Tag Archives: บริการ Import-Export

บริการ Import-Export (FDA registration service)

1.การจัดการขนส่งทางทะเล “One Stop Service”“เราบริหารจัดการตารางขนส่งให้ได้ตามข้อตกลงของลูกค้า”เราพร้อมจัดหาพื้นทีบนเรือ ราคาแข่งขันได้กับลูกค้าทุกรายของ การขนส่งทางเรือ คือการขนส่งที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพทางนึง บริษัทคู่ค้าพันธมิตร สายการเดินเรือที่มีบริการไปยังนานาประเทศทั่วโลก ไว้วางใจและพร้อมให้บริการกับลูกค้าทุกรายเสมือนลูกค้าสำคัญ 2.การจัดการขนส่งทางอากาศ “One Stop Service”ด้วยประสบการณ์ทางการขนส่งสินค้าทางอากาศเพื่อให้บริการ ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง เพื่อให้สินค้าได้ถูกจัดส่งได้ทันเวลา เหตุผลหลักๆของการเลือกใช้การขนส่งทางอากาศ คือความรวดเร็ว และสินค้าจัดส่งได้ทันเวลา 3.การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร “One Stop Service”การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าระหว่างประเทศต้องผ่านพิธีการศุลกากรก่อนนำสินค้าชิ้นหรือลงเรือ/เครื่องบิน การดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยผู้ชำนาญการด้านพิธีการศุลกากร ซึ่งต้องมีความรู้ ความเข้าใจกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก เรามีการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและเป็นตัวแทนในการออกสินค้า รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีในการนำเข้า-ส่งออกให้แก่ลูกค้า ผลิตรถเข็นเสาน้ำเกลือเด็ก & สินค้าอุปกรณ์เด็ก เราคือคือผู้ผลิตรถมีด้ามเข็นเสาน้ำเกลือเด็ก มีไม่มีระบบไฟฟ้า และมีระบบไฟฟ้า #Smart ควบคุมด้วยApplicationผลิตรถเข็นเสาน้ำเกลือเด็ก & สินค้าอุปกรณ์เด็ก รวมถึง เชื่อมต่อกับ Application ต่างๆโดยผู้เชี่ยวชาญ…รถเสาน้ำเกลือเด็ก พร้อมอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์สำหรับเด็ก เช่นเสื้อผ้าเด็กอ่อน ,ชุด Gift Set ,รองเท้า Slipper เด็ก และอื่นๆวิวแชร์เด็กผู้ใหญ่ห้องเด็กดี เด็กป่วยสินค้าพัฒนาการเด็กครบวงจรรับซ่อมและดูแล #วิวแชร์ #อุปกรณ์ในโรงพยาบาลจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ […]