ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

     สินค้าที่ซื้อจากทางเราจะมีใบรับประกันสินค้า พร้อมระบุระยะเวลาการรับประกันสินค้าของแต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ทั้งนั้นหากหมดการรับประกันสินค้าแล้ว ทางเรายังมีบริการปรึกษาฟรี พร้อมมีบริการอะไหล่ครบวงจร และยินดีดูแลลูกค้าต่อไป ลูกค้าเราจะมีสิทธิพิเศษสั่งซื้ออะไหล่แท้ในราคาพิเศษ ตลอดอายุการใช้งานของสินค้าเรา ดังนั้นคุณลูกค้ามั่นใจในบริการเราได้เลยจ้า 

เงือนไขการรับประกัน
1.ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการดัดเเปลงแก้ไขหรือซ่อมเเซมสินค้าโดยบุคคลภายนอก
2.ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานเกินกว่ามาตราฐานที่กำหนด
3.ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานสินค้าผิดประเภท
4.ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการกระเเทก การล่วงหล่น เเละความเสียหายใดๆอันไม่เกี่ยวเนื่องกับการใช้งานสินค้าตามปกติ
5.การรับประกันนี้ไม่รวมถึงค่าขนส่งเเละการเดินทาง
6.ทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถเจรจาต่อรองตามที่เห็นว่าสมควร การตัดสินของทางผู้ขายถือเป็นการสิ้นสุด

ทางเราบริษัท/ห้างร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเเปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการรับประกันสินค้า
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้ากับ Berryb.co.th ทางบริษัทฯ มีนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้

บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้กำหนด
การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า ซึ่งสามารถดูได้จากหน้ารายละเอียดสินค้ารายการนั้นๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า***

ทางเราบริษัท/ห้างร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเเปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ความรู้ด้านกฎหมายเล็กๆน้อยๆ

ข้อกฏหมายที่ควรรู้สำหรับผู้ชื้อเเละผู้ขาย

มาตรา 472
ในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งขายนั้นชำรุดบกพร่องอย่าง หนึ่งอย่างใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติก็ดี ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญา ก็ดี ท่านว่าผู้ขายต้องรับผิด
ความที่กล่าวมาใน มาตรานี้ ย่อมใช้ได้ ทั้งที่ผู้ขายรู้อยู่แล้วหรือ ไม่รู้ว่าความชำรุดบกพร่องมีอยู่

มาตรา 473
ผู้ขายย่อมไม่ต้องรับผิดในกรณีดั่งจะกล่าวต่อไปนี้คือ
(1) ถ้าผู้ซื้อได้รู้อยู่แล้ว แต่ในเวลาซื้อขายว่ามีความชำรุดบกพร่อง หรือควรจะได้รู้เช่นนั้น หากได้ใช้ความระมัดระวังอันพึงคาดหมายได้ แต่วิญญูชน
(2) ถ้าความชำรุดบกพร่องนั้น เป็นอันเห็นประจักษ์แล้วในเวลา ส่งมอบและผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้โดยมิได้อิดเอื้อน
(3) ถ้าทรัพย์สินนั้นได้ขายทอดตลาด
มาตรา 474
ในข้อรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องนั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาปีหนึ่งนับแต่เวลาที่ได้พบเห็นความชำรุดบกพร่อง
ถ้าทรัพสินที่ท่านรับไว้ในขณะนั้นท่านต้อง
ไม่ทราบว่าทรัพย์สินที่ท่านได้สำหรุดเเต่
ถ้าท่านไม่ตรวจสอบให้ดีก็จะกลายเป็นความประมาณ
ไม่อาจเรียกให้ผู้ขายรับผิดได้
ตาม473(2) ถ้าความชำรุดบกพร่องนั้น เป็นอันเห็นประจักษ์แล้วในเวลา ส่งมอบและผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้โดยมิได้อิดเอื้อน

สินค้าที่ท่านชื้อถ้าจะฟ้องร้องคิดดูให้ดีว่ามันคุ้มกับราคาของที่ท่านซื่อหรือไม่เเต่ถ้าท่านชื้อทรัพสินนั้นเพื่อไปขายต่อเพื่อกำไรจะเรียกได้เเต่เพียงค่าเสียหายหรือชื้อไปเพื่อเล่นเองก็เรียกให้ผู้ขายรับผิดได้ตามมาตรา 472

**** เเต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ซื้อเเละผู้ขายสามารถเจรจาต่อรองกันได้ ****


การคืนสินค้า-เปลี่ยนสินค้า และการคืนเงิน

วิธีการปฎิบัติ สำหรับการ เปลี่ยน คืนสินค้า
1. ติดต่อ Call Center : 02-000-7785 (8.30-18.00 pm.) หรือ E-Mail: admin@berryb.co.th
ภายใน 3-7 วัน นับจากวันรับสินค้า (ยึดตามวันที่ ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน เป็นสำคัญ)
2. รอเจ้าหน้าติดต่อกลับ เพื่อที่แนะนำวิธีการนำสินค้าไปคืนที่ร้าน
3. ลูกค้านำสินค้าไปคืนที่ร้าน
4. รอรับสินค้ารายการที่ส่งมาตรวจสอบ หรือ รายการใหม่ภายใน 30 วันทำการ

– ค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง ค่านำส่งสินค้ามายังร้านลูกค้าออกค่าใช้จ่ายทุกกรณี หรือนำสินค้ามาเปลี่ยนทีร้านได้เลยพร้อมใบรับประกัน หรือแจ้งเลขที ใบออเดอร์

-การจัดส่ง สินค้ากลับ ทางเราจะเป็นผู้กำหนดบริษัทขนส่ง สำหรับการจัดส่งนั้นๆเอง
กรณีขอเปลี่ยนสินค้า

สามารถเปลี่ยนเป็นชนิดเดิม หรือชนิดใหม่ได้ โดยสินค้าที่เปลี่ยนต้องมีมูลค่าเท่ากับ หรือมากกว่าชนิดเดิม
กรณีสินค้าที่เปลี่ยนราคาสูงกว่า ลูกค้า จะต้องชำระเงินเพิ่ม

-การจัดส่ง สินค้ากลับ ทางเราจะเป็นผู้กำหนดบริษัทขนส่ง สำหรับการจัดส่งนั้นๆเอง

– ค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง ค่านำส่งสินค้ามายังร้านลูกค้าออกค่าใช้จ่ายทุกกรณี หรือนำสินค้ามาเปลี่ยนทีร้านได้เลยพร้อมใบรับประกัน หรือแจ้งเลขที ใบออเดอร์

ทางเราบริษัท/ห้างร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเเปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการคืนเงิน

บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
บริษัทฯ จะทำการคืนเงิน ตามจำนวนที่ลูกค้าได้ชำระ เช่น ในกรณีหลังหักส่วนลด
ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
กรณีขอคืนเงิน เนื่องจาก สินค้าแตกหัก หรือชำรุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา กรณีที่เป็นความผิดพลาดจากการผลิตหรือ การจัดส่ง
1. กรณีเงินสด จะได้รับโอนเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 14 วันทำการ
2. กรณีบัตรเครดิต จะได้รับคืนวงเงินภายใน 1-2 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)
3. กรณีบัตรเดบิต จะได้รับคืนวงเงินภายใน 3 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-การจัดส่ง สินค้ากลับ ทางเราจะเป็นผู้กำหนดบริษัทขนส่ง สำหรับการจัดส่งนั้นๆเอง

– ค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง ค่านำส่งสินค้ามายังร้านลูกค้าออกค่าใช้จ่ายทุกกรณี หรือนำสินค้ามาเปลี่ยนทีร้านได้เลยพร้อมใบรับประกัน หรือแจ้งเลขที ใบออเดอร์

ทางเราบริษัท/ห้างร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเเปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า (Returns & Refunds)
1. การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า
2. บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันรับสินค้า (ยึดตามวันที่ ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน)
ตามกรณีต่อไปนี้

จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า
จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า
จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า) หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า

– ค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง ค่านำส่งสินค้ามายังร้านลูกค้าออกค่าใช้จ่ายทุกกรณี หรือนำสินค้ามาเปลี่ยนทีร้านได้เลยพร้อมใบรับประกัน หรือแจ้งเลขที ใบออเดอร์

-การจัดส่ง สินค้ากลับ ทางเราจะเป็นผู้กำหนดบริษัทขนส่ง สำหรับการจัดส่งนั้นๆเอง

ทางเราบริษัท/ห้างร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเเปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ประเภทสินค้า/สินค้าที่คืนไม่ได้

สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต – ของเล่นของใช้แม่และเด็ก

สินค้าที่ลูกค้าแกะ Seal ออกแล้ว และตัวเครื่องอยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ
สินค้าประเภทตลับหมึก / Battery ที่เปิดใช้แล้ว
สินค้าที่ลูกค้ากรอกใบรับประกันแล้ว
สินค้าผ่อนชำระ

คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิคส์ กล้อง

สินค้าที่ลูกค้าแกะ Seal ออกแล้ว และตัวเครื่องอยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ
สินค้าประเภทตลับหมึก / Battery ที่เปิดใช้แล้ว
สินค้าที่ลูกค้ากรอกใบรับประกันแล้ว
สินค้าผ่อนชำระ

แฟชั่น

ชุดชั้นในสตรี ชุดนอนสตรี, ชุดลดน้ําหนักกระชับสัดส่วน
ชุดว่ายน้ำ ต่างหู กางเกงชั้นใน และถุงเท้า
สินค้า Clearance และสินค้าของแถม

เครื่องใช้ไฟฟ้า

สินค้าที่ตัวเครื่องอยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ
สินค้าที่อุปกรณ์และคู่มือไม่ครบ
สินค้าที่เสียหาย อันเกิดจากการใช้งานของลูกค้า และการติดตั้งผิดวิธี
สินค้าผ่อนชำระ

ทางเราบริษัท/ห้างร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเเปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า