รับพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบจองร้านอาหาร (RESTAURANT BOOKING SYSTEM)

ระบบจองร้านอาหาร (Restaurant booking system)

เมื่อเทคโนโลยีใหม่เข้ามาทุกวันว่าด้วยโลกโชเชียลทั้งออนไลน์และออฟไลน์ หรือสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยแล้ว ที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะจบลงตอนไหน ทำให้ร้านอาหารต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ให้ได้ซึ่งมีการแข่งขันกันสูง จำเป็นต้องมีระบบจัดการร้านอาหารที่มีประสิทธิภาพที่จะอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและพนักงานของทางร้านเอง ทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการบริการมากที่สุด ทั้งการจองโต๊ะอาหารทางออนไลน์ผ่านทาง Line OA ,Facebook page ) หรือทางโทรศัพท์  ทำให้ได้เปรียบยิ่งขึ้น

ปัจจุบันร้านอาหารที่มีการนำเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาใช้ในร้านจะทำให้มีความรวดเร็วในการบริการลูกค้า ทำให้ร้านนั้น ๆ สามารถจัดการร้านอาหารได้ทันต่อปริมาณลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า  การจองโต๊ะออนไลน์ผ่าน Line OA ,Facebook page สามารถดูโปรโมชั่นของทางร้านผ่านทางข้างต้น ซึ่งเพิ่มความสะดวกในการเลือกซื้อหรือตรวจดู สถานะของทางร้านอาหารเพื่อความหลากหลายในการเลือกของผู้ใช้งาน อยูที่ไหนก็สามารถตรวจสอบได้ว่ทางร้านมีโปรโมชั่นอะไรบ้าง มีโต๊ะอาหารว่าง โซนโต๊ะอาหารว่างตรงไหน หรือ ช่วงเวลาเปิดบริการ หรือไม่ เป็นต้น

ระบบจองร้านอาหาร

cr: pixabay.com

ระบบจองร้านอาหาร (Restaurant booking system) เราได้ทำการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับร้านอาหาร การจองโต๊ะอาหาร เลือกโซนโต๊ะอาหารก่อนใคร ในโอกาศพิเศษก่อนใครทางออนไลน์ ซึ่งระบบได้ทำการ  integrated กับ  แอพพลิเคชั่นชั้นนำ เช่น Line OA ,Facebook page ในการจองร้านอาหารได้ทันที เมื่อมีคำสั่งจองร้านอาหารขึ้น ระบบจะนำข้อมูลไปแสดงบนหน้าจอบนเว็บไซต์ จอมอนิเตอร์ เพื่อแจ้งให้ลูกค้า พนักงานร้านได้รู้ว่ามีการจองร้านอาหารแล้ว ระบบมีให้เลือกโต๊ะอาหาร เลือกโซนโต๊ะอาหาร ระบุจำนวนคน เลือกเวลาการใช้บริการ พร้อมแสดงสถานะการจองแล้วเสมอ

ข้อดีของการใช้ระบบจองโต๊ะอาหาร

1. สามารถรับการจองได้ 24 ชม.
2. ลดความซ้อนของการรับการจองซ้ำ เช่นในวันหยุด หรือ วันที่มีการจองเยอะ การใช้ระบบกลางจะช่วยป้องกันการทำการจองซ้ำ
3. ลดภาระพนักงาน ที่จะต้องใช้เวลาในการรับการจอง
4. สามารถนำข้อมูลการจอง ของลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ด้านการตลาด

รูปแบบการให้บริการ

1. Software-as-a-Service : ซึ่งเป็นระบบเช่า โดยทาง Avesta จะเป็นผู้ดูแลระบบให้ท่านทั้งหมด ท่านไม่ต้องซื้อฮาร์ดแวร์ใดๆ และ สัญญาเป็นรายเดือน เป็นระบบ pre-pay จ่ายล่วงหน้าเป็นรายเดือน ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ
2. On Premise : เป็นการติดตั้งระบบใน Infrasturcture ของท่านเอง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะเป็นของท่าน เป็นการซื้อขาด พร้อมการรับประกัน 90 วัน (แต่สามารถซื้อการรับประกันเพิ่มได้ภายหลัง)

Features เสริม

1. ระบบการจองห้อง (Room Booking) ซึ่งเป็นตัวเสริม นอกจากระบบการจองโต๊ะแล้วท่าน ยังสามารถใช้
ร่วมกับระบบการจองห้องได้ เหมาะสำหรับกิจการ หลายอย่าง เช่น สปา นวด คาราโอเกะ ร้านอาหารแบบมีห้องส่วนตัว ห้องประชุม ห้องสัมมนา
2. ระบบ Customer Relationship Management (CRM) เพื่อติดตามลูกค้า
3. ระบบ Loyalty Program

ตัวอย่างระบบจองร้านอาหาร (Restaurant booking system)

Feature สำหรับระบบจองร้านอาหาร ดังนี้

ระบบหน้าบ้าน ( Front – end )

 1. รายการแสดงการจองโต๊ะอาหาร
  –  วัน / เวลาจอง
  –  ชื่อผู้จอง
  – จำนวนลูกค้า
  – ชื่อโต๊ะอาหาร
  – โซนโต๊ะอาหาร
  – ชื่อโอกาศพิเศษ
  – สถานะ

รายการแสดงการจองโต๊ะอาหารบนจอมอนิเตอร์ หรือ สมาร์ททีวี

ระบบหลังบ้าน ( Back – office )

 1. จัดการข้อมูลการจอง
 • ข้อมูลการจองโต๊ะ
  – ช่วงเวลาใช้บริการ
  – Lunch
  – Dinner
  – วัน / เวลา
  – จำนวนลูกค้า
  – เบอร์โทรศัพท์
  – ชื่อ – นามสกุลลูกค้า
  – อีเมล
  – เลือกโต๊ะอาหาร
  – โอกาศพิเศษ

เข้าสู่ระบบ

การจัดการข้อมูลการจอง

 • รายการแสดงจองโต๊ะอาหาร
  –  ชื่อผู้จอง
  –  เบอร์โทรศัพท์
  –  โอกาศพิเศษ
  –  วัน / เวลาทำรายการ
  –  วัน / เวลาจอง
  – จำนวนลูกค้า
  – ชื่อโต๊ะอาหาร
  – สถานะ

รายการแสดงจองโต๊ะอาหาร

2. การจัดข้อมูลโต๊ะอาหาร

 • รายชื่อโต๊ะอาหาร
 • หมวดโต๊ะอาหาร
 • จำนวน/ที่โต๊ะอาหาร
 • โซนโต๊ะอาหาร
 • ช่วงเวลา
  – Lunch
  – Dinner
 • สถานะ
  – Empty
  – Reserved

การจัดข้อมูลโต๊ะอาหาร

3. จัดการข้อมูลช่วงเวลา

 • ชื่อช่วงเวลาเปิดบริการ
 • เวลาบริการ

จัดการข้อมูลช่วงเวลา

Mutiple-Service-Time-Web
จัดการหลังบ้าน

ตั้งค่าช่วงเวลาเปิด – ปิด

 • สามารถสร้างข้อมูลชื่อช่วงเวลา เวลาเปิด – ปิด ร้านได้อย่างสมบูรณ์
 • มีระบบรับจองเปิด-ปิด ร้านตลอดเวลา
 • สามารถรับจองเปิด-ปิด ร้านที่มีกะเดียว หรือมีหลายกะเวลาได้
 • สามารถกำหนดเวลาจองโต๊ะ ก่อนเข้าร้านได้ทั้งทาง Line หรือ เว็บไซต์
จัดการหลังบ้าน

ระบบ Special Occasion

 • สามารถเพิ่มช่วงเวลาพิเศษ สำหรับให้ลูกค้าเลือกขณะทำรายการจองโต๊ะ ที่ Line
 • รองรับข้อมูลที่ต้องการกรอก เป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
จัดการหลังบ้าน

ตั้งค่าวันหยุดร้าน

 • สามารถทำการเลือกวันที่จะหยุดของร้าน และ กรอกข้อความกำกับ
 • เพิ่ม  วันที่ร้านไม่ได้เปิดให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ร้านปิดเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง เช่น ปิดปรับปรุงร้าน หรือ ซ่อมแซม ระบบก็จะไม่รับจองในวันดังกล่าว
จัดการหลังบ้าน

จัดการรายการโต๊ะ

 • สามารถจัดการ Table Name = ชื่อโต๊ะ, PAX = จำนวนที่รองรับ, Note = ข้อความกำกับโต๊ะ, manage open hours = ช่วงเวลา ที่โต๊ะสามารถจองได้
 • ระบบบอกสถานะ การว่างหรือถูกจองได้อัตโนมัติ
 • สามารถเลือกวันที่เพื่อตรวจสอบสถานะของโต๊ะ
 • การเปลี่ยนสถานะโต๊ะให้เป็นว่างได้ ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดเท่านั้น
จัดการหลังบ้าน

จัดการการจองโต๊ะอาหาร

 • สามารถเพิ่มรายการจองโต๊ะจาก Line โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการจองเข้ามา
 • สามารถเพิ่มรายการจองโต๊ะจากพนักงาน (การจัดการหลังบ้าน)
 • ระบบแสดงข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสถานะการจอง ชื่อผู้จอง เบอร์โทรศัพท์ รวมไปถึงระบุหมายเลขโต๊ะ
จัดการหลังบ้าน

แสดง Monitor

 • แสดงข้อมูลการจองในวันปัจจุบัน พร้อมกับจำนวนที่จองเข้ามา
 • แสดงข้อมูลการจอง 7 วันล่วงหน้า พร้อมกับจำนวนที่จองเข้ามา
Bookingx Google Calendar

สนับสนุน Google Calendar

 • ระบบสามารถเชื่อมต่อระหว่าง Bookingx ไปยัง Google Calendar ลูกค้าได้
 • ระบบสามารถกำหนดเวลาแจ้งเตือนยัง Google Calendar ของลูกค้า เพื่อไม่พลาดกิจกรรมของร้าน
Bookingx table layout

แสดงรูปแผนผังโต๊ะ

 • ระบบสามารถแสดงรูปแผนผังโต๊ะปกติได้
 • ระบบสามารถแสดงรูปแผนผังโต๊ะในวันพิเศษได้
 • ระบบสามารถอัพโหลดรูป หรือสามารถแนบลิงค์ไฟล์รูปได้เช่นกัน
Bookingx Setting Deposit

การตั้งค่าเงินมัดจำ

 • ระบบสามารถตั้งค่าเงินมัดจำล่วงหน้าได้
 • สามารถกำหนดวันจ่ายเงินมัดจำและวันสิ้นสุดการมัดจำ
Bookingx Special Food

ระบบ Special food

 • ระบบสามารถตั้งค่า Special food สำหรับลูกค้าที่ต้องการเมนูอาหารที่ไม่เหมือนใครได้
 • สามารถกำหนดวันพิเศษกับเมนูพิเศษ รวมทั้งระบุเงินมัดจำของลูกค้าได้
Bookingx Channel

ระบบเชื่อมต่อ LINE Official Account

 • ระบบรองรับการเชื่อมต่อกับ LINE Official Account เพื่อรองรับลูกค้าเพื่อส่งข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Line เข้ามาทีร้านได้
 • รองรับ Channel Access Token ของ LINE เพื่อรับรองความปลอดภัยที่ใช้ความถูกต้อง และอนุญาตให้แอปพลิเคชันโต้ตอบกับ LINE ของลูกค้าได้
 • ท่านสามารถดูขั้นตอนการจองโต๊ะร้านอาหารผ่าน LINE Official Account คลิกที่นี่

ฟีเจอร์ระบบจองห้อง

TV

แสดงคิวรายการจอง Booking X บน Smart TV

 • เมื่อเข้าสู่ระบบหลังบ้านแล้ว จะแสดง URL เพื่อแสดงข้อมูลการจอง โดยระบบแสดงคิวรายการจอง Booking X
 • แสดงรายการจองในแต่ละวันตามลำดับ สามารถตรวจเช็ครายการจองล่วงหน้าได้
 • พร้อมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ททีวี ( Smart TV ) ที่ติดตั้งภายในบริเวณแผนกต้อนรับ (Reception) เพื่อแสดงรายการจองในวันนั้นๆ ซึ่งสะดวกกับพนักงานในการตรวจเช็คและเตรียมให้บริการ
 • แสดงข้อมูลการจองในวันปัจจุบัน พร้อมกับจำนวนที่จองเข้ามา
 • แสดงข้อมูลการจอง 7 วันล่วงหน้า พร้อมกับจำนวนที่จองเข้ามา
จัดการหลังบ้าน

ตั้งค่าช่วงเวลาเปิด – ปิด

 • สามารถสร้างข้อมูลชื่อช่วงเวลา เวลาเปิด – ปิด การจองห้องได้อย่างสมบูรณ์
 • มีระบบรับจองห้อง เปิด-ปิด ตลอดเวลา
 • สามารถกำหนดเวลาจองโต๊ะ ก่อนเข้าห้องพักได้ทั้งทาง Line หรือ เว็บไซต์
จัดการหลังบ้าน

ระบบ Special Occasion

 • สามารถเพิ่มช่วงเวลาพิเศษ สำหรับให้ลูกค้าเลือกขณะทำรายการจองโต๊ะ ที่ Line
 • รองรับข้อมูลที่ต้องการกรอก เป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
จัดการหลังบ้าน

ตั้งค่าวันสำคัญ

 • สามารถทำการเลือกวันสำคัญต่าง ๆ และ ยังกรอกข้อความกำกับ
 • สามารถเพิ่มสำคัญ ตามเทศกาล ต่าง ๆ
จัดการหลังบ้าน

จัดการรายการห้อง

 • สามารถจัดการ Room Name = ชื่อห้อง, PAX = จำนวนที่รองรับ, Note = ข้อความกำกับห้อง, manage open hours = ช่วงเวลา ที่ห้องสามารถจองได้
 • ระบบบอกสถานะ การว่างหรือถูกจองได้อัตโนมัติ
 • สามารถเลือกวันที่เพื่อตรวจสอบสถานะของห้องพัก
 • การเปลี่ยนสถานะห้องพักให้เป็นว่างได้ ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดเท่านั้น
จัดการหลังบ้าน

จัดการการจองห้อง

 • สามารถเพิ่มรายการจองห้องจาก Line โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการจองเข้ามา
 • สามารถเพิ่มรายการจองห้องจากพนักงาน (การจัดการหลังบ้าน)
 • ระบบแสดงข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสถานะการจอง ชื่อผู้จอง เบอร์โทรศัพท์ รวมไปถึงระบุหมายเลขห้อง
จัดการหลังบ้าน

แสดง Monitor

 • แสดงข้อมูลการจองในวันปัจจุบัน พร้อมกับจำนวนที่จองเข้ามา
 • แสดงข้อมูลการจอง 7 วันล่วงหน้า พร้อมกับจำนวนที่จองเข้ามา
Bookingx Google Calendar

สนับสนุน Google Calendar

 • ระบบสามารถเชื่อมต่อระหว่าง Bookingx ไปยัง Google Calendar ของลูกค้าได้
 • ระบบสามารถกำหนดเวลาแจ้งเตือนยัง Google Calendar ของลูกค้า เพื่อไม่พลาดกิจกรรมของที่พัก
Bookingx room layout

แสดงรูปแผนผังห้องพัก

 • ระบบสามารถแสดงรูปแผนผังห้องพักได้
 • ระบบสามารถอัพโหลดรูป หรือสามารถแนบลิงค์ไฟล์รูปได้เช่นกัน
Bookingx Setting Deposit

การตั้งค่าเงินมัดจำ

 • ระบบสามารถตั้งค่าเงินมัดจำล่วงหน้าได้
 • สามารถกำหนดวันจ่ายเงินมัดจำและวันสิ้นสุดการมัดจำ
Bookingx Special Room

ระบบ Special Room

 • ระบบสามารถตั้งค่า Special Room สำหรับลูกค้าที่ต้องการห้องพักพิเศษ
 • สามารถกำหนดวันพิเศษกับห้องพักพิเศษของลูกค้าได้ รวมทั้งระบุเงินมัดจำที่พักได้
Bookingx Channel

ระบบเชื่อมต่อ LINE Official Account

 • ระบบรองรับการเชื่อมต่อกับ LINE Official Account เพื่อรองรับลูกค้าเพื่อส่งข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Line เข้ามาสอบถามได้
 • รองรับ Channel Access Token ของ LINE เพื่อรับรองความปลอดภัยที่ใช้ความถูกต้อง และอนุญาตให้แอปพลิเคชันโต้ตอบกับ LINE ของลูกค้าได้
 • ท่านสามารถดูขั้นตอนการจองผ่าน LINE Official Account คลิกที่นี่

การประยุกต์ใช้งาน

เพื่อการจองห้องอาหาร จองห้องคาราโอเกะ จองห้องเรียน จองห้องทำงาน หรือ co-working space จองห้องนวด สปา รักษา บำบัด อาบน้ำร้อน onsen   จองห้องซ้อมดนตรีและห้องทุกประเภท

สนใจ ปรึกษาฟรี

BERRY B GROUP CO., LTD

266/4 Phaholyothin Rd., Anusawari,
Bang Khen, Bangkok 10220.

Hotline: 092-247-9741
E-Mail: admin@berryb.co.th
Line id: @Berryb | Click …
Office Hours :Monday–Friday9:00 AM–5:30 PM
Website: www.berryb.co.th