รถเข็นทำความสะอาด(PP129) 

Width 42. x Length 75 x Height 48 cm.
Wheel frame Size 2.5 4 inch castors Shopping
cart 15x41x18 cm.