รับพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารคลินิก และสถานเสริมความงาม สปา รักษา สำหรับโพลีคลินิก ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาล คลินิกสัตวแพทย์ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คลินิกทั่วไป ครบวงจร

ซอฟต์แวร์บริหารครบวงจรสำหรับโพลีคลินิก ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาล คลินิกสัตวแพทย์ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คลินิกทั่วไป คลินิกเสริมความงาม (Aesthetic clinic software) คลินิกงานหัตถการทุกประเภท ร้านสปา ร้านนวด ร้านขายยา Physical medicine and rehabilitation ศูนย์กายภาพและการฟื้นฟู ศูนย์รักษา และอื่นๆ

App สำหรับคลินิก บริหารคลินิก เต็มรูปแบบ

    Software และ Application สำหรับสถานเสริมความงาม และ งานด้านดูแลสุขภาพ เป็นระบบการจัดการและบริหาร คลินิค สถานเสริมความงาน และหน่วยงานด้านสุขภาพ ที่ทำงานบนเว็บไซต์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกแผลก ซึ่งทำงานได้กับ สถานเสริมความงาน โพลีคลินิก ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาล คลินิกสัตวแพทย์ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คลินิกทั่วไป คลินิกงานหัตถการทุกประเภท ร้านสปา ร้านนวด ร้านขายยา Physical medicine and rehabilitation ศูนย์กายภาพและการฟื้นฟู ศูนย์รักษา และอื่นๆ 

ระบบมี ฟังก์ชั่น ครบครัน มีประสิทธิภาพและทันสมัย

ซอฟต์แวร์สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยระดับการปรับแต่ง มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งให้มีความเหมาะสมตามความต้องการขององค์กร ตัวซอฟต์แวร์ มีหลายโมดูล และ สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ภายนอกได้ ระบบการคิดราคาที่มีหลากหลายแบบ ท่านสามารถเลือก ให้ตรงกับขนาดองค์กรของท่านได้

ระบบจัดการคลินิกที่ยอดเยี่ยม

– ดึงข้อมูลผ่านบัตรประชาชน แบบอัตโนมัติ
– บันทึกการตรวจ OPD ได้หลายรายการ
– รองรับการบันทึกรูปก่อนหลัง และเอกสารสำคัญ
– ระบบฐานข้อมูลทุกสาขาเชื่อมโยงกัน
– สร้างปฏิทินการนัดหมาย แจ้งผ่าน Google Calendar 
– ลงทะเบียนการจองนัดหมายผ่าน LINE
– จัดการแคมเปญ รีวอร์ด สะสมคะแนน รวมถึงการติดตามผล
– รายงานวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายด้วยระบบ CRM
– จัดการงานทรัพยากรบุคคล ไม่ว่า การลา ค่าคอมมิชชั่น เงินเดือน
– เชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ของทุกสาขามายังสำนักงานใหญ่

Patient Management

ระบบจัดการขาย / สินค้าคงคลังที่ยอดเยี่ยม

– จัดการคอร์ส  เช็คประวัติ
– รองรับการผ่อนชำระ และจ่ายเงินมากกว่า 1 ช่องทาง
– รองรับ Supplier  
– จัดการสินค้าคงคลัง
– ออกใบ PR, PO 
– โอน – เบิก สินค้าไปยังสาขาอื่นได้
– รองรับการบันทึกค่าใช้จ่าย
– รายงานแจ้งผลกำไรขาดทุนและอื่น ๆ แบบเรียลไทม์ 

บริการเสริมของระบบ

ซอฟต์แวร์ทั้งหมดเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน API เต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การจองนัดหมายผ่าน Line@ (Official Account), การเชื่อมโยงฐานข้อมูล,  การนำเข้าข้อมูลจากบัตรประชาชน, แจ้งเตือนนัดหมาย  , เครื่องรูดบัตร (EDC)  
และอื่น ๆ อีกมากมาย

ระบบบริหารคนไข้ (Patient Management )

ระบบที่ช่วยการบริหารจัดการข้อมูลเวชระเบียน ที่รวบรวมข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการรักษา การแพ้ยา หรือเอกสารทางการแพทย์ที่ได้รับการยินยอมจากคนไข้ได้มากทีสุด ยังเป็นข้อมูลบ่งชี้เฉพาะบุคคล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลคนไข้ ลดความผิดพลาดของข้อมูลแต่ละบุคคล ที่จะเข้ามาจัดการความสะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพอย่างดี

Patient Management

คุณสมบัติของระบบบริหารคนไข้ (Patient Management )

Patient

จัดการข้อมูลคนไข้

จัดการดึงข้อมูล – บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นรหัสลูกค้า, ชื่อ นามสกุล,เลขที่บัตรประชาชน/Passport, วันเดือนปีเกิด, ส่วนสูง, น้ำหนัก,ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, Email, Line ID ซึ่งเป็นข้อมูลหลักเก็บลงฐานข้อมูล และระบบยังสามารถนำเข้าข้อมูลจากบัตรประชาชนผ่านเครื่องอ่านบัตร smart card มายังระบบได้

จัดการเกี่ยวกับ Course

จัดการข้อมูลเกี่ยวกับ Course เช็คประวัติการทำหัตถการ (Treatment) ประวัติการใช้คอร์ส ทั้งหมดว่าใช้ไปเท่าไร รวมไปถึงระบบยังสามารถดึง Course ที่หมดอายุไปแล้ว กลับมา เช่น ลูกค้าซื้อใหม่แต่ใช้ บริการแบบเดิม ซึ่งสำนักงานใหญ่สามารถดึง Course กลับมาได้ แม้จะหมดอายุแล้วก็ตาม แล้วระบบจะทำการตัดสิ้นสุดคอร์สเพื่อรับรู้รายได้ ซึ่งจะกระทบกับ Inventory โดยการผูกอุปกรณ์ ยา และ สิ่งที่ต้องใช้งาน เข้ากับ Inventory  เพื่อแจ้งผลกำไร ขาดทุนขององค์กรได้

จัดการเกี่ยวกับ ใบสั่งขาย การชำระเงิน ประกันภัยของคนไข้ แฟ้มข้อมูลคนไข้

ระบบจะแสดงข้อมูลใบสั่งขาย การชำระเงิน ประกันภัยของคนไข้ แฟ้มข้อมูลคนไข้ จากการจัดการคอร์สมาแสดง ระบบทำการล็อกลูกค้ากรณีที่จ่ายเงินครอบคลุมการรักษาเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น มีระบบแจ้งเตือนสถานะว่าลูกค้าไม่สามารถใช้บริการได้ครั้งต่อไป จนกว่าจะชำระเงินอีกครั้ง สามารถพิมพ์สลิปเพื่อให้ลูกค้าเซ็นต์ยืนยันการรับบริการ เพื่อป้องการการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น

ระบบการจองการเข้ารับบริการ (Booking)

ระบบการจองการเข้ารับบริการจะช่วยให้ธุรกิจของคุณ สามารถบริหารจัดการ การจอง การยกเลิก การเข้ารับบริการ ยังมีการแสดงผลการนัดหมายเข้าบริการแบบปฎิทิน (Calendar View) ที่ได้ออกแบบด้วย UI ที่สวยงามง่ายต่อการใช้งาน พร้อมเครื่องมือที่สามารถเชื่อมโยงจากฐานข้อมูลกลางและข้อมูลของแต่ละสาขาแบบเรียลไทม์โดยไม่สะดุด พร้อมแจ้งเตือนจากแอพพลิเคชั่น และ SMS เพียงคลิกเดียวส่งตรงถึงคนไข้ก่อนเวลานัดหมายทันที ที่จะเข้ามายกระดับธุรกิจของคุณได้มากขึ้นกว่าเดิม

Booking

คุณสมบัติของระบบการจองการเข้ารับบริการ (Booking)

Booking

ปฏิทินการนัดหมาย/ตารางนัดหมาย

 • ระบบจะทำการบันทึกการจองของลูกค้า ซึ่งพนักงานสามารถสร้างการจอง เปลี่ยนแปลงข้อมูลการนัดหมาย จะเป็นการทำงานแบบ Realtime จากฐานข้อมูลกลาง
 • ระบบฐานข้อมูลทุกสาขาเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว ทำให้ทั้งลูกค้าและสถานประกอบการ มีตารางนัดหมายที่เป็น realtime ใช้งานง่าย
 • UI จะมีลักษณะแบบ Calendar View เพื่อให้เกิดความง่ายในเรื่องของมุมมอง
 • ระบบจะแสดงข้อมูลของ หมอ และ ลูกค้าในเวลาเดียวกัน ตามสาขาต่าง ๆ

สร้างการรักษา, คอร์ส

 • สร้างการรักษาสำหรับลูกค้าเท่านั้น
 • สร้างการคอร์ส เวลานัดหมาย เวลาในการรักษา หมอในการรักษาได้ ซึ่งจะทำการผูกกับเชลล์ ที่ขายคอร์สให้
 • สามารถอัพโหลดรูปก่อน และหลังการักษา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
Booking

การลงทะเบียนการจองนัดหมายผ่าน LINE 

 • สำหรับลูกค้า สามารถทำการจองได้โดยตรงผ่าน LINE โดยผ่านการลงทะเบียนครั้งแรก ซึ่งต้องการเพียงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่เคยให้ไว้กับองค์กรนั้น ๆ
 • หลังจากนั้นระบบจะทำการยืนยันตัวตนผ่าน OTP และ ทำการเข้าถึงข้อมูลการจองได้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการจองก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง เพื่อเพิ่มความสะดวกในขณะเดียวกันก็ลดเวลาการติดต่อกับพนักงาน
 • ระบบ Notification ซึ่งเป็นการเตือน ซึ่งสามารถทำได้ผ่าน LINE และ SMS เพื่อเตือนลูกค้าก่อนถึงเวลานัดหมาย (ซึ่งการตั้งค่าสามารถทำได้ผ่าน Global Setting ของระบบ)

ระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง
(Procurement & Inventory)

การจัดซื้อเป็นกระบวนการที่มีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดซื้อวัตถุดิบ สิ่งของที่จำเป็นต่าง ๆ ตามความต้องการขององค์กรที่ร้องขอ โดยจัดซื้อนั้นต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อผลกำไร ผลประกอบการขององค์กรเป็นที่ตั้ง ฝ่ายจัดซื้อจะทำประสานงานในด้านการให้ข้อมูลระหว่างองค์กรไปยังผู้ขายวัตถุดิบให้  โดยมีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน เป็นขั้นตอน เช่น ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ชำระเงิน รับสินค้าเข้าคลัง ซึ่งมีระบบบริหารสินค้าคงคลังจะเข้ามาช่วยด้านความน่าเชื่อถือ รวดเร็ว  ต้นทุน ตรวจสอบได้ ไม่วุ่นวาย  ยังสามารถบริการสินค้าคงหลังคงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการสินทรัพย์ขององค์กร

procurement-inventory

คุณสมบัติของระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง

Procurement

Supplier

 • สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ Supplier หรือผู้ผลิตสินค้าได้
 • Supplier  ต่าง ๆ สามารถนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายกับองค์กร ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป
 • สามารถระบุสินค้าเป็นหมวด ชื่อสินค้า ลักษณะสินค้า
 • สามารถมีระบบขนส่งที่รวดเร็ว  ก่อให้เกิดกำไรสูงสุด ทำตามใบสั่งซื้อของฝ่ายจัดซื้อ
 • ระบุการหักเงินเมื่อขนส่งล่าช้าได้ของ Supplier  นั้น ๆ

Procurement

ใบขอซื้อ (PR)

 • มีระบบออกใบขอซื้อ “PR (Purchase Requisition)” ที่ออกด้วยพนักงานในองค์กร
 • ระบบจะเสนอใบ PR ต่อฝ่ายจัดซื้อโดยอัตโนมัติ เพียงพนักงานต้องการซื้อสินค้าอะไร มาใช้งานภายในองค์กร
 • ฝ่ายจัดซื้อได้รับใบ PR แล้ว จะทำการตรวจสอบพร้อมอนุมัติใบ PR เพื่อออกใบ PO

ใบสั่งซื้อ (PO)

 • ระบบสามารถออกใบสั่งซื้อ “PO (Purchase Order)”  ได้อย่างง่ายดาย
 • ฝ่ายจัดซื้อออกใบ PO ที่มาจากใบ PR ในคราวเดียวกัน
 • ที่สำคัญระบบจะทำการรวบรวมรายการสินค้าที่ซ้ำกันมาระบุในใบ PO เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการจัดซื้อ
 • ฝ่ายจัดซื้อส่งใบ PO ส่งต่อไปยัง Supplier ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโดยตรง

Inventory

ระบบบริหารสินค้าคงคลัง

 • Stock สินค้า สามารถซึ่งลงเป็นจำนวน Unit ที่ต้องการใช้งาน
 • สามารถดึงรายการจากใบสั่งซื้อ กรณีเมื่อรับสินค้าเข้าแล้วเท่านั้น
 • สามารถปรับยอดจำนวนสินค้าที่ได้มาเกินยอดสั่งซื้อ
 • สามารถโอนสินค้าไปยังสาขาอื่นได้
 • สามารถเบิกสินค้าข้ามสาขาได้เช่นกัน

ระบบบริหารการขาย  (Sales and Marketing)

การบริหารการขายเป็นการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  วางแผน สั่งการ ควบคุม กำหนดการขาย จ่ายค่าตอบแทน การจูงใจ การส่งเสริมการขาย ส่งมอบสินค้า หรือการให้บริการลูกค้า รวมไปถึงการกระตุ้นความต้องการซื้อสินค้าของลูกค้า  ซึ่งการบริหารการขายนั้นต้องเพิ่งการวิเคราะห์ตลาดด้วยจะต้องรู้ความต้องของลูกค้า  ระบบบริหารการขาย  (Sales and Marketing) ที่พัฒนาเพื่อตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นในการบริหารการขาย ยังครอบคุมไปยังสินค้าและบริการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการแสดงข้อมูลสินค้า ผลิตภัณฑ์ คอร์ส  ส่วนลด โปรโมชั่น เป็นระบบ Point-of-Sales ที่สามารถจัดการซื้อขายได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ระบบยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องรูดบัตร (EDC) เพื่อรองรับการชำระเงิน หลายช่องทาง รวมถึงการผ่อนชำระของลูกค้ามากขึ้น

Sales and Marketing

คุณสมบัติของระบบบริหารการขาย (Sales and Marketing)

Sales and Marketing

สินค้าและบริการ

 • ระบบสินค้าและบริการ สามารถเพิ่มสินค้า / เพิ่มข้อมูลบริการ / แบ่งหมวดหมู่ / ประเภทสินค้า / กำหนดหน่วยสินค้า ได้ ซึ่งง่ายต่อการจัดการ

Point-of-Sales
Point-of-Sales
Sales and Marketing
Sales and Marketing

ระบบ Point-of-Sales หรือระบบบันทึกการขายหน้าร้าน

 • ระบบ Point-of-Sales หรือระบบบันทึกการขายหน้าร้าน ที่สามารถซื้อขาย สินค้า ผลิตภัณฑ์ คอร์ส รวมยังมอบส่วนลด แลกคะแนน หรือโปรโมชั่นให้กับลูกค้าได้
 • ยังเชื่อมต่อกับเครื่องรูดบัตร (EDC) เพื่อยิงยอดไปได้ รวมถึงการ รองรับการชำระเงิน หลายช่องทาง รวมถึงการผ่อนชำระสินค้าได้
 • มีระบบปิดเปิด แสดงการขายสินค้า
Sales and Marketing

รายงานการขายหน้าร้าน

 • สามารถแสดงรายงานการขาย ประจำวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ซึ่งสามารถ Filter ได้ตามวันที่ต้องการตามสาขา
 • ระบบยังสามารถแสดงรายการการยกเลิก การยกเลิกรายการเซลล์
 • มีระบบ Notification การชำระเงิน เมื่อมีการชำระเงินเข้ามา
 • มีระบบ Notification เมื่อมีสินค้าเข้า หรือสินค้าพร้อมขาย
 • นำระบบ Survey ซึ่งสามารถเลือกช่องทาง LINE หรือ SMS กับระบบไว้เพื่อรับข้อมูลติชมต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงใหม่

ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล

(Human Resource Management )

การจัดการทรัพยากรบุคคลหรือที่รู้จักกันคือ HR ที่มีความสำคัญต่อองค์กรมาก ที่เข้ามาจัดการบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ ซึ่งมีหลากหลายตำแหน่ง หลายคน ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคล โดยจะทำการจัดสรรวางแผน ปริมาณงาน อัตรากำลัง การจ่ายค่าตอบแทน โบนัส สวัสดิการ รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล ที่สามารถรวบรวมใบสมัครงาน ประวัติ เวลาเข้างาน การนัดหมาย รวมทั้งการยื่นแบบฟอร์มลางานผ่าน e-Form และมีระบบ e-Approval ได้ ระบบยังแสดง Slip เงินเดือน ค่า commission รายได้พิเศษอื่น ๆ ระบบยังสามารถเชื่อมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint Scanner)  จากทุกสาขามายังสำนักงานใหญ่ได้อย่างไม่สะดุด

Human Resource Management

คุณสมบัติของระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management )

hr
hr

จัดการพนักงาน

 • ระบบการบันทึกประวัติของพนักงาน หมอ เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน การศึกษา บุคคลอ้างอิง เงินเดือน การอบรม เวลาเข้างาน เวลางานและเวลานัดหมาย เงินเดือน บัญชีธนาคาร สลิปเงินเดือน ประเภทพนักงาน ตำแหน่งงาน คอมมิชชั่น คอมมิชชั่นพิเศษ
 • ระบบแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการลา โควต้าการลา และ การขอลาผ่านระบบ ในรูปแบบ Calendar และ Text เพื่อให้เห็นภาพรวมของการขาดลา
 • ระบบแสดง Slip เงินเดือน ซึ่งแสดง ยอดบวก เช่น เงินเดือน commission รายได้พิเศษอื่นๆ และยอดลบ เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้ในหน้าเดียว
hr
hr

จัดการคอมมิชชั่น

 • ระบบสามารถกำหนดเป้าหมายยอดขาย การคำนวนคอมมิชชั่น, คอมมิชชั่นพิเศษ ของพนักงาน รวมไปถึงการคิดเปอร์เซ็นต์ยอดขายแต่ละสาขาได้
 • มีระบบจัดการส่วนแบ่งคอมมิชชั่นการขาย เช่น เฉพาะพนักงานที่ทำยอดขายถึง หรือ ได้ทุกคน
 • ระบบสามารถผูกคอมมิชชั่นกับพนักงานในหน้าเดียว เพื่อตรวจสอบง่าย
 • ออกแบบการคิดคอมมิชชั่นเป็นอิสระ และไม่ผูกติดแบบตายตัวกับ ทั้งพนักงาน สาขา หรือ จำนวนเงิน
 • ผู้บริหารระบบสามารถที่จะสร้างโมเดลขึ้นมาใช้กับส่วนไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการผูกกับพนักงาน ผูกกับสังกัดของพนักงาน (department) ผูกกับสาขา หรือ ผูกกับโปรดักส์ ทำให้โปรแกรมของเรามี commission model ที่ยืดหยุ่นเป็นอย่างมาก

จัดการตั้งค่าทั่วไป

 • สามารถตั้งค่า ชื่อแผนก ชื่อตำแหน่ง ชื่อหัตถการ วันลา อนุมัติลา วันลาพักร้อน  การลงเวลา วันหยุดประจำปี รายได้และรายการหัก และอื่น ๆ ได้

hr
hr

จัดการเชื่อมต่อ Fingerprint  และการลงเวลางาน

 • ระบบสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Time Attendance ซึ่งทำหน้าที่ดึงข้อมูลบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน ผ่านระบบ Fingerprint Scanner หรือระบบ Hardware อื่นใด ที่สามารถ Export ข้อมูลในรูปแบบ CSV ได้ เพื่อนำมา import เข้าระบบได้
 • มีระบบการยื่นแบบฟอร์มเพื่อขอลางาน ผ่าน e-Form และ e-Approval โดยผู้ที่อนุมัติสามารถกำหนดได้ 2 ระดับ
 • พนักงานสามารถที่จะใช้ User Portal ในการตรวจสอบ ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการลา โควต้าการลา และ การขอลาผ่านระบบ ในรูปแบบ Calendar และ Text เพื่อให้เห็นภาพรวมของการขาดลาได้
 • ระบบแสดง Slip เงินเดือน ซึ่งแสดง ยอดบวก เช่น เงินเดือน commission รายได้พิเศษอื่นๆ และยอดลบ เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า

Customer Relationship Management (CRM )

การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ  Customer Relationship Management (CRM ) ที่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว เพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้ง เพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร  การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเป็นมากกว่าแค่การซื้อขายเท่านั้น ยังคอยสอดส่องพฤติกรรมของลูกค้า ว่าชอบอะไร ใช้อะไรมากที่สุด ทำให้เกิดความประทับใจและความภักดีของลูกค้า หรือ Loyalty Program ที่มีต่อองค์กรในระยะยาว ซึ่งลูกค้าคือหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจนั่นเอง ในการพัฒนาระบบการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM ) ขึ้นนั่นจะพัฒนาธุรกิจของคุณในด้าน การบริการ ยอดขาย และการตลาด การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสาร แจ้งโปรโมชั่น แถมยังส่งมอบความภักดีของลูกค้าด้วยบัตรส่วนลด การสะสมคะแนน  บัตรกำนัล รวมไปถึงการส่ง Gift voucher ให้ลูกค้า ผ่านระบบได้อย่างง่ายดาย แค่คลิกเดียวเท่านั้น

CRM

คุณสมบัติของระบบการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า 

CRM
CRM
CRM
CRM

จัดการแคมเปญ & รีวอร์ด

 • ระบบสามารถเปิด-ปิด แคมเปญ & รีวอร์ด ที่มอบให้ลูกค้าในโอกาศพิเศษ โดยสามารถกำหนดวันเริ่มต้นแคมเปญและสิ้นสุดแคมเปญได้
 • การให้ส่วนลดพิเศษ สำหรับเดือนเกิดของลูกค้า เช่น เดือนก่อนเดือนเกิดของลูกค้า และ ในวันเกิดของลูกค้า ระบบจะทำการส่ง SMS อวยพรลูกค้าในวันเกิด
 • ระบบสามารถ Export ไฟล์รายงานแคมเปญเป็นไฟล์ Excel ได้
 • สามารถส่งแคมเปญให้ลูกค้า ซึ่งสามารถเลือกช่องทาง LINE หรือ SMS ได้
CRM

จัดการระบบผู้สนใจผลิตภัณฑ์ การติดตามผลหลัง ประเมินความพึงพอใจ

 • แสดงข้อมูลผู้สนใจผลิตภัณฑ์  สนใจคอร์สต่าง ๆ ซึ่งบันทึกลงในฐานข้อมูล
 • มีระบบการติดตามผลหลังจากเข้ารับรักษา
 • มีระบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ ทั้ง พนักงาน หมอ เชลล์ การรักษา รวมไปถึงความคิดเห็นเพิ่มเติม
CRM
CRM

ระบบการสะสมคะแนน

 • สามารถตั้งระดับคะแนน (Point) เพื่อนำคะแนนมารับส่วนลดพิเศษ
 • สามารถแบ่งระดับลูกค้า เพื่อง่ายสำหรับการจัดการของลูกค้า ดังนี้
  – Lead ลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ซึ่งอาจจะเป็นเพียงเพื่อรับข่าวสาร แต่ยังไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ของร้านเลย
  – Silver, Gold, Platinum ซึ่งเป็น Tier ของลูกค้าในแต่ละระดับ
  – ทั้งนี้แยกเป็น Point ซึ่งแต่ละ Point จะต้องใช้เงินเท่าไหร่นั้น
  – แสดงรายการข้อมูลเชิงลึกรายบุคคล คะแนนเอกสิทธิ์ คะแนนโบนัส ได้
 • สามารถตั้งค่าต่าง ๆ ได้จาก Global Setting  ของระบบ

เหมาะกับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่

     ซอฟต์แวร์จะทำงานเกี่ยวกับธุรกิจด้านสถานเสริมความงาม & งานด้านดูแลสุขภาพ เต็มรูปแบบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยการจัดการบนระบบที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ด้วยวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้งานง่าย และระบบที่มีประสิทธิภาพโดดเด่น สนับสนุนความยืดหยุ่น ปรับแต่งให้มีความเหมาะสมทุกรูปแบบ

ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารคลินิก และสถานเสริมความงาม สปา รักษา ที่ครบวงจรที่สุด ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

สนใจ ปรึกษาฟรี

BERRY B GROUP CO., LTD

266/4 Phaholyothin Rd., Anusawari,
Bang Khen, Bangkok 10220.

Hotline: 092-247-9741
E-Mail: admin@berryb.co.th
Line id: @Berryb | Click …
Office Hours :Monday–Friday9:00 AM–5:30 PM
Website: www.berryb.co.th