนอราคา CLICK ME!

“Data Science”

     ในยุคที่โลกของเรามีข้อมูลปริมาณมหาศาล Data Analysis คือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ให้ความสำคัญกับการสำรวจ ที่จะทำให้คุณสามารถนำข้อมูลไปเป็นแนวทางต่อยอดธุรกิจด้วยไอเดียใหม่ๆ จาก Insight ของ Data และในส่วนของ อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Scientist จึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจจากข้อมูล จึงไม่แปลกที่กำลังเป็นที่ต้องการสูงสุดในขณะนี้
.
   ข้อมูลปริมาณมหาศาล จะมีประโยชน์อย่างมากต่อทุกสายอาชีพ หากนำมารวบรวม วิเคราะห์ จัดการอย่างเป็นระบบ
ก็จะสามารถนำข้อมูลมาใช้วางแผนการทำงานในอนาคตได้ ตัวอย่างเช่น นักการตลาด, นักธุรกิจองค์กร, เจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพ, ดีไซน์เนอร์, นักเศรษฐศาสตร์ และ เกษตรกร เป็นต้น
.
    ยกตัวอย่าง Career ที่สามารถเอา Data Science และ Data Analytics นำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจใจปัจจุบัน
– นักการตลาด
     การมีทักษะด้านการวิเคราะห์และทักษะด้านการศึกษาข้อมูล ทำให้การวางแผนกลยุทธ์ เช่น ผลตอบแทนการลงทุน, การติดต่อลูกค้า, การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
-นักธุรกิจองค์กร
     Executive สามารถให้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง ส่วน Manager ก็สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมองค์กรด้วยการใช้ข้อมูลได้
-เจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพ
    หากรู้ข้อมูลเชิงลึกและการจัดการกับ ข้อมูลจะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจหรือ วางแผนธุรกิจในอนาคตได้ สามารถ พัฒนาธุรกิจจากข้อมูลต่าง ๆ ได้
-ดีไซน์เนอร์
     ใช้ความเข้าใจในข้อมูลมาจัดกลุ่มและวิเคราะห์เพื่อหาพฤติกรรม ซึ่งจะนำมาใช้ในการทำนายต่อได้ว่าลูกค้ามีการใช้งานสินค้าอย่างไรบ้าง ทำให้สามารถแก้ปัญหาการออกแบบงานต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น
-นักเศรษฐศาสตร์
    เมื่อศาสตร์ของข้อมูลและเศรษฐศาสตร์มารวมกัน จะสามารถตอบโจทย์ใหม่ ๆ ในโลกเศรษฐศาสตร์แบบดิจิทัล เปิดโอกาสสู่โลกธุรกิจแนวใหม่ รวมไปถึงการออกแบบนโยบายสาธารณะของประเทศ
-เกษตรกร
    สามารถนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้วิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ และหาความเสี่ยงเพื่อป้องกันการสูญเสียผลผลิต รวมไปถึงการบำรุงรักษาและป้องกันการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ทางการเกษตรด้วย

“Data Science” จึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจจากข้อมูล

Data Science ต้องทราบอะไรคุณบ้าง?

📈 Data Analysis Tool “เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล”
📈 Data Visualization
📈 Introduction to Machine Learning
📈 Linear Regression
📈 Cross Validation and Bias-Variance Trade-Off
📈 Logistic Regression
📈 K Nearest Neighbors (KNN)
📈 Decision Trees and Random Forests
📈 Support Vector Machines (SVM)
.
Business Analytics ใช้อะไรบ้าง?
📈 Business Analytics
📈 Intention to Use Mobile Application of Micro-Businesses
📈 Data Understanding and Data Visualization
📈 Data Preparation
📈 Use RStudio
📈 Predictive Modelling and Evaluation
📈 Business Strategy and Simulation

     Data Analyst เป็นอาชีพที่วิเคราะห์ปัจจุบันแต่ Data Scientists นั้น สามารถใช้ Data เพื่อทำนายอนาคตได้เลยนะ!
.
    หลังจากที่ Data Analyst รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในปัจจุบันแล้ว Data Scientists ก็จะนำผลการวิเคราะห์เหล่านั้นมาทำนายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึงมองหาแนวทางปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม กับการคาดการณ์เหล่านั้นให้กับองค์กรหรือลูกค้า
.
    ซึ่งการทำนายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อตัวธุรกิจในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าเป็นห่วง เราก็สามารถคิดค้นวิธีรับมือวิกฤติต่างๆ ได้ล่วงหน้า หรือมีการเคลื่อนไหวของสังคมไปในทิศใดก็ตามเราก็จะสามารถรับรู้ได้ก่อน และมุ่งที่จะตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วจนอาจทำให้เพิ่มพื้นที่ในตลาดได้เลยทีเดียว โดยนำมาประยุกต์ใช้ดังนี้
🌟 Data Science
🌟 Data Analytics
🌟 Blockchain
🌟 Prediction
🌟 Deep Learning
🌟 Machine Learning
🌟 Financial Analysis
🌟 Process Improvement
🌟 Optimization Techniques
🌟 Artificial Intelligence
🌟 Engineering Design using AUTOCAD
ขอใบเสนอราคา CLICK ME!

“Data Analytics” คือผู้ช่วยวางแผนการตลาดให้ธุรกิจคุณ

📊 DATA ANALYTICS 📊 ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ข้อมูลเพราะ “Data Analytics” คือผู้ช่วยวางแผนการตลาดให้ธุรกิจคุณแบบแม่นยำ เรียกได้ว่า หากใครวิเคราะห์ Data เป็น ก็เหมือนมีกุญแจที่เข้าไปเปิดประตูเพื่ออ่านใจลูกค้าได้อย่างตรงจุด
📈 4 เหตุผลหลักที่ทำให้ Data Analytics มาแรงที่สุดในยุค Digital Technology
1. วิเคราะห์ข้อมูลเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด
2. วางแผนธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
3. วางแผนอนาคตได้อย่างเหมาะสม
4. ลดต้นทุน เพื่อเพิ่มกำไรได้มหาศาล

📌ทำไมคุณถึงควรมีการวิเคราะห์ “Data Analytics” 
✅ช่วยวางแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
✅วางแผนโฆษณาได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
.
📌หากคุณใช้ “Data Analytics” วิเคราะห์ข้อมูลเองได้มันดียังไง ?
✅ลดเวลาการทำงาน
✅เปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย
✅วางแผนการตลาดได้แม่นยำ
✅ใช้ข้อมูลอ่านใจลูกค้า ทำให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น
✅ลดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็น
✅เพิ่มยอดขายได้มากกว่าเดิม

ขอใบเสนอราคา CLICK ME!

service for Business & Solutions

DATA SCIENCE
DATA ANALYSIS
STATISTICS FOR BUSINESS
DEEP LEARNING
MACHINE LEARNING
MATH FOR BUSINESS
QUANTITATIVE ANALYSIS
DATA VISUALIZATION

ปรึกษา และขอใช้บริการ/ขอใบเสนอราคา 

 Line@Berryb | Hotline:092-247-9741