รถเข็นผู้ป่วยอลูมิเนียม ล้อเล็ก พับเก็บได้(PS60 – PS62)

– น้ำหนักรถเข็นประมาณ 13.5 กก.
– สามารถรอบรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ถึง 130 กก.
– สินค้านำเข้า รับประ