BBG-รถเข็นไฟฟ้า แบบปรับยืน (Wheelchair Series)(PS90)

– มีไฟเตือนระดับพลังงานของแบตเตอรี่
– สามารถปรับเบาะให้ยืนได้ (รุ่นพิเศษเหมาะสำหรับผู้ปวยอัมพาต)
– รับประกั้น 1 ปี