Artificial Intelligence (AI) หรือในภาษาไทยเราก็คือ ปัญญาประดิษฐ์ ถือเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจสูงมากจากผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Microsoft, Google, Facebook, Amazon หรือ Apple ต่างก็ให้ความสนใจนำปัญญาประดิษฐ์นี้ กลายเป็นคำยอดฮิตที่ถูกพูดถึงกันมากในยุคปัจจุบัน AI เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของมนุษย์ คอยประมวลผลข้อมูลต่างๆออกมาอย่างชาญฉลาด ในวันที่ AI คืบคลานเข้ามามีส่วนสำคัญ ทำให้หลายๆคน หลายๆอาชีพ ต้องปรับตัวหรือถูกปรับเปลี่ยน แล้วเด็กๆที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตล่ะ? ควรจะเตรียมรับมืออย่างไร? ลองมาดูคำแนะนำของ Jack Ma ที่พูดถึงเรื่องนี้กัน

ปัจจุบันหลายๆอาชีพถูกเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ และเทคโนโลยีเหล่านี้ ก็ถูกพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังมีหลายๆทักษะที่เทคโนโลยียังไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้ คุณพ่อคุณแม่จึงควรสอนลูกๆในสิ่งที่แตกต่างออกไป สิ่งที่เครื่องจักรไม่สามารถทำได้เหมือนมนุษย์ ตามที่ Jack Ma ได้กล่าวไว้ “ทุกสิ่งที่สอนควรแตกต่างจากเครื่องจักร”

สิ่งที่แตกต่างออกไปที่ Jack Ma ได้เน้นเอาไว้ นั่นคือเรื่องของ Soft Skills ได้แก่ Value (คุณค่า), Believing (ความเชื่อ), Independent Thinking (ความเป็นตัวของตัวเอง), Care for others (ความใส่ใจผู้อื่น), Teamwork (การทำงานเป็นทีม) สิ่งเหล่านี้จะเป็นทักษะที่ทำให้เด็กๆเอาตัวรอดได้ในอนาคต จึงได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยเสริมทักษะ Soft Skills ตามที่ Jack Ma ได้เน้นในเรื่องนี้เอาไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

thirteen − 11 =