บริการ TRAINING ทั้งแบบ Online และ Offline

บริการ TRAINING ทั้งแบบ Online และ Offline ตามคุณลูกค้าสะดวก โดยผู้เชี่ยวชาญ

TRAINING หลักสูตร | Digital Forensics Foundation Training Course

Digital Forensics Foundation Training Course

Digital Forensics Foundation Training Course

ขอขอบคุณ:https://www.catcyfence.com/it-security/c4-2016/

DIGITAL FORENSICS | การพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล

      บริการ TRAINING เพื่อเพิ่มศักดิ์ภาพให้องค์กร บุคคลทั่วไปและนักศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาบุคคลที่มีหน้าทีรับผิดชอบในการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลหรือกำลังคิดที่จะเป็นผู้ตรวจสอบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ IT , It Security ,เจ้าหน้าที่ทางกฎหมาย

     เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีของการตรวจสอบหลักฐานจากอุปกรณ์ดิจิทัลในปัจจุบันตลอดจนสามารถเก็บรวบรวมหลักฐานที่อยู่ในอุปกรณ์ดิจิทัลทุกชนิด รวมถึงสามารถนำหลักฐานที่ได้มานั้น มาวิเคราะห์ข้อมูลและเพื่อเป็นหลักฐานไปสู่ตัวผู้กระทำความผิดได้ต่อไป

 • GOALS
  Upon the successful completion of this course, participants will be able to:
  1. Identify pertinent electronic evidence in the context of violations of specific laws; those that deal with computer and related crimes, also referred to as cyber laws or technology crime laws.
  2. Locate and recover relevant electronic evidence from different platforms and Operating Systems using a variety of tools.
  3. Identify and articulate probable causes that may be necessary to obtain a warrant to search and seize electronic artifacts, and recognize the limits of such warrants
  4. Recognize and maintain a chain of custody of electronic evidence.
  5. Follow a documented forensics investigation process covering the end-to-end digital forensics life cycle.

  LEARNING OUTCOMES
  On successful completion of this unit, students will be able to:
  1. Describe the role of digital forensics in criminal investigations, corporate investigation and auditing, and IT security operation;
  2. Explain how data is stored on a local computer, remotely on the Internet and Cloud, and also the general structures of the LAN, WAN and the Internet;
  3. Apply current industry best-practices to the analysis of digital evidence in hypothetical and real-case scenarios;
  4. Undertake basic digital forensic investigation, from data acquisition and validation to evidence discovering, analyzing, validating, and presenting, by using a variety of digital forensics tools;
  5. Acquire important generic skills – communication skills involved in report writing and presentation, inquiry, analysis and interpretation, problem solving, independent and group working, professionalism and social responsibility.

  OVERVIEW
  This course will benefit business enterprises in multiple verticals, not-for-profit organizations, individuals and government agencies intent on pursuing any corrective action, litigation or establishing proof of guilt based on digital evidence.
  A case in point could be the termination of an employee for a violation that may involve a digital artifact to support the allegation. The investigator must furnish irrefutable burden of proof derived from the digital artifact. If not, a lawyer who is knowledgeable about computers and its forensics dimension would convince the court to dismiss the case. Similarly, Government or investigative agencies need to be able to successfully prosecute or defend cases such as acts of fraud, computer misuse, pornography or counterfeiting and so forth.

 • WHAT WILL BE COVERED IN THE TRAINING?
  This program will be delivered through 15 learning modules at the first level. Those who complete all these modules successfully have the option of continuing with the sixteenth module that has nine hands-on lab exercises to be done during a two-week intense internship. During the internship, participants will be guided by expert digital forensic investigators who bring with them rich practical experience in digital forensic investigation
 • MODULE 1: LEGAL ASPECTS OF DIGITAL FORENSICS & GLOBAL APPROACH
  MODULE 2: COMPUTER HARDWARE
  MODULE 3: FILE SYSTEMS
  MODULE 4: DISKS AND STORAGE MEDIA
  MODULE 5: DIGITAL EVIDENCE – FOUNDATIONS
  MODULE 6: MANAGING DIGITAL EVIDENCE
  MODULE 7: BOOT PROCESS: WINDOWS, LINUX AND MACINTOSH
  MODULE 8: MOBILE DEVICES FORENSICS
  MODULE 9: ACQUIRING, PROCESSING AND PRESENTATION OF DIGITAL EVIDENCE
  MODULE 10: FORENSIC INVESTIGATION THEORY
  MODULE 11: PROCESSING EVIDENCE
  MODULE 12: PRESENTING EVIDENCE
  MODULE 13: FORENSIC MODELS, APPLIANCES AND PROTOCOLS
  MODULE 14: CRYPTOGRAPHY, PASSWORD CRACKING AND STEGANOGRAPHY
  MODULE 16 – DIGITAL FORENSICS PRACTICALS
 • Lab Exercise: Presentation of Digital Evidence
  Program participants are introduced to aspects of presenting digital evidence in a courtroom environment. They will be exposed to the tools necessary to effectively create and present the results of a cybercrime investigation to an administrative body or court of law. Both civil and criminal incidents are covered during the program. This is the final exercise where students will work, in small groups, on a case study that is a sanitized version of a real-life case. They will address and overcome the challenge of presenting their findings in a low-tech format where non-technical personnel can decipher and understand the results.
 • หมายเหตุ:
  -หลักสูตรปรับเปรียนตามผู้สอนเห็นว่าสมควร 
  -เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น
  ที่มา:https://dforensic.blogspot.com/search?q=DIGITAL+FORENSIC
 • ตารางอบรมวันที่
  สอบถามได้ที่ : LINE@BERRYB

  ● สมัครอบรมได้เลยที่:
  092-247-9741 | LINE@BERRYB

  ● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
  02-000-7785
  LINE@BERRYB
  https://www.berryb.co.th/elements/pages/contact/

บริการ TRAINING | หลักสูตร ISO 27001 Training Course

บริการ TRAINING | หลักสูตร ISO 27001

บริการ TRAINING หลักสูตร ISO 27001 Training Course

บริการ TRAINING หลักสูตร ISO 27001

ISMS Auditor / Lead Auditor Training Course (ISO 27001)

ISO 27001 คือ มาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ(Information Security Management System: ISMS)ในด้านการจัดการ ข้อมูล ซึ่งเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่สำคัญ เพื่อให้องค์กรนั้นๆสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

มีเป้าหมายสำคัญเพื่อปกป้อง
ทรัพย์สินสารสนเทศขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินและจัดการกับความเสี่ยง (Risk Management)ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม รวมถึงการ
ออกแบบระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สอดคล้องกับ Security Policy เพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

ซึ่งหากองค์กรหรือหน่วยงานใดก็ตาม
นำ ISMS มาประยุกต์ใช้ หรือ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 27001 ก็จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในแง่ของการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันอันตรายจาก ภัยคุกคาม หรือ การถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้า นำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจ โดยสามารถพัฒนาและขยายฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โดยคำนึงถึง 3 องค์ประกอบสำคัญ คือ
1.) Confidentiality: การจัดการให้แน่ใจว่าผู้ที่ควรได้รับสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
2.) Integrity: การดูแลป้องกันข้อมูลให้ถูกต้อง & สมบูรณ์ทั้งในส่วนของการเก็บข้อมูลและการสื่อสาร
3.) Availability: การสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่มีสิทธิ์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในเวลาที่ต้องการ

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 27001 อย่างลึกซึ้งรวมถึงมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนในการเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 27001 ที่มีคุณภาพ

หลักสูตร ISMS Auditor /Lead Auditor Training Course (ISO 27001) จำนวน 6 วัน 

 • ตารางอบรมวันที่
  ราคาอบรม 65,000 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)

  ● สมัครอบรมได้เลยที่:
  092-247-9741 | LINE@BERRYB

  ● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
  02-000-7785
  LINE@BERRYB
  https://www.berryb.co.th/elements/pages/contact/

 • ขอบคุณคุณ:trainingcenter

บริการ TRAINING | มาตรฐาน CobiT และ ITIL Training Course

บริการ TRAINING | มาตรฐาน CobiT และ ITIL

TRAINING มาตรฐาน CobiT และ ITIL Training Course

TRAINING มาตรฐาน CobiT และ ITIL

เตรียมองค์กรให้พร้อมเข้าสู่ยุค IT Governance ด้วยมาตรฐาน CobiT & ITIL

    Best Practices หรือมาตรฐานที่ควรนำมาเป็นแนวทางในการเตรียมระบบสารสนเทศขององค์กรให้พร้อมเข้าสู่ยุค IT Governance โดยที่ “Best Practices” ที่นิยมใช้กันได้แก่ มาตรฐาน ISO/IEC17799, CobiT และ ITIL เป็นต้น

มาตรฐาน “CobiT” นั้นย่อมาจาก “Control OBjectives for Information and Related Technology” CobiT นั้นมีจุดประสงค์ในการสร้างความมั่นใจว่าการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจขององค์กร (Business Objectives) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลอันจะส่งประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ช่วยให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และผลตอบแทนของการลงทุนในระบบสารสนเทศ (IT ROI)

มารตฐาน CobiT นั้นประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 34 หัวข้อซึ่งเชื่อมกับ กิจกรรมย่อยอีก 318 หัวข้อ ซึ่งทำให้เกิด Framework ด้านการตรวจสอบภายในเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น (IT Internal audit) CobiT นั้นเริ่มพัฒนาโดย The Information Systems Audit and Control Association (ISACA) และ IT Governance Institute (ITGI) เป็นผู้ดูแลในปัจจุบัน (ISACA และ ITGI เป็นองค์กรระดับโลกตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยเดิมทีตั้งใจให้เป็น Tools หรือ Guideline ของผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ แต่ต่อมาก็มีการนำไปใช้โดย ผู้บริหารธุรกิจ และ ผู้บริหารระบบสารสนเทศ เนื่องจากในช่วงแรก CobiT นั้นถูกใช้เป็นแนวทางสำหรับการตรวจสอบระบบสารสนเทศ จึงทำให้ผู้บริหารระบบสารสนเทศ มักมองว่า CobiT นั้นเป็นภัยแก่ตน แทนที่จะมองว่าเป็น เครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการสื่อสารระหว่างภาคไอทีและภาคธุรกิจ ซึ่งจะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องมากกว่า

กระบวนการของ CobiT นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 4 หัวข้อใหญ่ๆ ได้แก่

– การวางแผนและจัดการองค์กร (PO : Planning and Organization)
– การจัดหาและติดตั้ง (AI : Acquisition and Implementation)
– การส่งมอบและบำรุงรักษา (DS : Delivery and Support)
– การติดตามผล ( M : monitoring)

CobiT นั้นมีพื้นฐานมาจาก Framework ชั้นนำต่างๆมากมาย ได้แก่ The Software Engineering Institute’s Capability Maturity Model (CMM), ISO 9000 และ The Information Technology Infrastructure Library (ITIL) ของประเทศอังกฤษ อย่างไรก็ตาม CobiT นั้นก็ยังขาดในส่วนของ Guideline เพื่อใช้ในทางปฏิบัติเนื่องจาก CobiT เป็น Framework ที่เน้นในเรื่องของ การควบคุม (Control) เป็นหลัก CobiT นั้นมุ่งประเด็นในการบอกว่าองค์กรต้องการอะไรบ้าง (What) แต่ไม่มีรายละเอียดในแง่ของวิธีการที่นำไปสู่จุดนั้น (How) ซึ่งเหมาะกับผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศที่ต้องการนำ CobiT มาใช้เพื่อทำเป็น Check Lists หรือ Audit Program แต่อาจจะยังไม่มีรายละเอียดพอสำหรับ ผู้บริหารธุรกิจ และผู้บริหารระบบสารสนเทศ ซึ่งต้องการนำ CobiT ไปปรับใช้กับองค์กรในทางปฏิบัติ (Practical Implementation)

สำหรับมาตรฐาน ITIL นั้น มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง “Best Practices” สำหรับกระบวนการของ IT Service Delivery และ Support แต่ไม่ได้เป็นการกำหนด Framework ของการควบคุมในแนวกว้างอย่างที่ CobiT เป็น ITIL นั้นจะมุ่งไปทางการเสนอวิธีการในการปฏิบัติ แต่มีขอบเขตงานเพียงแค่ IT service Management ซึ่งแคบกว่า CobiT มาก ITIL นั้นค่อนข้างลึกในรายละเอียดของกระบวนการทำงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ทางฝ่ายระบบสารสนเทศ และ Service Management เป็นผู้นำไปใช้

การผสมผสานกระบวนการของ CobiT และ ITIL

ผู้ตรวจสอบมักนำ CobiT มาร่วมใช้งานโดยประกอบกับ ITIL self-assessment workbook เพื่อใช้ในการตรวจสอบการจัดการด้านการบริการของฝ่ายระบบสารสนเทศ CobiT นั้นจะมีองค์ประกอบพวก Key Goal และ Performance Indicators รวมไปถึง Critical Success Factors ของกระบวนการต่างๆ ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยเสริมการทำงานของ ITIL เพื่อเป็นพื้นฐานของการจัดการกับกระบวนการของ ITIL จึงทำให้หลายๆองค์กรนั้นนำ Cobit มาใช้ร่วมกับ Framework ในเชิงลึกต่างๆ

หลายๆกระบวนการของ CobiT ซึ่งอยู่ใน domain “Delivery & Support” (DS1, DS3, DS4, DS8, DS9 และ DS10) นั้นมีความสอดคล้องกับ กระบวนการของ ITIL เป็นอย่างมาก เช่น Service Level, Configuration, problem, incident, release, capacity, availability หรือ financial management อีกทั้งกระบวนการของ CobiT AI6 change management process เองก็สอดคล้องกับ ITIL ในแง่ของ change management process และ supporting processes อื่นๆเช่น Release management. ITIL นั้นไม่ครอบคลุม การจัดการโครงการ (PO10) แต่ Projects in Controlled Environments (PRINCE2) นั้นสามารถเข้ามาเสริมได้. (PRINCE2 นั้นเป็นมาตรฐานซึ่งเริ่มและใช้โดยรัฐบาลและภาคธุรกิจของอังกฤษ )

กล่าวโดยสรุป CobiT และ ITIL นั้นไม่สามารถแทนที่ซึ่งกันและกันได้ ดังนั้นเพื่อให้ได้ “ไอทีภิบาล” หรือ “IT governance” องค์กรจึงควรที่จะผนวกจุดแข็งของ CobiT และ ITIL เข้าด้วยกัน โดยยึด Framework ด้านการควบคุมของ CobiT เป็นกรอบความคิดในเชิงกว้างจากนั้นจึงนำ ITIL และ Framework อื่นๆเข้าร่วมเพื่อเพิ่มเติมในรายละเอียดของการนำไปปฏิบัติจริงต่อไป

จาก : หนังสือ eWeek Thailand
ปักษ์แรก ประจำเดือน เดือนพฤษภาคม 2548
Update Information : 24 มิถุนายน 2548

หลักสูตร เตรียมองค์กรให้พร้อมเข้าสู่ยุค IT Governance ด้วยมาตรฐาน CobiT & ITIL จำนวน 7 วัน 

 • ตารางอบรมวันที่
  ราคาอบรม 75,000 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)

  ● สมัครอบรมได้เลยที่:
  092-247-9741 | LINE@BERRYB

  ● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
  02-000-7785
  LINE@BERRYB
  https://www.berryb.co.th/elements/pages/contact/

TRAINING หลักสูตร | Digital Marketing สำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นเป็น นักการตลาดออนไลน์

TRAINING หลักสูตร Digital Marketing | สำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นเป็น |นักการตลาดออนไลน์

TRAINING หลักสูตร Digital Marketing | สำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นเป็น |นักการตลาดออนไลน์ Training Course

TRAINING หลักสูตร Digital Marketing | สำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นเป็น “นักการตลาดออนไลน์”

 

ตอนนี้ตลาด Digital เติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะด้านการตลาดออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจสูงสุดเป็นอับดับ 1 เพราะ Digital Marketing คือสิ่งสำคัญที่สุดในการก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์ ดังนั้นถ้าใครยังไม่มีทักษะด้าน Digital Marketing ถือว่าไม่ได้แล้วในยุคนี้!!

    อัพเดทเทรนด์ Digital Marketing ในปัจจุบัน กับคุณ(นกกี้) ผู้ที่คลุกคลีกับวงการ Digital Agency กว่า 10 ปี

ทำไมคุณถึงควรมีสกิล Digital Marketing ติดตัว ?
-เป็นสายงานที่ต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน
-มีโอกาสเติบโตสูง
-รายได้ดี หารายได้ ได้หลายช่องทาง
-ต่อยอดสายอาชีพได้หลากหลาย
-ใช้งบยิงแอดได้คุ้มค่า

ถ้าคุณทำเป็นแล้วดียังไง?
-รู้หลักการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร
-จับกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด เพิ่มยอดขายได้หลายช่องทาง
-พัฒนาการเขียน Content ให้แน่นยิ่งขึ้น
-สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวเลขได้
-วางแผนการยิงโฆษณาได้รอบคอบ

“Digital Marketing”
📍สอนยิงแอดมากกว่า 5 Channel (Google Ads / Facebook / Line@ / Youtube / Twitter )
📍สอนเทคนิคการเขียน Copywriting ให้เหมือน Professional และคุ้มว่านั้นในคอร์สนี้ยังได้ทักษะการคิดคอนเทนต์ให้โดดเด่นบนโลกออนไลน์

หลักสูตร Digital Marketing | สำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นเป็น “นักการตลาดออนไลน์”  จำนวน 5 วัน 

 • ตารางอบรมวันที่
  ราคาอบรม 25,000 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)

  ● สมัครอบรมได้เลยที่:
  092-247-9741 | LINE@BERRYB

  ● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
  02-000-7785
  LINE@BERRYB
  https://www.berryb.co.th/elements/pages/contact/

TRAINING หลักสูตร | Digital Media Strategic Planning | วางแผนการตลาดอย่างเด็ดขาด | ด้วยเทคนิค

TRAINING หลักสูตร | Digital Media Strategic Planning | วางแผนการตลาดอย่างเด็ดขาด | ด้วยเทคนิค

TRAINING หลักสูตร Digital Media Strategic Planning | วางแผนการตลาดอย่างเด็ดขาด | ด้วยเทคนิค Training Course

TRAINING หลักสูตร Digital Media Strategic Planning |
วางแผนการตลาดอย่างเด็ดขาด “ด้วยเทคนิค”

 

       Media Planning (การวางแผนสื่อ) เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะส่งผลโดยตรงต่อลูกค้า เพราะแค่ขายอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้จักใช้สื่อให้เป็น เขียนคอนเทนต์ให้โดน วางแผนการตลาดให้ดี ยุคนี้ถึงจะอยู่รอด “ครอบคลุมทุกเทคนิคการทำการตลาด ปิดการขายได้ดั่งใจ”

    อัพเดทเทรนด์ Digital Marketing ในปัจจุบัน กับคุณ(นกกี้) ผู้ที่คลุกคลีกับวงการ Digital Agency กว่า 10 ปีพร้อมจะแชร์ทุกเทคนิคของการทำ Media planning และเคล็ดลับการทำงานกับทีมอื่นๆให้ Profressionnal ใน

สิ่งที่จะได้รู้ในคอร์สนี้
– ช่องทางการตลาดและสื่อโฆษณาในออนไลน์ที่น่าสนใจ
– อัพเดทเทรนด์ Digital Marketing ในปัจจุบัน
– วิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย และจับกลุ่มให้ถูกจุด
– การสร้างแบรนด์ (Mission/ Value Proposition/ Personality/ Brand Positioning/ Competitor/ (SWOT)
– Digital Marketing Funnel สำหรับการตลาดออนไลน์
– เทคนิคการเลือก Digital Media ให้เหมาะกับกลยุทธ์การตลาดที่วางไว้
– เทคนิคการทำ Content Planning , Digital Marketing Strategy ,Media Planning
– การตั้งงบทางการตลาด
– KPI ที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์ทางด้าน Digital Marketing
– ทักษะและหลักการการทำงาน Digital marketing เป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
.
มาเพิ่มทักษะการ Planning ให้มาช่วยทำยอดขาย รวมถึงทำกำไรเพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่าตัว!

ตอนนี้ตลาด Digital เติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะด้านการตลาดออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจสูงสุดเป็นอับดับ 1 เพราะ Digital Marketing คือสิ่งสำคัญที่สุดในการก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์ ดังนั้นถ้าใครยังไม่มีทักษะด้าน Digital Marketing ถือว่าไม่ได้แล้วในยุคนี้!!

ทำไมคุณถึงควรมีสกิล Digital Marketing ติดตัว ?
-เป็นสายงานที่ต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน
-มีโอกาสเติบโตสูง
-รายได้ดี หารายได้ ได้หลายช่องทาง
-ต่อยอดสายอาชีพได้หลากหลาย
-ใช้งบยิงแอดได้คุ้มค่า

ถ้าคุณทำเป็นแล้วดียังไง?
-รู้หลักการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร
-จับกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด เพิ่มยอดขายได้หลายช่องทาง
-พัฒนาการเขียน Content ให้แน่นยิ่งขึ้น
-สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวเลขได้
-วางแผนการยิงโฆษณาได้รอบคอบ

“Digital Marketing”
📍สอนยิงแอดมากกว่า 5 Channel (Google Ads / Facebook / Line@ / Youtube / Twitter )
📍สอนเทคนิคการเขียน Copywriting ให้เหมือน Professional และคุ้มว่านั้นในคอร์สนี้ยังได้ทักษะการคิดคอนเทนต์ให้โดดเด่นบนโลกออนไลน์

หลักสูตร หลักสูตร Digital Media Strategic Planning | วางแผนการตลาดอย่างเด็ดขาด “ด้วยเทคนิค”  จำนวน 10 วัน 

 • ตารางอบรมวันที่
  ราคาอบรม 35,000 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)

  ● สมัครอบรมได้เลยที่:
  092-247-9741 | LINE@BERRYB

  ● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
  02-000-7785
  LINE@BERRYB
  https://www.berryb.co.th/elements/pages/contact/

Cyber security with 36 courses training program

Cyber security with 36 courses training program Training Course

Course 1 : Mastering the Kali Linux

> Understand Linux Filesystem
> Basic Linux Commands
> Finding Files in Kali Linux
> Grep and Piping
> Services in Kali Linux
> Bash and Shell Configuration
> Ownership and Permission in Linux

Course 2 : Active Information Gathering & Enumeration; the Right Way

> Understand TCP & UDP comm
> Port Scanning and Service Enumeration
> FTP and SMTP enum
> The Swiss Army Knife (Netcat)
> Enumerating the Webserver & Application

Course 3 : Find the weaknesses: Vulnerability scanning & Assessment

> The vulnerability concept and databases (CVE, NVD, Bugtraq, CVSS
> The most common questions with answers
> Finding vulnerabilities using Nmap and its scripts
> Installing and Configuring Nessus
> Nessus Scanning & Policy Management
> Nessus Scan Analysis and reporting

Course 4 : Getting the access after exploiting the bug

-The things that you should know about Exploitation
-The Metasploit Framework
-Database, Workspace and the Basic MSF Commands
-Working with Payload Shell Access Nmap & Nessus
-The Server and Client Side Attack

Course 5 : Things to do after exploiting the machine

-Understand the Post Exploitation; explain; pivoting, lateral movement, backdooring (persistent), privilege escalation
-Post exploitation using Meterpreter
-Post Exploitation using Meterpreter contin
-Windows & Linux Profiling
-Bypassing UAC & Local Pri
-Post Exploitation using Mimikatz
-Mimikatz in Action

Course 6 : Cracking the Passwords

-Understand the Concept of password cracking
-John the Ripper to crack the password
-Hydra to Bruteforce Applications
-Hashchat Advanced Password cracking and recovery

Course 7 : Exploiting the Web Applications
 • Understand the OWASP Top 10
 • Setup the Web application pentesting lab
 • Sensitive Data exposure and Directory listing
 • Access Control & Authentication using Burpsuite
 • Mastering the SQL-Injection
 • Find & Exploit Cross-site-scripting (XSS)
 • Command Injection & LFI
Course 8 : The Complete OSINT Training Program
 • OSINT Tools / Lab & Pvt Facebook Group – Very Important
 • Introduction to the OSINT
 • OSINT Roadmap
 • Search Engine OSINT
 • Darknet & Deepweb OSINT
 • Track Aircraft Live – Aircraft OSINT
 • Document OSINT
 • Repairing the distorted images
 • Password & Hacked Account OSINT
Course 9 : Advance Ethical Hacking & Security Training Program Subscription
 • Explore the best version of Ethical Hacking
 • Unleash the Power of Kali Linux
 • Design Cybersecurity framework
 • Best techniques of Penetration testing
Course 10 : CISSP Certification Training Program
 • Get complete understanding of CISSP
 • Become master of different information security domains
 • Understanding of Access Management
 • Get Industry-recognized expertise of CISSP
Course 11 : Learn Wi-Fi Hacking/Penetration Testing From Scratch
 • Penetration Testing From Scratch
 • Unleash the power of Wi-Fi Hacking
 • Basic and Advance level Networking
 • practical side of wireless penetration testing
Course 12 : CISSP® Exam Preparation Training Course
 • Understanding of Information Security domains
 • New ways of security assessment & Testing
 • Best practices of Identity and Access Management
 • Advance level of risk management
Course 13 : Hacking Android Devices using Kali Linux
 • Process of Hacking Android Phones Using Kali Linux
 • Designs for digital forensics and penetration testing
 • Change the LHOST to your local IP address
 • New Techniques For Android Hacking
Course 14 : Advance Ethical Hacking Training Course
 • Basic tools for Ethical hacking
 • Advance Level Tools for Ethical Hacking
 • Extensive information gathering, penetration testing
 • Vulnerability assessment
Course 15 : Using Python for Offensive Penetration Testing
 • Ethical hacking from scratch.
 • Penetration testing using Python
 • Multiple operating systems for your testing environment
 • Advance level ethical Hacking
Course 16 : Build Virtual Networks in Virtual box for MCSA Exam
 • Overview of the Virtual Environment
 • Step by Step Configuration Procedures
 • Bonus Project 1 IP Addressing
Course 17 : Computer Forensics Investigation Training Course
 • Concept of Image and Evidence in Computer Forensics
 • Perform Hashing in Computer Forensics
 • Disk Examination & Analysis – Windows
 • Acquiring Disk Image with FTK
Course 18 : JOURNEY TO THE ANONYMITY ON THE INTERNET
 • INTRODUCTION TO THE SURFACE, DEEP AND THE DARK WEB
 • DO’S AND DON’TS OF TOR NETWORK
 • UNDERSTANDING THE TAILS (ACHIEVE ANONYMITY)
 • HOW TO INSTALL, CONFIGURE AND RUN TAILS
Course 19 : Attacking MongoDB for Pentesters
 • Introduction
 • Lab Walkthrough
 • Basics of Mongo shell
 • Vulnerability Assessments
 • Web based attacks
 • Automated Assessments
Course 20 : Android Application Penetration Testing Training
 • Introduction to Android
 • Android Security Model
 • App Development Basics
 • Security Auditing of Android Apps: OWASP top 10
 • Automated security assessments with Dozer
 • Native Exploitation
 • Android Forensics
 • Materials
Course 21 : Advanced Mobile Application Penetration Testing
 • Android Application Penetration Testing – Part 1
 • Android Application Penetration Testing – Part 2
 • iOS Application Penetration Testing – Part 1
 • iOS Application Penetration Testing – Part 2
 • iOS Application Penetration Testing – Part 3
Course 22 : Ethical Hacking with Metasploit the Penetration testing Tool
 • Introduction
 • Level 0: A prefect Lab Setup for exploitation
 • Level 1: Start with simple Exploitation of Operating Systems
 • Level 1:Start Working on simple commands of metasploit
 • Level 2: Work On the shell Commands
 • Level 3: Information Gathering of Target Machine
 • Level 3: Server Side All Port Scanning
Course 23 : Ethical Hacking & Penetration Testing using Kali Linux
 • Introduction to Pentesting and Kali
 • Installing Lab Environment
 • Working with Kali
 • Configuring Victims
 • Action Time with Nmap
 • Exploitation with Metasploit
 • Windows Hacking and Meterpreter
 • Course Wrap Up and Final Notes
Course 24 : The Ultimate Password Hacking / Cracking Training
 • Key logger
 • Guessing password
 • Brute force
 • Password hacking through phishing
 • Social engineering through human method
 • Hack Windows 7 with Metasploit using Kali Linux
Course 25 : Web Hacking for Beginners
 • Introduction
 • SQL Injection
 • WordPress Exploitation
 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Browser Exploitation
 • Social Engineering
 • Additional Videos
Course 26 : The Bible of Hacking
 • Introduction
 • Setup your Lab
 • Start to use Linux
 • Reconnaissance
 • Advanced Resonance technique
 • Advanced technique of scanning-Nessus
 • Password guessing and cracking
 • Advanced Password cracking technique
 • Network Hacking
 • Vulnerability and Exploit
 • Wireless Hacking
 • Buffer Overflow
 • Web Application Hacking
Course 27 : The Complete Cyber Security & Hacking Course
 • Computer Basics & Introduction
 • Setting your Lab
 • Ethical Hacking (Basics to Advance) – Information Gathering
 • Ethical Hacking(Basics to Advance) – System Hacking
 • Ethical Hacking (Basics to Advance)- Web Server(Site) Hacking
Course 28 : VoIP Hacking & Penetration Testing Training
 • Foundation of VoIP Penetration Testing
 • Voice Over Internet Protocol – VoIP
 • Lab Configuration – VoIP Hacking Environment
 • Hacking into VoIP Network
 • Beginning of Something Interesting
Course 29 : Learn Wi-fi Hacking/Penetration Testing from Scratch
 • Preparation
 • Introduction & Networks Basics
 • Pre-Connection Attacks
 • Gaining Access
 • Post Connection Attacks
 • MITM – Ettercap Basics
 • MITM – DNS Spoofing Attack
Course 30 : Metasploit training for Penetration testing & Ethical Hacking
 • Penetration Testing with Metasploit : Introduction
 • Lab Setup Live Mode
 • METASPLOIT 101
 • Excellent Ranking Exploits
 • Nessus Installation
 • Core Commands : Meterpreter
 • System Commands: Meterpreter
Course 31 : SAP Cybersecurity - Learn to Earn a 6-digit Salary
 • Introduction to SAP
 • SAP Risks
 • SAP Vulnerabilities
 • SAP Security landscape
 • Securing SAP Systems
Course 32 : 7 Weeks Open Source Intelligence Training Challenge
 • Give me a break, what it is all about?
 • Time to call your best friend. Yes, Let Search Engine Help you!
 • Investigating the Network Infrastructure and more
 • Open Source Threat Intelligence tips and techniques
 • People Search and Social Networking
 • Reversing, Document Searching & Metadata
 • Searching information on the Dark Web, Deep Web and more
Course 33 : Learn A to Z of Ethical Hacking using Kali Linux
 • Introduction
 • Setup Your Lab
 • Getting Comfortable with Kali Linux
 • Managing Kali Linux Services
 • Essential Tools
 • Passive Information Gathering
 • Active Information Gathering
 • Password Attacks
 • Web Application Attacks
 • Network Attacks
 • Working with Exploit
Course 34 : Website Hacking & Penetration Testing
 • Introduction
 • How Websites work
 • Install XAMPP & DVWA
 • Make Burp Suite Capture SSL Traffic
 • Setting the DVWA Security Level
 • Information Gathering
 • Cross Site Scripting (XSS)
 • Cross Site Request Forgery (CSRF)
Course 35 : Advanced Ethical Hacking and Web Application Pentesting
 • Computer Basics & Introduction
 • Windows Server Installation
 • Ethical Hacking (Basics to Advance) – Information Gathering
 • Ethical Hacking(Basics to Advance) – System Hacking
 • Ethical Hacking (Basics to Advance)- Web Server(Site) Hacking
 • Web Application Penetration Testing – ADVANCE (PART 2 Of this Course)
 • OWASP TOP 10
 • Web Application Penetration Testing
Course 36 : The Complete Ethical Hacking Certification Course
 • Introduction
 • Get Familiar with Kali Linux
 • Important Definitions
 • Foot printing and Reconnaissance
 • Network Scanning
 • Hiding your Identity
 • System Hacking
 • Malware Threats
 • Sniffing
 • Cryptography
 • Social Engineering
 • Denial of Service
 • Hacking Mobile Platform
 • Buffer Overflow
 • Cloud Computing

บริการให้ปรึกษาฟรี / ขอใบเสนอราคา 

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line@berryb