รถเข็นฉุกเฉินช่วยชีวิต 3 ลิ้นชัก(PP050-ข)

– มีลิ้นชัก 3 ลิ้นชัก มีมือจับทำด้วยเพลาสแตนเลส  สำหรับดึงเข้า-ออกได้สะดวก
– ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ แบบไม่มีเบรก  เคลื่อนย้ายได้สะดวก
– ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย