เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ วิศวกรระบบ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านแอปพลิเคซัน

บริการออกแบบ & วางระบบ NETWORK

ลดความเสี่ยง
เราจัดการจุดอ่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือภัยคุกคามก่อนที่จะกลายเป็นความเสี่ยง
ไวรัส และมัลแวร์ ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ ๆ ซึ่งภัยคุกคามเหล่านี้ เราสามารถจัดการได้ทั้งหมดผ่านการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอของเรา

บริการออกแบบ & วางระบบ NETWORK

     โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของเรา ประกอบด้วย ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรเครือข่าย และวิศวกรแม่ข่าย ซึ่งสมาชิกในทีมแต่ละคนได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี สำหรับในการบริการลูกค้า และการจัดการโครงการ โดยมาพร้อมกับทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำเป็นสำหรับความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจคุณ
 
–   เราจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
–   ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์

–  รวมค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อุปกรณ์สำรอง หรืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
–  ครอบคลุมทุกด้านของการบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ระบบเครือข่ายไปจนถึงอีเมลล์
–   การตั้งทีมของเรา ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการถ่ายทอดความรู้ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่เป็นฝ่ายสนับสนุนของคุณจะได้รับการสรุปอย่างครบถ้วน
  • อื่นๆตามต้องการเพิ่มเติมที่จำเป็น
ปรึกษาฟรี Click me!

มีเจ้าหน้าที่ วิศวกรระบบ คอยบริการ

การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
แก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
วิศวกรของเราจะช่วยสนับสนุนองค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

มีเจ้าหน้าที่ วิศวกรระบบ คอยบริการ

บริการออกแบบ & วางระบบ NETWORK
– ตั้งค่าเครือข่าย เครื่อข่ายส่วนตัวเสมือน การจัดแยกการเชื่อมต่อเครือข่าย และการป้องกันการละเมิดการเชื่อมต่อเครือข่าย
– ติดตั้ง และตั้งค่าคุณสมบัติขั้นสูงของเครื่องกระจายสัญญาณ

– ติดตั้ง และตั้งค่าการสำรองข้อมูลด้วยโปรแกรมของSymantec และ Veeam
– ติดตั้ง และตั้งค่านโยบายและคุณสมบัติขั้นสูงบนอุปกรณ์ไฟร์วอลล์

– บริหารจัดการบริการของ AWS Google และ Alibaba Cloud
– ติดตั้ง และตั้งค่าบนเซิร์ฟเวอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือน(VM)

– ติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เครือข่าย แหล่งเก็บข้อมูล และ เครื่องสำรองไฟ
– ตั้งค่าการทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ การบริหารจัดเก็บไดเรกทอรี่ของผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ (AD) การแบ่งปันข้อมูล (File sharing) และ การอ้างถึงหมายเลขเครื่อง (DNS)

  • อื่นๆตามต้องการเพิ่มเติมที่จำเป็น
ปรึกษาฟรี Click me!

เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รักษาความปลอดภัยในอนาคตของคุณ
เรามั่นใจว่าธุรกิจของคุณจะมีความทันสมัยอยู่เสมอด้วยเทคโนโลยีล่าสุด
ด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้น

เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

-การสำรองข้อมูลบนที่เก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย (NAS)
-กำหนดข้อมูลจำเพาะ/รายละเอียดของคอมพิวเตอร์
-แยกแยะ และแก้ไขปัญหาของคอมพิวเตอร์
-ติดตั้ง และตั้งค่าคอมพิวเตอร์
-ตั้งค่าเครือข่าย และเครื่องพิมพ์
-ตั้งค่าเครื่องกระจายสัญญาณ
-จัดการบัญชีอีเมลบน Microsoft 365 และ Google suite
-สรุปรายงานประจำเดือน และสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-อื่นๆตามต้องการเพิ่มเติม

ปรึกาษฟรี Click me!

เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้าน Website และ แอปพลิเคซัน

ลดเวลาการหยุดทำงาน
เราดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจที่สำคัญของคุณได้
ด้วยการบำรุงรักษา และการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เรามั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคุณจะมีความเสถียรภาพ และเชื่อถือได้

เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้าน Website และ แอปพลิเคซัน

– แยกแยะ และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
– จัดทำรายงานสรุปปัญหาทางเทคนิค
– เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิคให้แก่บริษัท แผนก และทีมงานตามความต้องการ
– ให้การช่วยเหลือในด้านเรื่องการเชื่อมต่อระบบต่างๆ
– หาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อจำเป็น
– สานต่อ และปรับปรุงเอกสารด้านเทคนิคและขั้นตอนให้ทันสมัย
-อื่นๆตามต้องการเพิ่มเติม

ปรึกาษฟรี Click me!

บริการ ซอฟต์แวร์บริหารทางธุรกิจ - แบบพัฒนาขึ้นเองและแบบสำเร็จรูป

เราได้พัฒนาซอฟต์แวร์บริหารทางธุรกิจ

       เราได้พัฒนาซอฟต์แวร์บริหารทางธุรกิจแบบสำเร็จรูปให้ช่วยพวกเราในการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคและความท้าทายทางธุรกิจแบบเร่งด่วน ซึ่งรวมไปถึงซอฟต์แวร์สำหรับทรัพยากรบุคคล การบริหารและการจัดการธุรกิจ สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการแบบพิเศษนั้น เราขอเสนอคุณสมบัติเสริมให้กับซอฟต์แวร์นี้หรือระบบที่สร้างขึ้นเองทั้งหมด
 

ระบบที่สั่งทำพิเศษเพื่อประสิทธิภาพทางธุรกิจและความได้เปรียบในการแข่งขัน

เราเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบฟูลสแต็กและผู้เชี่ยวชาญด้านความคล่องตัว ซึ่งหมายถึงว่าเราออกแบบและสร้างเทคโนโลยีแบบหน้าเว็บไซต์ (เว็บไซต์และแดชบอร์ด) มีภาษาสำหรับพัฒนาส่วนหลังฐานข้อมูลระบบ API และระบบควมคุมเวอร์ชั่น เราพัฒนาซอฟต์แวร์แบบกำหนดเองได้เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณนั้นจะทำอะไรได้มากขึ้นด้วย ทีมพัฒนาของเรานั้นสร้าง โซลูชันที่ทำให้กระบวนการทางธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและสร้างผลกำไรให้กับลูกค้าของเรามากขึ้นอีกด้วย
 
ปรึกาษฟรี Click me!

ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ

ลดเวลาในการทำงานของผู้ดูแลระบบ
        ซอฟต์แวร์การจัดการผู้ดูแลระบบนั้นเหมาะสำหรับโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนเอกชนที่ต้องจัดการชั้นเรียนและการเข้าเรียนของนักเรียนด้วยแอปพลิเคชัน โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยสำหรับอาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์ได้ทำงานกับกระบวนการการบริหารได้อย่างง่ายดายและรวมไปถึงหลักสูตรการศึกษาแบบมาตรฐาน เช่น การเงิน การบัญชีและรายการสิ่งของต่าง ๆ 
 
ปรึกาษฟรี Click me!

ซอฟต์แวร์สำหรับร้านค้าปลีก-ค้าส่ง

     ซอฟต์แวร์การจัดการเหมาะสำหรับบริษัทระดับองค์กรที่จัดให้มีการฌาปนกิจให้กับครอบครัวที่เสียชีวิตของพนักงานของบริษัท คุณสมบัติต่าง ๆ ได้แก่ การเป็นสมาชิกของการหักเงินจากการแจ้งการเสียชีวิตและมาตรฐานในการวัดการชำระเงินเพื่อช่วยทีม HR ในการจัดการกระบวนการต่าง ๆ 
-เว็บไซต์อีคอมเมิร์ชสำหรับร้านค้าปลีก
-ระบบบริหารการจัดการทางธุรกิจ
-ระบบการจัดการร้านค้าครบวงจร
 
ปรึกาษฟรี Click me!