บริการ Digital Forensic พิสูจน์หลักฐาน

การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การค้นหา และเก็บหลักฐานทางดิจิตอลที่อยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น ไฟล์ที่อยู่ใน พีซี โน้ตบุ๊ก หรือโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น หรือหลักฐานดิจิตอลที่ถูกสร้างจากระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ระบุผู้กระทำผิด จนถึงเป็นหลักฐานในชั้นศาลได้

ขอใบเสนอราคา CLICK ME!

OUR SERVICE- บริการของเรา

SPY LAWYERS & TECHNOLOGY

บริการกู้ข้อมูล
โทรศัพย์-Notebook ฮาร์ดดิสก์

….

บริการ Digital Forensic
พิสูจน์หลักฐาน

….

บริการตรวจสอบ
ภูมิหลังบริษัท-บุคคล

บริการส่งหมายศาล-ทนายความ

….

บริการเป็นตัวแทนดำเนินการคดีความ

….

บริการปรึกษาทางกฎหมาย

….

บริการจดทะเบียนทางการค้า

….

การตรวจสอบอีเมลและเว็บไซต์ ตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ในองค์กร

.

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอิเลคทรอนิคส์

.

ขอใบเสนอราคา CLICK ME!

บริการอื่นๆ

 • บริการสืบสวนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
 • บริการเป็นตัวแทนดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
 • บริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • บริการสืบสวนทั่วไป
 • บริการตรวจสอบสถานที่ทำงาน และ สำรวจการบริการ(Mystery Shopping)
 • บริการตรวจสอบการเคลมประกัน
 • บริการพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์(Computer Forensics)
 • บริการกู้ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์
 • บริการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
 • บริการสืบสวนสำหรับบริษัท
 • บริการวิจัยทางธุรกิจ
 • บริการตรวจสอบสอบภูมิหลังของบริษัท
 • บริการตรวจสอบภูมิหลังบุคคล
 • บริการตรวจตราและการป้องกัน
 • บริการป้องกันและตรวจสอบการทุจริต
ขอใบเสนอราคา CLICK ME!

หมายเหตุ: เนื่องจากเรามีนโยบายรักษาความลับของลูกค้า เราจึงไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อของลูกค้าในเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตามเราสามารถส่งข้อมูลอ้างอิงตามคำขอของท่านได้

บริการให้ปรึกษาฟรี / ขอใบเสนอราคา 

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line@berryb