AI-HITECH & APPLICATION 

บริการด้านซอฟต์แวร์
ㆍ บริการออกแบบ และพัฒนซอฟต์วรโซลูชั่นตามความต้องการของลูกด้ในทุกๆแพลตฟอร์ม
ㆍ บริการออกแบบ และพัฒนาฮาร์ดแวร์เพื่อตรวจวัด และควบคุม เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสารประกอบในอากาศ และอื่นๆ 
ㆍ บริการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมแขนกล หุ่นยนต์ และสายพานลำเลียง
ㆍ บริการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์โมบายแอพพลิเคชั่น (Application)
ㆍ บริการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์ พัฒนาฮาร์ดแวร์ ระบบ RFID / Internet of Things (IoT)
ㆍ บริการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์ ระบบ Chatbot for Business / Image Recognition อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ㆍ บริการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์ ระบบ Application Health Tech นวัตกรรมสุขภาพ ที่เข้ามาพัฒนาวงการเเพทย์
ㆍ Virtual E-Exhibition มิติมุมมองใหม่นิทรรศการ-ศูนย์แสดงสินค้าออนไลน์เสมือนจริงกับระบบที่เสมือนจริง

Chatbot & Call center chatbot

AI CHAT BOT อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง

        AI Chat Bot คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่สามารถคุยโต้ตอบกับมนุษย์ได้ โดยสามารถนำมาประยุกต์เข้ากับหลากหลายธุรกิจเพื่อช่วยทำหน้าที่ในการให้ข้อมูล ข่าวสารแก่ลูกค้าและธุรกิจของท่าน

       โดย Chat Bot แบ่งเป็น 3 ประเภทเช่น Text Chat Bot / Voice Chat Bot / 3D Chat Bot เรายังนำเทคโนโลยี ระบบ Chat Bot มาปรับใช้ให้เข้ากับ Smart Home ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

    AI Chat Bot อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง สำหรับตอบโจทย์ลูกค้าองค์กร เช่น แชทบอทบน SOCIAL MEDIA  หรือ Call center chatbot  การตั้งค่าง่าย มีหลากหลายฟังก์ชั่น มีระบบ REPORT ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจต่างๆได้มากขึ้น

ปรึกษาฟรี CLICK ME!

HOSPITAL PRODUCT & SERVICE

ผู้ผลิต และจำหน่าย สินค้า & บริการ
ผลิตรถเสาน้ำเกลือเด็ก(ไม่มีระบบไฟฟ้า)
-ผลิตรถเสาน้ำเกลือบังคับผ่าน APP
-ผลิต SMART ROBO CARVID ต้อนรับ
-ผลิต SMART CAR รถบังคับส่งอาหาร
-ผลิตฉากกั้นอะคริลิคใส-อุปกรณ์กันCOVID-19
-หน้ากากอนามัยและวัสดุสิ้นเปลืองในห้องผ่าตัด
-ผลิต SMART ROBOT บังคับส่งอาหาร-ยา
-ผลิต SMART ROBOT FOR BUSINESS
-Application ต่างๆ สำหรับโรงพยาบาล คลีนิก…

    เหมาะสำหรับ โรงพยาบาล หรือ คลีนิก ทั้งใหญ่ๆและเล็ก ทั้งภาครัฐ และเอกชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ บุคคลทั่วไป วัสดุโครงฐานมาตรฐาน สินค้ามีรับประกัน มีบริการหลังการขาย ….

HEALTH CARE PRODUCT

    ศูนย์จำหน่าย ONLINE คือห้างสรรพสินค้าออนไลน์ที่เป็นศูนย์จำหน่าย
-ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม
-เตียงผู้ป่วยและที่นอนลม
รถเข็นผู้ป่วย รถวิวแชร์
-รถเข็นไฟฟ้า
-เครื่องวัดอุณหภูมิ
-เก้าอี้อาบน้ำนั่งถ่าย
-อุปกรณ์ช่วยเดิน
-เครื่องวัดความดัน
-เครื่องตรวจเบาหวาน
-เครื่องวัดสภาพอากาศ(PM2.5) อะไหล่/อุปกรณ์ผู้ป่วย
-สินค้าผู้สูงอายุ เด็กผู้ใหญ่ครบวงจร
-กลุ่มสินค้าอุปกรณ์ช่วยป้องกัน Covid-19 อื่นๆ
-สินค้าอีกมากมายตามต้องการ

     เหมาะสำหรับ โรงพยาบาล หรือ คลีนิก ทั้งใหญ่ๆและเล็ก ทั้งภาครัฐ และเอกชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ บุคคลทั่วไป วัสดุโครงฐานมาตรฐาน สินค้ามีรับประกัน มีบริการหลังการขาย ….