วิธีการขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

วิธีการขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

กรุณาส่งอีเมลถึง : Admin@berryb.co.th
Subject (ชื่ออีเมล) : ขอใบกำกับภาษี

รายละเอียด
เลขที่ออเดอร์ :………………………….
ออกในนาม : ออกในนามบริษัท หรือ ออกในนามบุคคล
หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: ………………..
สาขาที่ (สำหรับออกในนามบริษัท): ……………………
ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ :……………………….
ให้จัดส่งถึงคุณ :……………………
ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเสร็จ : ………………………..
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :………………………..

หมายเหตุ:

– ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ออกได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น
– กรณีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบหาย ท่านต้องแจ้งความ โดยใช้ใบแจ้งความเป็นหลักฐาน และส่งใบแจ้งความตัวจริงกลับมาให้ทาง Berryb.co.th เท่านั้น
เงื่อนไขที่แจ้งความ มีดังนี้ “เอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ของ หมายเลขการซื้อ___วันที่___จำนวนเงินรวม___บาท ได้สูญหาย ขอแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานใช้ขอเอกสารใบใหม่”
– กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ ท่านต้องส่งใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตัวจริงกลับมาให้ทาง Berryb.co.th เท่านั้น
– กรณีที่ท่านให้ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบแล้ว และต้องการเปลี่ยนชื่อเป็นบุคคลอื่นภายหลัง ทางเราไม่สามารถแก้ไขให้ได้
– กรณีที่ท่านกรอกข้อมูลไม่ครบ ทางเราไม่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้กับท่านได้
– หลังจากรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี โดยจะจัดส่งให้ลูกค้าภายใน 7 วันทำการ