โต๊ะคร่อมเตียง วัสดุโครงสร้างเหล็ก หน้าโต๊ะทำจากไม้ มีล้อเลื่อน(SL-L02)

– มีโครงสร้างทำจากเหล็ก และไม้
– ล้อคุณภาพดีขนาดล้อ 2 นิ้ว สามารถล็อกได้
– ปรับความสูง-ต่ำ ด้วยระบบ Air spring