หมอนผู้ป่วยใยมะพร้าวหุ้มหนังเทียมซิปด้านข้าง(PS268)

หมอนผู้ป่วย ใยมะพร้าว
หุ้มหนังเทียมซิปด้านข้าง