เปิดบริการแพลตฟอร์ม SMART HOME | บริการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อบ้านอัจฉริยะ

Smarthome solution designer

         Smart Living ระบบบ้านอัจฉริยะ เป็นการนำอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ เชื่อมเข้าด้วยกันและสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้อย่างอัตโนมัติ ติดตั้งภายในบ้านเพื่อให้ผู้อยู่อาศัย สะดวกสบาย รู้สึกปลอดภัย หรือช่วยประหยัดพลังงานได้ทุกพื้นที่ของที่อยู่อาศัย อาทิเช่น หน้าบ้าน ห้องนั่งเล่น ห้องนอน และห้องผู้สูงอายุเป็นต้น ด้วยการสั่งการผ่านคำสั่งเสียงหรือเปิด/ปิดระบบผ่านแอพพลิเคชั่น หรือตั้งอัตโนมัติและรองรับการสั่งงานด้วย เสียงผ่าน SIRI , Google Assistant, Alexa ดูแลคนที่คุณรัก หรือใส่ใจความปลอดภัยภายในบ้านได้ง่ายๆ

ปรึกษาเรา Click me!

Smart Home-Care

Smart Home-Care | ดูแลคนที่คุณรัก หรือใส่ใจความปลอดภัยภายในบ้านได้ง่ายๆ

–  รองรับสั่งงานด้วยเสียงผ่าน SIRI , Google Assistant, Alexa
–  สามารถเรียกคนในครอบครัวผ่าน Google Nest ได้
–  รักษาระดับอุณหภูมิภายในห้องให้อยู่ในระดับที่ต้องการ และตั้งเวลา ปิดเครื่องปรับอากาศในตอนเช้าได้
–  สามารถติดตามผู้สูงอายุด้วยกล้อง และพูดคุยผ่านกล้องแบบ 2 ทาง

–  เปิดไฟใต้เตียงอัตโนมัติ เมื่อผู้สูงอายุลุกจากเตียง เพื่อลดการเดินชนสิ่งกีดขวาง
–  ทันทีที่ผู้สูงอายุกดปุ่มฉุกเฉิน ไซเรนจะร้อง และระบบจะโทรออกไปหาลูกหลานทันทีได้สูงสุด 6 เบอร์
–  เปิด/ปิดม่านอัตโนมัติ หรือเมื่อถึงเวลาที่กำหนด หรือเปิด/ปิด ตาม ปริมาณแสงที่ส่องเข้าห้องตามกำหนด
ปรึกษาเรา Click me!

Smart Home - Secure

Smart Home – Secure | รักษาความปลอดภัยให้ผู้อาศัยภายในบ้านเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามา

– ระบบจะเชื่อมต่อกับ GPS ในมือถือ เมื่อเข้าใกล้บ้าน ประตูรั้วจะเปิดอัตโนมัติและรองรับสั่งด้วยเสียงผ่าน SIRI , Google Assistant, Alexa และสามารถตรวจสอบสถานการณ์เปิด/ปิดประตูรั้วได้
– ระบบแจ้งเตือนตรวจจับความเคลื่อนไหวไปที่แอปพลิเคชั่น
และโทรออกไปยังเจ้าของบ้าน หรือเบอร์ฉุกเฉินที่ตั้งค่าไว้
– พร้อมกับบันทึกหลักฐานแม้ไฟฟ้าถูกตัด
ปรึกษาเรา Click me!

Smart Home - Living

Smart Home – Living | เปลี่ยนห้องนั่งเล่นธรรมดา ให้ดูอัจฉริยะมากขึ้นด้วยระบบ Automation

– เปิดไฟ เปิดแอร์อัตโนมัติเมื่อเดินเข้าห้องนั่งเล่น และปิดไฟ แอร์ เองอัตโนมัติ เมื่อไม่มีคนอยู่
– ปรับอุณหภูมิและความชื้น ภายในห้องนั่งเล่นอัตโนมัติเพื่อให้ อุณหภูมิความชื้นอยู่ในระดับที่ต้องการ
– เมื่อตรวจพบ PM2.5 หรืออากาศไม่ดีจะท าการเปิดเครื่องฟอก อากาศโดยอัตโนมัติและปิดเองเมื่อสภาพอากาศปกติ
– สะดวกสบายด้วยการสั่งงานอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยเสียงผ่าน SIRI , Google Assistant, Alexa ทั้งเปิดการไฟ ทีวีแอร์ม่าน เครื่องฟอก อากาศ หรือปรับหรี่แสงไฟ
– เปลี่ยนบรรยากาศภายในห้องต่างๆ ด้วยไฟ LED 16 ล้านสีทั้งไฟเส้น ไฟหลอด Downlight
ปรึกษาเรา Click me!

Smart Home - Automation

Smart Home – Automation | ออกแบบและเปลี่ยนบ้านให้ดูทันสมัยมากขึ้น และยังสามารถควบคุมอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

– ระบบจะเชื่อมต่อกับ GPS ในมือถือ เมื่อเข้าใกล้บ้าน ประตูรั้วจะเปิดอัตโนมัติและรองรับสั่งด้วยเสียง ผ่าน SIRI , Google Assistant, Alexa และสามารถตรวจสอบสถานการณ์เปิด/ปิดประตูรั้วได้
– เมื่อมีคนกดกริ่ง ระบบจะ Video Call ไปหาเจ้าของบ้านผ่านมือ ถือและสามารถเลือกปลดล็อคประตูผ่านประตูรั้ว หรือIntercom ได้
– กล้องตรวจจับการเคลื่อนไหว พร้อม Capture รูปส่งเข้ามือถือ
– ไฟรั้วบ้าน ไฟโรงรถ และไฟทางเดินเข้าบ้านเปิดอัตโนมัติเมื่อรถ เลี้ยวเข้าบ้าน และตั้งเวลาปิดเอง
ปรึกษาเรา Click me!