รับพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์  
Customer relationship management software (CRM)

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ หรือที่มักเรียกติดปากกันว่า Customer relationship management  หรือ CRM  เป็นกลยุทธ์ทางการขาย งานบริการลูกค้า งานติดตามลูกค้า  เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งเปิดรับใหม่และลูกค้าเดิมที่มีคุณค่าต่อองค์กร ให้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง โดยนำข้อมูลเหล่านี้มาทำการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่ดี ที่สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้ และยังรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้เกิดความเชื่อมั่นระหว่างลูกค้ากับองค์กร

ประโยชน์ของ CRM

 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่ดี ที่สามารถตอบโจทย์ของลูกค้า
 2. ผู้บริโภคสนใจในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการ กลับมาซื้อซ้ำ เกิดความเชื่อมั่นกับผลิตภัณฑ์
 3. มองภาพรวมของกำไร – ขาดทุน ในอนาคตขององค์กร
 4. ลดเวลาค้นหาข้อมูล
 5. สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมได้

ปัจจัยสำคัญของ CRM

 1. เก็บข้อมูลอย่างละเอียด ถูกต้อง ทันสมัย มีคุณภาพ  เช่น ชื่อลูกค้า ข้อมูลติดต่อกับลูกค้าทุกช่องทาง
 2. วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคน แบ่งกลุ่มลูกค้าตามเกณฑ์ที่มีคุณค่าต่อองค์กร โดยข้อมูลต้องมาจากฐานข้อมูล
 3. การปฏิสัมพันธ์ของลูกค้า เรียนรู้ความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา
 4. สร้างความพึ่งพอใจกับลูกค้าแบบระยะยาว และผู้บริหารคอยสนับสนุน
 5. การนำเสนอสินค้า หรือ การบริการที่เหมาะสมกับลูกค้า
 6. ผู้ใช้ข้อมูลต้องเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า และองค์กรควรคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยต่อข้อมูลลูกค้า

การประยุกต์ใช้งาน CRM

ระบบ CRM  ของเรานั้นมีความยืดหยุ่น และสามารถประยุกต์ใช้งานได้ทุกงานขาย และงานบริการแทบทุกประเภท เช่น

 • ด้านงานขาย
 • ด้านงานตลาด
 • ด้านการจัดการบริการและสนับสนุนลูกค้า
 • ด้านงานติดต่อลูกค้า
 • ธุรกิจเฉพาะด้าน

การพัฒนาโปรแกรม CRM

โดยปัจจุบันทางเราได้พัฒนาระบบ CRM ที่สามารถได้นำไปผูกกับระบบการขาย การตลาด การบริการ หรือธุรกิจเฉพาะด้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเข้าไปเป็นระบบย่อยส่วนหนึ่งของธุรกิจของท่าน ทางด้านกระบวนการติดตามงานขาย งานการตลาด งานบริการ เพื่อผลิตสินค้าใหม่ให้ตรงจุด จัดแคมเปญเสนอลูกค้า และสามารถลดราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้โดยตรง เพื่อทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้ง

Feature สำหรับระบบ CRM มีดังนี้

ซึ่งตัวอย่างนี้เป็นระบบคลินิกเสริมความงาม ที่มีการนำระบบ CRM ไปใช้งาน

1. ระบบรายชื่อลูกค้า ซึ่งจะดึงจากระบบฐานข้อมูล ที่มีการซื้อขายที่สำเร็จเท่านั้น

customer list

2. ระบบสามารถเลือกรายการที่ต้องการส่งแคมเปญ ผ่านทางเลือก  เบอร์ อีเมล์ ไลน์ ที่ได้กรอกข้อมูลไว้แล้ว

campaign

3. ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ จะแสดงรายการสมาชิกที่เข้าใช้บริการมากสุด การใช้บริการล่าสุด จำนวนครั้งในการบริการ

member list

4. การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ระบบจะแสดงจำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีจำนวนการขายเยอะจากมากไปหาน้อย

product analysis

5. รายการแคมเปญ สามารถกำหนดชื่อ วันเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดของแคมเปญ เกณฑ์คะแนนของแคมเปญ  จะส่งผ่านไปยังเมนูลูกค้าเพื่อส่งข้อมูลแคมเปญของเราให้ลูกค้า

campaign list

6. ข้อมูลแคมเปญและกราฟการแสดง เพื่อเปรียบเทียบยอดการใช้งาน เช่น การส่งข้อความ, การเข้ารับชม, การนำแคมเปญมาใช้บริการ

Campaign data and graphs

7. หน้าแสดงจำนวนสมาชิกแต่ละระดับ จำนวนสมาชิกที่ใกล้จะหมดอายุสมาชิก เพื่อจะได้ติดตามมอบแคมเปญให้กลับมาใช้บริการใหม่ ในรูปแบบกราฟวงกลม

Lead คือ ผู้สนใจแต่ยังไม่ตัดสินใจซื้อ ทั้งลงทะเบียนและยังไม่ลงทะเบียน

number of members at each level

8. แสงดข้อมูลสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ในแต่ระดับ

Member information in each level

สนใจ ปรึกษาฟรี

BERRY B GROUP CO., LTD

266/4 Phaholyothin Rd., Anusawari,
Bang Khen, Bangkok 10220.

Hotline: 092-247-9741
E-Mail: admin@berryb.co.th
Line id: @Berryb | Click …
Office Hours :Monday–Friday9:00 AM–5:30 PM
Website: www.berryb.co.th